Čím méně technických zařízení v domě, tím menší pravděpodobnost, že budete muset volat opraváře, a tím větší úspora místa. Kombinované plynové kotle dokážou s výhodou spojit vytápění objektu s ohřevem teplé užitkové vody.

U kotlů pro vytápění rodinných domků a bytů se v současné době rozhodujeme především mezi kotly na tuhá paliva, na plyn či propan-butan a na elektřinu. Omezením kotlů na tuhá paliva a elektřinu je fakt, že se vyrábějí pouze pro topení a teplá užitková voda se řeší zvlášť, což znamená další pořizovací náklady na přístroj ohřívající vodu, jeho instalaci, provoz a servis. Naopak plynové kotle dokážou jako jediné kombinovat možnost ohřevu topného média a užitkové vody. 

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Kombinované plynové kotle

Plynové kotle se tedy nabízejí buď ve variantě jenom pro topení, anebo jako kombi kotle, kdy zajišťují topení i ohřev užitkové vody (TUV) pro domácnost. Kombi kotle mají tzv. dvojí funkci: buď topí, nebo vyrábějí TUV právě tehdy, když ji potřebujete. Nejde tedy o souběh obou funkcí současně: kotel vždy buďto topí, nebo ohřívá vodu. Protože TUV se většinou odebírá po krátký čas, topnému systému vůbec nevadí krátkodobé přepojení na jinou funkci. Kombi kotle jsou relativně jednoduché, nevelkých rozměrů, závěsné a dobře vypadají. Mohou být zabudované například v kuchyňské lince jako skříňky, kde působí velmi přirozeně a nenápadně.

Takový kotel je pak schopen vytápět celý byt a zároveň dodávat vodu na vaření nebo do koupelny. Ekonomické výhody plynových kombi kotlů jsou především v tom, že nahrazují několik spotřebičů najednou: v průměrně velkém bytě to může znamenat například dvoje až troje „vafky“ a jednu nebo dvě „karmy“. Kromě úspory peněz na nákup několika spotřebičů, na jejich servis a na provoz (jeden zdroj je efektivnější) je tu i úspora místa a nezanedbatelné estetické hledisko. Většina starších kombi kotlů je postavena tak, že pokrývají topení a jedno odběrné místo TUV.

To znamená, že pokud máte napojenou kuchyň a třeba sprchu, bude vám při mytí nádobí v kuchyni a současném sprchování téct ve sprše jen chladná voda. Proto jsou kombi kotle určené především pro 2–3členné rodiny, jejíž členové se musí na využití TUV domluvit a udržovat určitý řád. Pokud je ovšem vaše rodina početnější a máte třeba dvě koupelny, pak je nutné si vybrat zdroj, který provozně zajistí odpovídající komfort. Znamená to pořídit si kotel, který bude mít v sobě vestavěný zásobník užitkové vody (např. Baxi Nuvola), tzn. že přímo v obalu kombi kotle je zásobník, kde se neustále ohřívá voda na zvolenou teplotu podle stupnice od 35 °C (což je málo) do 60 °C (což už je moc).

ZEPTALI JSME SE

VLADIMÍRA NOVOTNÉHO z firmy Unigaz servis:

Co vše je nutné zvážit při výběru správného plynového kotle při rekonstrukci bytu?

Rozsah rekonstrukce. Pokud jde jen o výměnu starého kotle za nový, stačí posouzení stávajícího umístění ve vztahu k dnešní předpisové legislativě.

Velikost a umístění bytu v objektu. Podle velikosti bytu a jeho situování v objektu se stanovuje výkon a druh kotle (stacionární, závěsný, kombinovaný, atmosférický či v provedení turbo).

Počet vyústění teplé vody. Podle počtu vyústění (umyvadlo, vana, sprcha, kuchyň…) a výpočtu potřeby TUV se navrhne kotel s integrovaným výměníkem, integrovaným zásobníkem, nebo samostatným zásobníkem TUV.

Umístění kotle. Je vhodné zakomponovat kotel do interiéru bytu tak, aby tvořil spolu s dalším vybavením místnosti přirozený celek. Proto i rozměry zvoleného kotle mají velkou důležitost. Umístění některých typů kotlů podle jejich provedení v některých prostorech (malé, nevětrané místnosti atp..) současná legislativa zakazuje, nebo omezuje.

Odkouření kotle. Kotle se vyrábějí jako atmosférické (s vyústěním spalin do komína a sáním vzduchu z místnosti) a v provedení turbo (přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin většinou koncentrickou trubkou mimo objekt). V případě výměny stávajícího kotle vždy platí, že nový kotel musí mít odvod spalin proveden podle současně platných předpisů. Z toho vyplývá, že současně s návrhem typu kotle je nutno řešit i spalinovou cestu, což významně ovlivňuje cenu kompletu.

Výrobce kotle. Na českém trhu je nepřeberné množství výrobců s rozsáhlým sortimentem kotlů. Z hlediska počtu vyráběných kotlů se na našem trhu pohybují 3 největší skupiny: Vaillant (Protherm), Bosch (Buderus, Junkers, Dakon) a BAXI. Vedle nich jsou významné značky jako Viessmann, Rendamax, WOLF a další… Jejich výrobky jsou z hlediska vývoje a technické úrovně srovnatelné.

Technická úroveň kotle. Dnešní kotle by měly mít jako základní technickou úroveň plynulou regulaci výkonu, která umožňuje kotli snížit výkon na potřebné minimum ve spojení s vestavěnou, nebo externí ekvitermní regulací.

Cena. Cena kotle z ceníku a cena jako komplet s odkouřením a regulací se může u různých výrobců významně lišit. Obchodní politika velí nabízet nízkou cenu (za holý výrobek), ale je to jako s auty: nikdy neodjedete s autem bez dalšího vybavení. Proto posuzujte výrobek jako komplet.

Servis kotle. Když zvolíte značku kotle, zmapujte dostupnost servisní firmy, rozsah jejich nabízených služeb, její technickou úroveň (informaci podají autorizovaní zástupci výrobce). Dobrý servis nabízí i smluvní zajištění pohotovostního servisu za předem dohodnutou cenu atd.

Požadavky úřadů na emise CO a NOx. Mnohé úřady, zejména v centru měst, požadují instalovat spotřebiče s 5. třídou NOx. Tuto klasifikaci splňuje přibližně pouze 1/3 výrobků v sortimentu jednotlivých výrobců. Jde o třídu vyšší cenové hladiny.

Kotel Vitodens 300-W lze namontovat prakticky všude. Hlučnost provozu je velmi nízká, a proto je vhodný i na chodbu nebo do kuchyně. Vysoce efektivní kondenzační technologie je dimenzována pro použití se všemi druhy zemního plynu (VIESSMANN).Ekonomický provoz se pohybuje kolem 50 °C s tím, že tato voda se ještě míchá v baterii se studenou na chladnější. Z tohoto zdroje lze pak odebírat TUV z několika míst, aniž bychom pocítili pokles teploty. Zásobník s teplou vodou se pak automaticky doplňuje. Ovšem vzhledem k velikosti zásobníků (například jen 60 l), má i tato varianta určitá omezení. Nemůže se rovnat externím zásobníkům na 160, 180 nebo třeba i 200 litrů TUV.

Ty slouží pro potřeby velkých rodin s velkými nároky na množství teplé vody. (Praxe ovšem ukazuje, že rodina se dvěma dospívajícími dcerami dokáže zlikvidovat v krátké době jakkoli veliký obsah zásobníku teplé vody…). Kombi kotel s externím zásobníkem o příslušném objemu (80 l, 125 l, 160 l apod.) jsou vlastně dvě zařízení, která se nejčastěji dávají na sebe, takže tvarem připomínají dvoudílné ledničky. Důležitým aspektem správně zvolené sestavy je, aby kapacita spirály zásobníku odpovídala možnostem zdroje tak, aby přenos energie byl co nejrychlejší.

DĚLENÍ KOMBI KOTLŮ PODLE MNOŽSTVÍ ZÁSOBY TEPLÉ VODY

− kombi kotel bez zásobníku

− kombi kotel s vestavěným zásobníkem

− kombi kotel v kombinaci s externím zásobníkem

STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KOTLE SE VYRÁBÍ JAKO

− standardní (klasické)

− nízkoteplotní

− kondenzační

NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KOTLE SE DNES VYRÁBÍ JAKO

− nízkoteplotní

− kondenzační

DOBRÁ RADA

− Projektantův výběr kotle může být negativně ovlivněn dlouhodobou spoluprací s konkrétním výrobcem. Chtějte navrhnout několik variant s různými typy kotlů (kompletů). Rovněž se nenechte ovlivňovat realizační firmou na změně kotle, pokud se jejich názor neopírá o předpisy a legislativu… − Levná věc je často drahá věc: mnohé výrobky jsou levné cenou a drahé svým provozem. Lze spočítat, za jak dlouho se vám „zaplatí“ cenový rozdíl například u kondenzačního kotle a kolik ušetříte jeho ekonomickým provozem například za 10 let.

PLUSY A MINUSY PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Kondenzace vodních par ze spalin, tím je zužitkována energie, která jinak u klasických kotlů uniká do venkovního prostředí. Vestavěná ekvitermní regulace zajistí, aby ve vytápěných prostorách byla dosažena optimální tepelná pohoda s ohledem na počasí. Optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Konstantní poměr vzduch/plyn nám zajistí maximální účinnost a minimum škodlivin ve spalinách. Vyšší cena

ZEMNÍ PLYN A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Ze srovnání s ostatními palivy vychází zemní plyn lépe – při jeho spalování vzniká: – o 40 až 50 % méně CO2 než u tuhých paliv, – o 30 až 35 % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy.

Než si pořídíte kotel

Na rozdíl od pořizování například televizoru nemůžete jen tak vejít do obchodu a kotel jednoduše koupit. První kroky by měly vést na příslušný stavební úřad, kde musíte zažádat o povolení. K tomu potřebujete projekt, to znamená návštěvu příslušného oprávněného projektanta (TZB). Na základě projektové dokumentace byste pak měli oslovit tak tři montážní firmy z oblasti montérů topení, kteří mají oprávnění na plyn, jsou topenáři a znají tudíž i problematiku elektro.

Na nich je oponentura typu: „V tomhle projektant nemá pravdu. Byl tady vůbec?“ Během montáže se situace může změnit a právě topenář by vás měl upozornit na rozdíl vzniklé skutečnosti a skutečnosti uvažované v projektu. Měl by vás tedy konkrétně a pokud možno předem usměrnit a teprve pak byste se měli rozhodovat o značce. Rozhodování o značce by se pak mělo zakládat především na skutečnosti, jaký je ve vaší lokalitě dostupný servis.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem