Pokud chcete na vnější fasádu aplikovat nejen klasiku typu omítky, ale i další prvky, jako je například kamenný nebo dřevěný obklad, nemusíte na to myslet už při výběru omítky. Přímo na omítku se dnes již kamenný nebo dřevěný obklad nemontuje a nanášet na fasádu omítku a poté ji obkládat by nedávalo smysl, takže zde není žádné omezení.

Architekti a projektanti dnes u dřevěných a kamenných obkladů často řeší fasádu jako odvětrávanou s předsazenou konstrukcí, toto řešení má výborné tepelně izolační parametry a dokonale chrání konstrukční materiál stavby. Kombinace omítky a kamene nebo dřeva je tak dnes již záležitostí hlavně pro architekty, kteří řeší design a vzhled objektu.

Jádrová fasádní omítka by měla být dostatečně paropropustná, bonusem je i zlepšení tepelněizolačních vlastností celé konstrukce se zdivem, vnějším zateplovacím systémem a omítkou. Výborné vlastnosti má v tomto směru vnější tepelněizolační omítka Ytong, její propustnost vodních par μ (EN 1745) je ≤ 10 a nízká je i její tepelná vodivost vodivost (λ=0,13 W/(m.K)). Navíc si vnější omítka musí umět uchovat řadu technických vlastností, mezi které patří dobrá přilnavost, pevnost, objemová stálost, vodoodpudivost nebo mrazuvzdornost.

Aby zdivo a omítka dobře “spolupracovaly”, měly by být sladěné

Pro omítání stěn z pórobetonu Ytong a vápenopískových tvárnic Silka.je ideální vnější omítka Ytong. Tato minerální jednovrstvá omítka má nízký součinitel tepelné vodivosti a vysokou paropropustnost. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Omítka se celoplošně armuje Ytong výztužnou tkaninou a ve vhodná také pro použití jako vysprávková malta.

Základem pro kvalitní fasádu je vhodný podklad

U fasády bez zateplení má stavebník díky kombinaci zdiva Ytong a Silka vhodný podklad hotový. Obecně však platí, že podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Když stavebník uvažuje o zateplení fasády, měl by vědět, že i podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Při použití zateplení deskami Multipor lepenými na maltu Multipor není nutno povrchy Ytong nebo Silka nijak upravovat. Při lepení zateplovacích desek z jiných materiálů používáme lepící malty předepsané v ETICS a řídíme se pokyny o použití penetrace pro konkrétní maltu. Rovinnost podkladu by neměla být horší než 20 mm/m při částečném lepení, nebo 10 mm/m při celoplošném lepení.

Vnější omítka Ytong a výztužná tkanina

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem