Společnost G SERVIS každý rok rozšiřuje nabídku projektů pasivních typových domů vhodných pro program Nová zelená úsporám. Jaké výhody s sebou nese pořízení takového projektu v návaznosti na budoucí výstavbu, vám přiblížíme v rozhovoru s hlavním projektantem pasivních domů – rodinných domů s dotací s Martinem Šauerem.

(Komerční prezentace)

Na úvod by bylo vhodné začít stručným vysvětlením pojmu pasivní dům. Jak se liší od klasického domu?

Ing. Martin Šauer, vedoucí projektu Rodinné domy s dotacíNázev pasivní dům vychází z využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to především vnější zisky ze slunečního záření, procházejícího okny, a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a domácími spotřebiči. Díky velmi kvalitní tepelné izolaci a vzduchotěsnosti stavby tyto zisky „neutíkají ven“ a společně s řízeným větráním vzduchu, které je součástí každého pasivního domu, po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech.

Proč zvolit pasivní dům?

Pokud chce stavebník bydlet v domě, který má perfektně izolovanou obálku stavby, nejvyšší kvalitu vnitřního prostředí a naprosto minimální provozní náklady, je pasivní dům jasná volba. Na výstavbu pasivního domu lze též žádat dotační příspěvek ve výši až 450 000 Kč.

V souvislosti s pasivními domy se zmiňuje mj. úspornost. Jak lze s pasivem ušetřit?

Díky velmi kvalitní tepelné izolaci obálky budovy společně s řízeným větráním vzduchu dochází k minimálním tepelným ztrátám, které po většinu roku pokryjí pasivní tepelné zisky. Tato skutečnost má za následek, že hlavní zdroje tepla na vytápění (plynový kotel, tepelné čerpadlo apod.) jsou během roku využívány pouze krátkou dobu.

V letošním roce jste rozšířili nabídku tzv. rodinných domů s dotací, tedy pasivních domů. Jaké domy jsou k dispozici s ohledem na typovou rozmanitost, dispozici a pořizovací náklady?

Katalog obsahuje dvaapadesát domů různých velikostí a tvarů, od bungalovů po patrové domy, zastřešené plochou nebo šikmou střechou. Pořizovací náklady jsou od 2 500 000 do 7 000 000 Kč.

Rodinný dům GS PASIV 12 je pasivní bungalov s kompletně prosklenou jižní fasádou, která zaručuje dostatečné sluneční zisky i v zimních slunečných dnech.

Na co by měl každý stavebník především myslet, pokud se rozhoduje, jaký dům si z nabídky pasivních domů vybere?

Určitě je to architektonický výraz domu vycházející ať již z představy stavebníka, případně z tzv. regulativů, které se vztahují k danému pozemku, na kterém chce pasivní dům postavit. Většina stavebníků staví jeden dům za život a ještě si na stavbu domu musí půjčit (vzít hypotéku), je tedy důležité, aby dům byl přesně podle jejich představ.

O pasivních domech koluje spousta mýtů. Jedním z nich je také informace o špatném větrání domu. Kde je pravda?

V každém pasivním domě je výměna vzduchu řízena vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla. Dům je tedy větrán bez jakýchkoli zásahů uživatele, což znamená, že dům je vždy perfektně vyvětraný, a to bez nutnosti větrat okny, jak tomu je v ostatních stavbách.

Výběr stavebníkům výrazně usnadňuje katalog Rodinné domy s dotací – pasivní domy 2017. Co v něm lidé najdou?

Katalog obsahuje, jak jsem již zmínil, dvaapadesát typových domů různých velikostí, dispozic a stylů, zpracovaných do praktické podoby – u každého domu je znázorněna nutná orientace na pozemku tak, aby odpovídal požadavkům energeticky pasivního stavitelství. Všechny domy zároveň splňují kritéria dotačního programu Nová zelená úsporám.

Na pasivní domy se váže dotace Nová zelená úsporám, která může dosáhnout až výše 450 tisíc Kč. Jaké podmínky je při stavbě potřeba dodržet a kdy o tuto dotaci naopak mohou stavebníci přijít?

Pokud bude dům postaven přesně v souladu s projektovou dokumentací, o dotaci přijít nelze. Po dokončení stavby se provádí tzv. test vzduchotěsnosti (Blower Door Test), kterým je zkontrolována kvalita výstavby. Splnění tohoto testu je podmínkou pro vyplacení dotační částky. Je tedy důležité vybrat si kvalitní prověřenou dodavatelskou firmu s prokazatelnými zkušenostmi s realizací pasivních domů. Pokud dům bude postaven svépomocí, nelze opomenout důležitou roli technického stavebního dozoru.

Co když si nevyberu z nabídky typových pasivů? Jak se liší příprava individuálního projektu?

Od počátku spolupráce je zákazník v úzkém kontaktu s našimi architekty, kteří dům navrhují kompletně ve 3D. V rámci společných konzultací upravují studii domu, zákazník má možnost si dům v klidu domova otáčet a prohlížet ze všech stran pomocí chytrých telefonů nebo tabletů, případně může využít průchod interiérem domu.

Rodinný dům GS PASIV 13 má jednoduchou vnitřní dispozici, kdy propojení místností opticky zvětšuje prostor rodinného domu.

Existují nějaké další zajímavé dotace, které byste doporučoval před výstavbou pasivního domu zvážit? 

Určitě je dobré zajímat se o možnost podpory související s výstavbou tzv. zelených střech. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Můžete také získat podporu na využití tepla z odpadní vody, která se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Maximálně však 15 000 Kč na jeden dům.

Jaká je nejsnazší cesta k vašim projektům? 

Buď prostřednictvím internetových stránek www.rodinnedomysdotaci.cz, nebo přes tištěnou publikaci Rodinné domy s dotací – pasivní domy 2017. Na obou místech lze samozřejmě najít číslo na naši zákaznickou telefonickou linku. Naše koordinátorky jsou schopné zajistit odpovědi na všechny otázky stavebníků a můžete si také dohodnout termín bezplatné konzultace.

4 argumenty pro pasivní dům s dotací

  • Energetická třída A
  • Roční nízké náklady na vytápění
  • Projekt domu za 34 700 Kč (po odečtu dotačního příspěvku) 
  • Dotace až 450 000 Kč

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem