Efektivní cestu k levné přípravě teplé vody představují tepelná čerpadla a fototermické systémy.