Okna se významně podílejí na vzhledu domu, estetické parametry ale zdaleka neurčují jejich kvalitu a uživatelskou hodnotu. Ta je dána, zejména u pasivních domů, především technickými parametry s důrazem na úspory energie. 

Okny a dveřmi uniká nejvíce energie z celé obálky budovy, tím více tedy roste jejich význam. Často si stavebníci pořídí drahá a izolačně účinná okna a dveře, ale výsledek se nedostaví. Tato situace nastává prakticky vždy, pokud jsou okna špatně osazena.

U oken s vysokou izolační schopností (u energeticky pasivních domů) je jejich správná montáž o to důležitější. Stupňující se požadavky na izolační vlastnosti a zpřísňující se normy pak vyžadují zcela jiný a mnohem komplexnější pohled na výplně stavebních otvorů než jako na „pouhé“ okno do světa a „pouhý“ vstup do domu.

Okna pro běžný až pasivní dům

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla oken pro běžný, nízkoenergetický a pasivní dům:

• běžné novostavby – požadovaný Uw = 1,70 W/m2K
• běžné novostavby – doporučený Uw = 1,20 W/m2K
• nízkoenergetický dům – doporučený Uw = 1,0–0,8 W/m2K
• pasivní dům – doporučený Uw = 0,8–0,5 W/m2K

Nejlépe s trojsklem

Dřevohliníkové okno HF 310 s trojím zasklením: Uw až 0,62 W/m2K (INTERNORM).Okna běžně vykazují zhruba pětkrát horší tepelněizolační vlastnosti než obvodová konstrukce.

Odborníci proto doporučují volit okna opatřená izolačním trojsklem, jmenovitě třeba 4 Xglass se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K a s dokonalou propustností světla, s povlakem, omezujícím efekt šedého bledého světla („efekt špinavých záclon“) při zachování výjimečné průzračnosti. Speciální skladba trojskla zároveň významně vylepšuje zvukoizolační vlastnosti okna (pocitově oproti standardnímu trojsklu se hluk snižuje o polovinu).

Umístí-li se mezi dvojskla dvě fólie Heat Mirror, výsledkem je čtyřvrstvý izolační systém s koeficientem prostupu tepla Ug = 0,4 W/m2K při tloušťce zasklení 40 mm a hmotnosti systému na úrovni dvojskla.

Aby teplo neuteklo

Pro dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla osazeného okna (Uw menší než 0,85 W/m²K) musí být splněny následující podmínky:
• zasklení kvalitními izolačními trojskly vyplněnými inertním plynem – koeficient prostupu tepla pro zasklení Ug < 0,6 W/(m²K)
• omezení tepelných mostů v místě osazení skla do rámu a okna do stěny – řeší se umístěním okna do vrstvy izolace
• roční energetická bilance zasklení – součet solárních zisků za celý rok by měl být vyšší než tepelné ztráty zasklením.

Solární zisky

Okna v pasivním domě slouží nejen jako izolace, ale i jako sluneční kolektor – „vyrábějí“ pasivní solární zisky, které jsou významným příspěvkem k pokrytí potřeby tepla na vytápění. Proto je důležitá vhodná orientace prosklených ploch – ideální je jižní orientace. Kvalita zasklení je v pasivním domě důležitější než množství prosklené plochy.

Úspory energie díky pasivním solárním ziskům okny výrazně rostou až do 40 % prosklené plochy v jižní fasádě. Další zvětšování oken již nevede k významným úsporám, spíš naopak a navíc kvůli přebytkům slunečního tepla dochází k přehřívání interiéru. Prosklené plochy je zapotřebí vhodně zastínit stínicími prvky.

Dokonalá těsnost rámů 

Plasthliníkové okno KV440 se čtyřmi skly: Uw až 0,64 W/m2K (INTERNORM).Okna a dveře pro pasivní domy podléhají přísným požadavkům nejenom na tepelněizolační vlastnosti skel a rámů, ale i na neprůvzdušnost, tzn. dokonalou těsnost rámů. Dnes už najdete na trhu například okenní profilový systém, který eliminuje nejbolestivější místo okenních konstrukcí z hlediska tepelného mostu – ocelové výztuhy rámů a křídel.

Profilový systém Rehau GENEO® díky nově vyvinutému nosnému kompozitnímu materiálu Rau-FIPRO® umožňuje vyrábět okenní prvky do určitých rozměrů bez použití ocelových výztuh. Armovací komory rámů a křídel jsou vyloženy speciálními termoizolačními vložkami, které dále zlepšují tepelněizolační vlastnosti okenního rámu.

Okenní rám je u pasivního domu z exteriérové strany obvykle co nejvíce překryt venkovním zateplovacím systémem tak, aby se vyloučil vznik tepelného mostu v oblasti připojovací spáry okna.

Vchodové dveře pro pasivní domy 

Dveře HT 300 jsou díky hliníkovému profilu na vnější straně snadno udržovatelné a získají povrchy odolné vůči povětrnosti (INTERNORM).Vchodové dveře splňující požadavky pro pasivní domy mají speciální dveřní výplň a jsou označovány jako dveře Clima Class. Kromě speciální výplně se vyznačují i unikátním způsobem osazení. Zatímco většina dveřních výplní se vkládá do křídla podobně jako sklo, tato výplň se na křídlo z obou stran lepí. Tím se zvětší tloušťka dveřního křídla ze 70 na 92 mm a pohledově se rám křídla z obou stran skryje, takže vytváří dojem zcela hladkých dveří.

Tyto vchodové dveře jsou také prvním certifikovaným systémem pro pasivní domy, který je možné vyrobit v provedení se zaskleným průhledem nebo i bez něj. Hodnota tepelného prostupu u těchto dveří činí Ud = 0,78 W/m2K, případně Ud = 0,80 W/m2K (prosklené dveře). Hodnota tepelného prostupu dveří Clima Class je tedy oproti běžným plastovým či dřevěným vchodovým dveřím téměř poloviční.

Super střešní okna

I v tomto segmentu se objevila celá řada vylepšení a novinek. Například Okno FTT U8 Thermo už bylo projektováno s ohledem na velmi přísné požadavky pasivního stavebnictví, což potvrzuje certifikát, který vydal Passivhaus Institut v Darmstadtu. Je vybaveno pasivním čtyřsklem U8.

K dalším špičkovým výrobkům patří okno FTT U6 vybavené energeticky úsporným zasklením U6 (izolační trojsklo s vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem třídy P2A). Součinitel prostupu tepla je Uw=0,71 W/m2K pro okno s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo. Toto okno získalo certifikát Kvalitní okna pro pasivní stavby, vydaný Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze.

Markýza zajišťuje až 8krát účinnější ochranu před nahříváním než v případě použití vnitřních doplňků. Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo zcela automatický chod podle intenzity slunečního záření přináší výjimečně snadnou ochranu před nahříváním podkroví (FAKRO).

Text: Stojan Černodrinski, Foto: archiv firem 

logo MessengerPoslat Messengerem