Zateplení střechy prostřednictvím PIR desek je z hlediska tepelně-technických vlastností naprosto skvělá věc, jen je potřeba přizpůsobit tvarově střechu jejich pokládce tak, aby se veškeré detaily vyřešily co nejkomfortněji a z hlediska funkčnosti spolehlivě.

PIR desky jsou z hlediska zateplovací techniky jednoduše řečeno „super“ tepelný izolant. Představují efektivní a energeticky úsporné řešení konstrukcí šikmých střech. Při malých tloušťkách dosahují naprosto skvělých tepelně-technických parametrů. Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK v praxi znamená, že při tloušťce desky 100 mm (kdy součinitel prostupu tepla U = 0,22 W/m2K) splníme požadavky tepelně-technických norem. Při tloušťce desky 240 mm (U = 0,094 W/m2K) jsme již překročili limity pro pasivní domy.
 Pokládka parotěsné fólie na pohledový záklop. Při vzduchotěsném a tím zároveň i vodotěsném zpracování má funkci dočasného zastřešení stavbyPokládka parotěsné fólie na pohledový záklop. Při vzduchotěsném a tím zároveň i vodotěsném zpracování má funkci dočasného zastřešení stavby

I tvarově jednoduchá střecha má své složitosti, ale není zas tak složité se s nimi vypořádatI tvarově jednoduchá střecha má své složitosti, ale není zas tak složité se s nimi vypořádat

Druhou stránkou mince je ovšem provedení. Pro pokládku desek je potřeba vytvořit ideální podmínky, střechu tvarově přizpůsobit tak, aby se veškeré detaily vyřešily co nejkomfortněji a z hlediska funkčnosti spolehlivě. Zásadní je návrh střechy bez zbytečných tvarových komplikací, pak je pokládka desek maximálně efektivní. Proto jsou vítány střechy jednoduchých tvarů – například sedlové, bez krokevních přesahů. Pokud jsou krokevní přesahy požadovány, doporučuje se je vytvořit pomocí dodatečně kotvených krokevních námětků. Proč? Zásadou číslo jedna je vzduchotěsné provedení parozábrany ve všech spojích a napojení, s napojením na veškeré přilehlé stavební konstrukce a konstrukční prostupy ještě před samotnou pokládkou desek. Ke správnému provedení je potřeba instalovat bednění (záklop). Cenu tohoto deskového zateplovacího systému kompenzujeme tím, že v případě pohledového bednění a krokevních prvků ze strany interiéru máme vlastně hotovo, bez dalších investic do konstrukčně náročných podhledových vrstev. V opačném případě musíme počítat s vyššími náklady dle rozsahu prací spojených s dodatečně aplikovaným podhledem.

 Ke všem stavebním konstrukcím je třeba parozábranu DELTA-PVG PLUS vzduchotěsně napojit – pomocí kartušového lepidla DELTA-THANKe všem stavebním konstrukcím je třeba parozábranu DELTA-PVG PLUS vzduchotěsně napojit – pomocí kartušového lepidla DELTA-THAN

Přesah střechy je tvořen krokevními námětky. Takové řešení umožňuje jednoduše proveditelné vzduchotěsné napojení parozábrany na zděné konstrukcePřesah střechy je tvořen krokevními námětky. Takové řešení umožňuje jednoduše proveditelné vzduchotěsné napojení parozábrany na zděné konstrukce

Bednění je základem pro položení a zároveň komfortní vzduchotěsné zpracování na něm položené parozábrany. Pokud někdo tvrdí, že toto provede bez bednění z důvodu úspor, nezbývá než popřát „hodně štěstí“.

Na vzduchotěsně provedenou parozábranu se aplikují PIR desky. Pokládka je jednoduchá do chvíle, než narazíme na konstrukční prostupy v podobě střešních oken nebo vikýřů. Zde přichází na řadu znalost problematiky těchto citlivých míst a řemeslná zručnost. Pokud v takových místech nezpracuji desku technicky správným způsobem, mohu dosti významně celé dílo poškodit.

Dílenská příprava rámu s parozábranou pro zajištění vzduchotěsnosti u konstrukčních prostupů – střešních oken

Dílenská příprava rámu s parozábranou pro zajištění vzduchotěsnosti u konstrukčních prostupů – střešních oken

Po osazení na střechu je třeba zajistit vzduchotěsné propojení s parozábranou položenou na bednění za využití lepidla DELTA-THANPo osazení na střechu je třeba zajistit vzduchotěsné propojení s parozábranou položenou na bednění za využití lepidla DELTA-THAN

Proto je nezbytné vědět, co děláme, jak to máme správně provést, a s tímto faktem s dostatečným předstihem obeznámit investora, aby si zajistil dostatek finančních prostředků.

Na nejrůznějších audiovizuálních platformách se ve snaze „prodat desku“ předhánějí nejrůznější „odborníci“ v demonstraci jednoduché aplikace. Důvodem je vyvolat v zákazníkovi pocit, že pokládka není o nic složitější než si zavázat tkaničku u boty. Zajímavé je, že mnozí prodejci těchto desek o skutečně funkčním způsobu provedení mají zcela nedostatečné znalosti. Nebo je mají, ale v obavách, že by jimi mohli vystrašit zákazníka a ohrozit samotný prodej, raději účelově mlčí.

Detail napojení PIR desky na osazený rám pro osazení střešního okna

Detail napojení PIR desky na osazený rám pro osazení střešního okna

Pohled z vnitřní stany na vzduchotěsně osazený rám, pohledový krov a záklopPohled z vnitřní stany na vzduchotěsně osazený rám, pohledový krov a záklop

Společnost DÖRKEN se výrobou a distribucí PIR desek pod názvem DELTA-MAXX POLAR zabývá nejen obchodně, ale především technicky. V tomto ohledu informace ohledně techniky zpracování a správně provedené pokládky nemají zákazníka odradit, jak by se mohlo zdát, ale naopak připravit na realitu potřebnou pro dosažení spolehlivě funkčního díla, a to nejen na „papíru“, ale především v reálném provozu. Jsem přesvědčen, že je lepší, když zákazník předem zjistí, že tento druh tepelného izolantu není pro jeho střechu z jakéhokoliv důvodu vhodný, než aby tuto nepříjemnou pravdu zjistil až během realizace nebo v horším případě po dokončení kvůli výskytu těžce odstranitelných vad.

Karel Bulín,
technik společnosti DÖRKEN
Zhotovitelem střechy na fotografiích je společnost Střechy Chýna Kamenice nad Lipou

 

Speciální nářadí umožňuje přesné řezání desek Speciální nářadí umožňuje přesné řezání desek

V ploše jede pokládka desek rychleV ploše jede pokládka desek rychle

DELTA-MAXX POLAR

Výhody

Vysoká odolnost proti stárnutí

Izolační desky DELTA®-MAXX POLAR jsou vysoce odolné proti stárnutí. Investoři tak mohou dlouhodobě těžit z nízkých nákladů za vytápění, a to bez dalších nákladů na údržbu a opravy.

Nová 30letá záruka na nakašírovanou pojistnou hydroizolaci

Společnost DÖRKEN zaručuje, že nakašírovaná fólie na deskách DELTA®-MAXX POLAR vydrží plnit svoji funkci 30 let při správném řemeslném zpracování (DÖRKEN zaručuje vodotěsnost W1 dle EN). Pokud se objeví v této době problém, společnost nahradí nejen materiál, ale převezme i náklady na výměnu.

Zvuková izolace

S inteligentními střešními konstrukcemi lze také dosáhnout nebo dokonce překročit hodnoty zvukové izolace požadované DIN 4109. Pro majitele objektu tak lze dosáhnout dostatečné zvukové izolace proti vnějšímu hluku a proti přenosu zvuku mezi oddělenými obytnými prostory.

Zachování prostoru pod střechou

Při zateplení nad krokvemi a mezi krokvemi může zůstat při rekonstrukci původní vnitřní obklad a nedochází tak ke ztrátě obytného prostoru.

Časově úsporná a bezpečná pokládka

Izolační panely mají obzvláště robustní neklouzavý povrch, což usnadňuje a zrychluje bezpečnou pokládku. Zpracování usnadní i integrované samolepicí okraje nakašírované speciální fólie.

Zařazení do programu „Nová zelená úsporám“

Všechny desky DELTA®-MAXX POLAR byly zaneseny do katalogu výrobků pro možnost čerpání státní podpory Nová zelená úsporám. Číselné kódy najdete na stránkách společnosti www.dorken.cz v sekci „Technická data“. V současné době již není požadováno kódování tepelných izolací, podle informací sfzp.cz postačí technické podklady výrobce.

Pokládka desek kolem krokevních námětkůPokládka desek kolem krokevních námětků

Kotvení systémovými vruty dle statických nárokůKotvení systémovými vruty dle statických nároků

 

logo MessengerPoslat Messengerem