Historicky průlomová požární zkouška, která prokázala, že nosná stěna ze slaměných balíků zkoušená požárem nehoří, se uskutečnila na konci června 2011. Touto událostí se otevírají zcela nové možnosti v oblasti výstavby pasivních domů s minimalizovanou ekologickou stopoupři výstavbě.

V požární zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí byla zkoušená konstrukční stěna z nosné slámy (bez jakékoli další podpůrné konstrukce) omítnutá ze strany interiéru hliněnou a vně vápennou omítkou. Zkouška pod statickým zatížením byla ukončena až po neuvěřitelných 139 minutách, a stěna ještě stále neprohořela!

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý text

Obdobná zkouška proběhla jen v USA, kde bylo dosaženo 120 minut, a na univerzitě ve Vídni, kde stěna s izolací slaměnými balíky (tedy nikoli konstrukční slámou) vydržela 90 minut.

Výsledek zkoušky vysoce překračuje potřebné parametry odolnosti 45 minut pro rodinný dvoupatrový domek a ukázal, že slaměná nosná konstrukce může být použitelná i pro složitější stavby.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Především pro pasivní domy

Výhodou této konstrukční technologie je zjednodušení a zlevnění stavby (tzv. Low-tech a Low-cost), její vhodnost i pro svépomocnou výstavbu s využitím zemědělského odpadu v místě stavby, tedy s minimem nároků spotřeby energie na dopravu. Vynikající tepelně izolační vlastnosti slámy jsou výhodné především pro pasivní domy a balíky slámy prokázaly, že
jsou jako jediný materiál schopny splnit kromě tepelně technických vlastností i nároky na statiku v požáru dosahujícím teplot blízko 1200°C!

Protože zkouška proběhla již podle „společné evropské legislativy", bude možné její výsledky využívat ve všech zemích EU.

text: Občanské sdružení EKODŮM, www.mujdum.cz, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem