Tak jako člověk potřebuje k životu vdechovat a vydechovat vzduch, ani domácí krb či kamna se neobejdou bez zdárného průběhu přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Naši předkové nebyli žádní hlupáci, a tak brzy přesně vypozorovali, za jakých podmínek dřevokrbu dobře hoří, a kdy naopak oheň jen živoří, dusí se a skomírá. Tyto zkušenosti si stavitelé kamen a komínů předávali z mistra na tovaryše po celé generace a postupně je vylepšovali. Komíny samotné prošly dlouhým vývojem. Někdy na počátku to byla jen díra ve střeše, později dřevěná roura vymazaná hlínou. Pak se na scéně objevily komíny zděné (kamenné, posléze cihelné), které se udržely až dnešních časů a můžeme se s nimi setkat v historických budovách ve městech i na venkově.

Naši předkové také věděli, že pokud komín nemá dostatečný tah, budou trpět zimou. Zde je na místě připomenout, že tenkrát si nikdo s množstvím potřebného paliva hlavu nelámal, protože dřeva bylo všude dostatek. Také kritéria na tepelnou pohodu se znatelně lišila od dnešních představ o tepelném komfortu. Okna ani dveře nebyly nijak zvlášť utěsněny a lidé byli rádi, že se aspoň trochu zahřejí.

Palivová revoluce

Dvě spalinové cesty v jednom tělesePrůlom do způsobu vytápění znamenal na sklonku 18. století objev a rozšíření kamenného uhlí jako paliva. Před tím bylo sice známo uhlí dřevěné, pálené v milířích, ale to využívali převážně řemeslníci. A právě objev kamenného uhlí si vyžádal radikální změnu konstrukce topidel. První kamna se objevila na zámeckých sídlech a již od prvopočátku plnila také funkci dekorativní. Zde máme na mysli především kamna kachlová. Kachle samy o sobě prošly zajímavým vývojem, kdy kopírovaly jednotlivé architektonické slohy. Někdy byly jen jednoduše zdobené, jindy bohatostí výzdoby vypovídaly o vkusu či společenském postavení svého majitele.

Dlouhá staletí se také udržela roštová kamna pokojová, která přetrvala v různých obměnách až do začátku minulého století. V polovině 19. století se z rozvojem hutnictví objevují také kamna litinová, u nás je vyráběla Samova slévárna v Blansku. Za staletí kamna prošla mnohými změnami a vylepšeními a výsledkem této cesty jsou moderní spotřebiče, které spojují zkušenosti předků s novými důmyslnými systémy hoření. Změny v konstrukci topidel (přechod z krbů na roštová kamna) se zákonitě objevily také v nových typech komínů. Klasické široké komíny průlezné nahradily takzvané úzké komíny. Ty se stavěly až donedávna a v mnoha starších rodinných domech slouží ještě dnes.

Diktát úspor

Schéma řízeného větrání Area řeší nejenom přívod vzduchu pro co nejefektivnější spalování, ale zároveň zajišťuje optimální vzduch v doměZlatá éra bezstarostného spalování a levných paliv je nenávratně pryč. Nároky na co nejefektivnější provoz tepelných spotřebičů jsou přísné a nekompromisní: z minimálního množství paliva získat maximum tepla. Díky po­žadavkům na čistotu životního pro­středí se v posledních dvou desetiletích objevuje na scéně opět dřevo, ať už v klasické formě polen, nebo v podobě peletek či dřevěných briket. Ruku v ruce se zvyšováním efektivity spotřebičů kráčí úsilí o co nejdokonalejší zateplení a izolaci domu. S trochou nadsázky lze říci, že se doslova pořádají hony na tepelné mosty a stále se hledají lepší tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálů i dalších stavebních prvků. K tomu, aby bylo možno co nejefektivněji topit, je ale třeba kromě kvalitního spotřebiče mít také kvalitní a dobře navržený komín.

Komíny dnes

Detail řešení nadstřešní části komína - dvouproud (Schiedel)Úzké jednovrstvé vyzdívané komíny používané ještě generací našich rodičů byly nahrazeny v posledních desetiletích komíny vícevrstvými. Doslova revoluci v konstrukci i realizaci komínů znamenaly komínové systémy stavebnicového typu. Jejich výhody jsou neoddiskutovatelné: zejména rychlost a snadnost stavby či garantované technické, izolační a protipožární vlastnosti. Výhodné je také to, že při rekonstrukcích nemusíte starý komín nákladně vložkovat, frézovat nebo jinak upravovat, ale nový komín jednoduše přizdíte zvenku na fasádu. Vnitřní keramický povrch komínových dílců je připraven zvládnout agresivní chemické působení spalin i vysoké teploty.

Stavebnicové systémy jsou velmi variabilní a umožňují také bezchybné a přitom snadné připojení jakéhokoliv spotřebiče - například pomocí různých adaptérů. Další významné plus, které si stavebnicový komínový systém může připsat na své konto, je jeho univerzálnost. To znamená, že můžete měnit spotřebiče podle ekonomické dostupnosti paliva a nemusíte pracně přebudovávat celý komín.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Nerezové komíny

Detail řešení nadstřešní části komína (Schiedel)Vícevrstvé komíny s vnitřním keramickým povrchem mají nespočet výhod - jejich životnost můžeme srovnávat s životností domu. Ale mohou nastat případy, kdy komín s keramikou nelze použít, například z důvodu vyšší hmotnosti. Jeden příklad za všechny: Rekonstruovali jste podkroví a z jistých důvodů (nedostatečná kapacita, nevhodná dispozice atd.) nelze napojit spotřebič na stávající komín. Statik vám povolil do patra pouze lehký spotřebič a vy nemůžete zatížit stropní konstrukci komínem novým. Teoreticky by šlo přistavit nový komín k fasádě zvenku, ale bylo by příliš nákladné a zbytečné stavět komín od země až nad střechu kvůli malému spotřebiči v podkroví. A právě v takové situaci se velmi dobře uplatní nerezový komín, který nemá sice tak velkou životnost jako komín s keramickou vložkou, ale svůj účel splní na výbornou.

Nerezové komínové konstrukce si také lépe než keramika poradí s úhyby ve spalinové cestě. Jejich slabinou je nižší odolnost proti korozi, která omezuje dobu jejich bezpečného použití. Právě škody v důsledku koroze a vyhoření sazí jsou nejčastějšími závadami u nerezových komínů. Dá se tvrdit, že životnost nerezového komína odpovídá životnosti připojeného spotřebiče.

Připojení krbových kamen i komín musí projít revizí, jinak vám při požáru pojišťovna škodu neuhradíKudy proudí spaliny

Praxí je ověřeno, že pouze správně navržená a dobře provedená soustava spotřebič - kouřovod - komín zaručí bezpečný, spolehlivý a hygienický odvod spalin nad střechu budovy za všech provozních podmínek. Špatně navržená nebo provedená spalinová cesta vede naproti tomu v lepším případě k nehospodárnému nebo nefunkčnímu provozu spotřebiče, někdy i k poškození konstrukce komína. V extrémních, ale bohužel reálných případech špatně fungujícího komína může dojít k ohrožení budovy požárem, k ohrožení zdraví nebo i smrtelným úrazům ohněm či otravám oxidem uhelnatým. Aby k podobným katastrofám nedocházelo, zavádějí evropské normy striktní povinnost třídění a značení spalinových cest.

Třídění spalinových cest

Třídění a označování spalinových cest je obsaženo v ČSN EN 1443 Komíny - všeobecné požadavky. Topenář může připojit spotřebič paliv pouze tam, kde spalinová cesta odpovídá technickým parametrům. Revizní technik potom posoudí, zda spalinová cesta svou konstrukcí, rozměry a provedením tomuto spotřebiči odpovídá, zda zajistí bezpečný odvod spalin od spotřebiče do volného ovzduší za všech provozních podmínek. V tabulce vidíte na příkladu, jak takové značení komína vypadá v praxi. Třídění se provádí podle provozních požadavků a materiálových vlastností.

Nejdůležitější z tříd

■ teplotní třídy: udávají, pro jakou provozní teplotu je komín určen
■ tlakové třídy: komín buď odvádí spaliny přirozeným tahem, nebo je přetlakový
■ třída odolnosti proti působení kondenzátu: mokrý, či suchý provoz
■ třídy odolnosti proti korozi
■ třídy odolnosti při vyhoření sazí: komín je, nebo není odolný
■ vzdálenost od hořlavých materiálů
■ tepelný odpor konstrukce
■ požární odolnost

Vzduch pro oheň

Komín se dvěma průduchy systému UNI (Schiedel)Základem zdárného procesu spalování v domácím spotřebiči je dostatek vzduchu, jinak je hoření utlumeno. Týká se to tzv. otevřených i uzavřených spotřebičů. Při dnešním trendu utěsněných, energeticky úsporných domů přirozená výměna vzduchu již zdaleka nestačí. Důsledkem je pak velká zátěž oxidem uhličitým, pocity únavy a špatná regenerace lidského organismu během spánku.

Otevřené spotřebiče si berou vzduch z místnosti, což může při současné těsnosti oken a dveří kvalitu zdravého bydlení zhoršovat. V tomto případě je vhodné řešení v podobě systému řízeného větrání. Systém automaticky zajistí správné množství čerstvého vzduchu na správném místě. Tímto způsobem se zabezpečí optimální poměr mezi potřebnou hygienickou výměnou vzduchu a ekonomickými náklady. Při použití systému lze snížit tepelné ztráty vzniklé větráním až o 25 %.

Pro uzavřené spotřebiče, které si nasávají vzduch z venkovního prostředí, je vhodný komínový systém s integrovanou šachtou pro přívod vzduchu do spotřebiče. A to je jedna z mnoha dalších výhod komínových systémů.

text: Adam Krejčík, foto: autor a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem