Ať je léto nebo zima, měli by se obyvatelé domu cítit pod střechou komfortně. Cesta k takovému stavu vede nejen přes dostatečnou tepelnou izolaci, ale také vzduchotěsnost. Podívejte se v krátkém videu S Knaufem pod povrchem, proč je důležité nejen šikmou střechu dostatečně zateplit, ale také dobře utěsnit.

(Komerční prezentace)

Vzduchotěsnost konstrukcí lze vnímat jako rovnocenného partnera zateplení. Sebeteplejší kabát dostatečně nezahřeje, pokud bude pod něj foukat. To samé platí o domě, potažmo střeše, kdy funkci neprůvzdušné vrstvy plní vhodné těsnící fóliové systémy.

Tepelnou izolaci z minerální vlny shora i zdola zajišťuje fóliový systém, například Homeseal LDS od Knauf Insulation. Fólie lze rozřadit minimálně do tří kategorií podle schopnosti propouštět vodní páry, od parotěsných (Knauf Insulation Homeseal LDS 100, sd = 100 m) přes parobrzdné (Knauf Insulation Homeseal LDS 2, sd = 2 m) až po difúzně otevřené (Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04, sd = 0,02 m). Ekvivalentní difúzní tloušťka sd vyjádřena v metrech udává schopnost materiálu propouštět vodní páru ve srovnání se vzduchem. Například fólie s sd=0,02 m klade prostupující vodní páře stejný odpor jako 2 centimetry vzduchu. Čím je hodnota vyšší, tím je fólie uzavřenější pro prostupující vlhkost.

Do interiéru na teplou stranu se dávají nejtěsnější – parotěsné. Směrem do venkovního prostředí se umisťují ty nejmíň těsné – difúzně otevřené fólie. To znamená, že vodní páře z interiéru je zabráněno vstoupit do konstrukce. Naopak vodní pára, která je již v konstrukci obsažena, projde vnější difúzně otevřenou fólií ven do exteriéru. Přitom skladba zůstává vzduchotěsná,“ vysvětluje odborník Jan Juhás z Knauf Insulation.

2. Parobrzda Homeseal LDS 2 od Knauf Insulation vytváří vzduchotěsnou a difúzně částečně otevřenou vrstvu.

Špatným zatěsněním také uniká teplo. Na povrchu podhledů či stěn se můžou začít objevovat vlhké mapy. Při utěsnění je proto nutné myslet na detaily. K přelepení styku dvou fólií se používají spojovací pásky. Fólie Homeseal LDS k přiléhajícím stěnám dotěsňujeme pomocí tmelu na parozábrany Homeseal LDS SOLIMUR a prostupy ve střeše je třeba opatřit těsnícími manžetami.

Vzduchotěsnost obálky budovy, v tomto případě střechy, prokáže měření pomocí metody zvané Blower door test. Díky tomuto testu je také možné lokalizovat konkrétní defekty a netěsnosti.

Více na: www.knaufinsulation.cz

Zdroj: Inzertní sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem