Trendem současné výstavby je zdění bez zateplování. Systém stavebních komponentů Ytong proto nyní inovoval svou osvědčenou řadu tepelněizolačních tvárnic, určenou pro jednovrstvé zdění, a na trh přichází nová Lambda YQ. Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu.

(Komerční prezentace)

Tato nová tvárnice dosahuje pevnosti v tlaku P2 (min. 2 MPa) a současně vyniká nízkou objemovou hmotností 300 kg/m3. Je tedy o více než ¼ lehčí než stávající tvárnice Lambda+
o tloušťce 450 mm. 

Pro úsporný provoz a výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů je však zásadní zejména nízký součinitel tepelné vodivosti – 0,077 W/(m.K). Díky těmto vlastnostem se Lambda YQ stává materiálem budoucnosti a její tepelněizolační vlastnosti plně vyhovují i novým tepelnětechnickým normám. Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století
i bez dodatečného zateplení.

Její malá hmotnost přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho
stavebníků svépomocí. Lambda YQ si zachovává stejné přírodní složení, jaké znáte u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým, s takřka neomezenou životností.

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ.

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ.

Zakládací malta účinně zabrání vzni ku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny.

Pomocí U profilů YQ je pak možné zhotovit překlady až do světlosti 4 000 mm. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difuzních vlastností materiálu. To znamená, že dům „dýchá“ a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

Více informací naleznete na www.xella.cz.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem