Pasivní dům spotřebuje na vytápění oproti běžnému domu až o 75-90 % méně energie. Je navržen tak, aby výrobu tepla zastaly pasivní energetické zdroje, jako je například teplo získané přes okna ze sluneční energie, nebo vyzařování tepla ze spotřebičů, které jsou denně v provozu (počítače, televize, ledničky). Věděli jste ale, že pasivní domy nevědomky vyhříváte dokonce i vlastním tělem?

Vlastní tělo jako radiátor – je to vůbec možné?

Princip spočívá v teplotě lidského těla, která se mění v průběhu dne vlivem vnějších a fyziologických faktorů (pohyb, trávení apod.). Pouze při sezení člověk vyprodukuje zhruba tolik tepla, jako žárovka o síle 60 Watt a jakýmkoliv dalším pohybem vyrábíme teplo ještě větší. Čím více pohybu vydáme, tím více energie pro svůj dům získáme. S trochou nadsázky lze říci, že při takovém společenském večírku s vašimi přáteli může vygenerovaná energie z lidského těla vyhřát celý rodinný dům bez další pomoci tepelných přístrojů.

Multipor: S tepelně-izolačními deskami Multipor v kombinaci se zdivem Ytong postavíte pasivní dům výjimečné kvality.

Základem úspěchu je kvalitní projekt

Dokonce i samotný výběr pozemku je důležitý, pokud chcete využít co nejvíce z pasivních energetických zdrojů. Orientace vůči slunci pak do jisté míry předurčuje vhodnou dispozici se správně zvoleným půdorysem a tvarem domu. Pasivní dům měl by mít kompaktní tvar s přímými liniemi, správné rozmístění a zónování místností a dostatečnou velikost okenních otvorů s izolačními trojskly. Pasivní stavby musí mít od základů až po střechu dokonale provedený obvodový plášť bez netěsných spár, kterými by unikalo teplo.

Nezapomeňte ani na kvalitní stavební materiál

Koncepce pasivních domů je založena mimo jiné také na pečlivém výběru stavebních materiálů s výjimečnými hodnotami tepelné izolace. I z tohoto důvodu projektanti pasivních domů pro své návrhy volí komplexní řešení Ytong. Konstrukce pro pasivní domy má podobu kombinace zdiva Ytong P2-400 a tepelněizolačních desek Ytong Multipor. Souvrství těchto dvou materiálů má celkovou tloušťku 500 mm a obvodová stěna tak získává výrazně vyšší izolační parametry, přičemž si zachovává svou homogenní funkci. Sofistikovaný systém větrání a vytápění a homogennost materiálů na rozdíl od jiných zateplených konstrukcí stavbu neuzavřou, nýbrž se postarají o to, aby dům dýchal.

Pasivní dům: K vytápění pasivního domu přispívá i samotná energie vašeho těla.

Vybudujte zdravé a příjemné mikroklima

Fungování pasivních domů je podmíněno dokonale vzduchotěsnou obálkou domu. Aby nedocházelo k nežádoucím tepelným únikům, musí být jeho plášť naprosto přesně a pečlivě zpracován dle zadaného návrhu. V reálu se ovšem často setkáváme s ať už většími či menšími odchylkami v přesnosti konstrukce. Je proto velmi důležité zvolit materiál, který je svým složením jednoduchý na opracování. Tvárnice Ytong jsou v tomto ohledu ideální − pravidelné termovize potvrzují, že stavby z tohoto materiálu jsou velmi homogenní s minimálním vlivem spár a tepelných mostů. Výsledné pasivní domy z konstrukce Ytong se pyšní téměř nulovou spotřebou za vytápění, dlouhou životností a příjemným vnitřním klimatem po celý rok.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem