Stav fasády domu je často tím prvním kritériem, podle kterého posuzujeme kvalitu celého domu. Vlastně se jedná o takovou výkladní skříň. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy. Různá řešení nám pro tento případ nabízí společnost Baumit.

Velmi důležité je však také vědět, že i poměrně „mladá“ fasáda vyžaduje pravidelnou kontrolu, a to již po dvou letech od její realizace. Při kontrole jejího stavu se sledují jak celkové plochy, tak oblasti oken, dveří nebo napojení lišt. Velkým nepřítelem opláštění domu jsou nejen usazené mechanické nečistoty, ale také biologické řasy a plísně, což samozřejmě specifikuje následný způsob její obnovy včetně použitých materiálů.

U domů se zateplením ETICS směřujeme pozornost na základní mechanické očištění tlakovou vodou o maximálním tlaku 200 barů a teplotě vody do 35 °C s předepsaným poměrem obsahu čisticího prostředku Baumit ReClean. Proces čištění lze vhodně doplnit použitím ručního tvrdého kartáče.

Oplach tlakovou vodou

V dalším postupu máme na výběr, buď dva nátěry prémiové fasádní barvy Baumit StarColor na suchý povrch nebo alternativně aplikovat produkt Baumit SilikonColor. Využijeme-li k nanášení fasádní barvy technologii stříkání airless, máme záruku rovnoměrného nanášení nátěru v krátké době i na velké ucelené povrchy.

Pokud jsou však při kontrole zateplené fasády zjištěny známky biologického napadení, musí dojít nejprve opět k omytí čistou tlakovou vodou a po oschnutí k aplikaci vodou ředitelného sanačního nátěru Baumit FungoFluid. To se provádí pomocí válečku, popř. malířské štětky. Zmíněný proces se musí v případě většího napadení mikroorganismy opakovat a zároveň je nutné vytvořit ochrannou vrstvu před dvěma nátěry silikonovou fasádní barvou. A opět se zde nabízí možnost použití výrobku Baumit StarColor nebo jeho alternativy v podobě voděodolné a paropropustné silikonové barvy Baumit SilikonColor. V každém případě je vždy důležité přísně dodržovat technologické přestávky (schnutí vrstev) mezi jednotlivými fázemi obnovy fasády.

Nanášení penetračního nátěru Baumit MultiPrimer

Zaměříme-li se v následujícím obsahu na starší domy s běžnou vápenocementovou omítkou bez zateplení, je potřeba se nejprve orientovat na kontrolu možných trhlin v povrchu takové fasády. K tomu nám poslouží speciální měřítko – limitní hodnotou šíře trhliny je 0,5 mm, která úzce souvisí s povrchovým napětím kapky vody. Prasklinami poškozená fasáda se nejprve obnoví použitím univerzálního základního nátěru se zpevňujícími vlákny s označením Baumit FillPrimer, sloužícího jako vhodná penetrace. Po jeho zaschnutí (24 hodin) je povrch připraven na dvě vrstvy výrobcem doporučené silikonové fasádní barvy Baumit StarColor.

U drobných trhlin však existuje i druhé řešení v podobě nanesení penetračního nátěru Baumit MultiPrimer a následné aplikace dvou vrstev fasádní barvy Baumit FlexaColor. Předností této barvy s obsaženým organickým pojivem a silikonovou pryskyřicí je vysoká míra flexibility obou vrstev nátěru.

Aplikace fasádní barvy Baumit StarColor

Obnova fasády – příležitost k dodatečnému zateplení

V případě obnovy fasády by však měl každý investor a majitel domu zvážit možnost úplného zateplení nebo tzv. dozateplení v případě, kdy byl systém ETICS realizován např. v 90. letech, tedy s tloušťkou izolantu 5, resp. 8 cm. To jsou totiž parametry, které neodpovídají současným standardům v zateplení. Samozřejmě je potřeba posoudit takové dozateplení komplexně, tzn. prověřit konstrukci střechy vzhledem k navýšení tloušťky izolantu, rozšířit parapety a celkově posoudit vizáž fasády domu v kontextu s více zapuštěnými okny. I tak je to ale příležitost k finančním úsporám v době, kdy ceny energií prudce narůstají.

Každopádně v případě zájmu o dozateplení rodinného domu je potřeba provést sondáž do stávajícího zateplovacího systému, která vyloučí nutnost jeho demontáže a nahrazení zcela novým izolantem. Ve většině případů lze totiž původní zateplení využít jako základ pro systémová řešení společnosti Baumit. Jednou z možností je systém zateplení na zateplení. V této ucelené sestavě můžeme využít k lepení izolantu na původní zateplení lepicí a stěrkovou hmotu Baumit StarContact a k následnému přichycení izolantu do únosného podkladu klasické šroubovací hmoždinky Baumit S. Moderní technologie Baumit však umožňují také využití lepicí kotvy Baumit StarTrack.

V obou případech poté aplikujeme na desky izolantu Baumit StarTherm lepicí a stěrkovou hmotu Baumit StarContact, do níž se vkládá sklotextilní síťovina Baumit StarTex. Systém se poté uzavírá vrstvou základního nátěru Baumit PremiumPrimer a následně se aplikuje tenkovrstvá omítka Baumit StarTop nebo Baumit SilikonTop a spolehnout se můžeme i na kvalitní samočisticí omítku Baumit NanoporTop.

Dozateplení lze však řešit i dalšími systémy Baumit. Mezi velmi oblíbené, zejména pro svoji prodyšnost, patří zateplovací systém Baumit open. Ten může ve své skladbě využít k přichycení izolantu mimo jiné lepicí kotvy Baumit StarTrack Duplex, které byly vyvinuty speciálně pro zdvojování zateplovacích systémů. Vhodnou alternativou je také zateplovací systém Baumit Star Resolution, využívající inovativní izolační desky, které například v tloušťce 8 cm poskytují domu stejnou tepelnou odolnost jako běžné izolanty o tloušťce 12 cm.

Zcela samostatnou kapitolou tématu dozateplení jsou bytové domy, u nichž hrají zásadní roli především požární předpisy a normy. V těchto případech se velmi osvědčil zateplovací systém Baumit Star Twinner s použitím speciálního izolantu kombinujícího šedý polystyren s vrstvou minerální vaty v sendvičové konstrukci. Výhodou je zachování původního zateplení při splnění dané požární normy, avšak pouze u domů s požární výškou do 22,5 metru.

U problematiky dozateplení objektu se rozhodně vyplatí konzultace s dodavatelem, protože řešení nabízí Baumit dokonce i v případě, kdy původní zateplení má vlivem času určité nedostatky. Návrh možného řešení často přináší výrazné finanční úspory pro investory.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem