Technické normy jsou výsledkem určitých dohod a zkušeností a poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností a jejich výsledků. Zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.