Plánujete postavit opěrnou zeď, kaskádu či terasu? Vedle estetické stránky je nutné brát do úvahy především funkčnost stavby, očekávanou životnost a následnou údržbu. Pokud nechcete, nebo nelze zvolit například litý beton, použijte „suché“ stavebnice z hotových prefabrikátů.

Dříve než začnete s jakoukoliv terénní úpravou, ujasněte si, jak je zpevňovaný svah veliký, jaký má sklon a jaké je jeho složení (písek, jílovitá nebo trvale podmáčená půda atd.). Od „zmapování terénu“ se totiž odvíjí konstrukční řešení i výběr použitých stavebních komponentů. Při vytváření uměle vršených okrasných teras tyto starosti odpadají (svah nezpevňujete, ale naopak vytváříte), přesto je třeba domyslet, jaký zvolit materiál a jak ho při tvorbě terasy prakticky využít. Práci ve svahu se vždy vyplatí konzultovat se statikem.

Trh nabízí kompletní systémy betonových prvků, předurčených přímo k použití v zahradní architektuře. Ke zpevnění svažitých pozemků, ve stráních nebo jako boční zdi, vymezující například vjezd do zapuštěné garáže, se osvědčily opěrné zdi a zídky, sestavené ze svahových tvarovek, tzv. svahovek. Je však na místě připomenout, že pokud taková úprava okolí domu tvoří přímou součást oplocení pozemku, případně zasahuje-li do vlastní stavby objektu, je nezbytně nutné respektovat stavební zákon a podrobit se nezbytnému úřednímu martyriu. 

Svahovka Římský kvádr je vibrolisovaný dvojblok. Po jeho rozštípnutí na dva kusy se na čelních plochách vytvoří povrch, připomínající přírodní štípaný kámen (PRESBETON)

Použití svahovek

Montáž, přesněji skládanka z betonových svahovek, je poměrně snadná, velmi variabilní, prvky jsou odolné, trvanlivé a cenově výhodné. Dílčí komponenty se – kromě zmíněného zpevňování svahů – uplatní i při výstavbě květinových zdí a vytváření dekorativních zákoutí, anebo i k vytvoření umělých zdí.

Nízké zídky, určené k dekorativním účelům, lze zakládat jen na štěrkopískovém podsypu, opěrné stěny vyšší než 1,5 m spolehlivě stabilizuje betonový základ o výšce 0,30 až 0,40 m nad terénem, se základovou spárou v tzv. nezámrzné hloubce (0,80 až 1,1 m) a šířkou asi o 0,20 m větší, než je profil svahovky.

V místech s možností výronu spodní vody je záhodno zapustit drenáž (trubky se položí do výkopu za zídkou a ve spádu vyvedou před zídku, nebo do stran s dostatečnou možností vsakování vody).

Někteří výrobci doporučují vyztužit základy armovací ocelí. Stavba pak probíhá suchou cestou, postupným skládáním svahovek do jednotlivých vrstev za současného vyplňování dutin tvarovek zeminou. Ty zatíží a zpevní stavěnou zeď a zároveň poslouží k následnému osázení hotového celku zelení.

Svahovky jsou na trhu k dostání v různých provedeních, tvarově i strukturou jsou přizpůsobeny k zachycování a udržení půdní vlhkosti. Zeď pak zpevňuje a zároveň maskuje rostoucí vegetace. Konstrukce umožňuje sklon zdi od min. 45 až do 75 stupňů, v závislosti na výšce a zakřivení zdi. Spotřeba se podle typu použitých prvků pohybuje od 8 do 14 ks/m2.

Opěrné betonové tvárnice Stavoblock se s oblibou používají k celkovému dokreslení zahrady při tvorbě teras a schodišť a umožňují značnou tvarovou variabilitu (NOVABRIK)

Ztracené bednění, přiznané kamení

Kolmou opěrnou zídku můžete snadno postavit i z betonových dílců ztraceného bednění. Tvárnice se kladou na vazbu, v daném případě jde o klasickou betonáž a staví se na betonový základ. Je vhodné základ izolovat hydroizolačním pásem, posílit stabilitu zídky armováním a prokládat beton ve tvarovkách plnivem (např. kamením). Vhodnější jsou tvárnice, které do sebe z boku zapadají na zámek.

Vibrolisované tvarovky Geostone firmy KB Blok se spojují „na zámek“ a součástí systému jsou i tzv. geomříže, které posílí stabilitu svahu i opěrné zdi. Tvarovky se dodávají v různých barvách a v několika variantách povrchů, přičemž jednotlivé vrstvy zdiva se v řadách nad sebou spojují plastovými kolíčky.

Výrazný dekorativní prvek může tvořit také opěrná zídka z kamenů. Je nákladnější a stavebně složitější než zeď z betonových tvarovek, ale co lepšího než přírodní kámen lze ještě do zahrady umístit? Nízké zídky lze stavět i nasucho, viz návod níže.

Suché zdivo z kamenů

Začněte výkopem základové rýhy (stačí asi 10 cm do hloubky, šířka by měla zhruba odpovídat použitým kamenům) a nezapomeňte na drenážní vrstvu z kačírku nebo kamenné drti. Pro stabilitu základové vrstvy použijte největší a pokud možno ploché kameny, další řady kamenů postupně klaďte vždy na tenkou vrstvu hlíny plochou stranou dolů. Horní, členitější vrstvu dorovnávejte hlínou. Tíha kamenů a hlíny zajistí dostatečnou stabilitu a kompaktnost zídky, k soudržnosti celku přispěje vegetace rostlá ve spárách.

Co jsou gravitační zdi

Tyto konstrukce působí proti tlaku zeminy výhradně vlastní tíhou. Důležitá je zde ovšem jejich poměrně vysoká hmotnost, což vyžaduje značné rozměry stavebního komponentu. Lze najít i kamenné varianty, existuje však podstatně jednodušší a levnější řešení, např. systém CSB – Naturblok, který garantuje stejný výsledný efekt. Se stavbou si poradí i stavební kutil nebo zahrádkář.

Z betonových bloků lze stavět terasové opěrné zdi, okrasné stěny, schodišťové stupně, ploty a podobně. Jednotlivé kameny systému se spojují speciálním prvkem do drážky, tedy nasucho. Kombinací štípaného povrchu a specifického procesu (tzv. ostařování, což dává celku patinu) nabývá betonový blok dojmu nahrubo otesaného přírodního kamene. K autentičnosti přispívá i kombinace barevných pigmentů v přírodních odstínech.

Tíha kamenů a hlíny zajistí dostatečnou stabilitu a kompaktnost zídky, k soudržnosti celku přispěje vegetace rostlá ve spárách.

Jak na opěrné zdi

„Základem“ montážně jednoduché stavby je zhutněný výkop (minimálně 0,30 m hluboký a 0,70 m široký). Nároky na hloubku výkopu a na počet kamenů zanořených pod terénem se odvíjí od výšky a od dalších nároků na stavbu samotnou. Pro zídku o výšce do 1,5 m se výkop vyplní drceným štěrkem, nejlépe zhutněným, a na něj se klade kámen. Tedy žádné šalování, žádné betonování. Systémem lze postavit základní rovné zdi, opěrné gravitační zdi, svislé zdi se sklonem 5°, ale také 43°, jednostranně i oboustranně pohledové stěny, rohové zdi, oblouky s velmi malým omezením a další stavby. Základní kameny (v pěti různých tvarech a výškách 75 a 150 mm) lze navzájem kombinovat.

Koše plné kamení

Gabiony představují poněkud „těžkotonážní“ záležitost, oblibu si však získaly právě díky přírodnímu materiálu a suché výstavbě.Gabion (z francouzštiny) znamená drátěný koš. Gabionové stěny jsou v podstatě vzájemně pospojované „drátokoše“ či drátěné matrace různých velikostí, vyplněné kameny. Mohou být zevnitř potaženy netkanou textilií a napěchovány zeminou, štěrkem či pískem. Drátokoše se vyrábějí z ocelových, galvanicky pozinkovaných drátů s vysokou odolností vůči korozi. Konstrukce se sestavují z prvků tvaru krychle, kvádru, případně zmíněných matrací, nicméně fantazii se meze nekladou a lze napodobit prakticky jakýkoli tvar. Rozměry ok bývají 10 x 5, případně 10 x 10 cm.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv redakce

logo MessengerPoslat Messengerem