Nemusíte být profesionálním Ytong mistrem, abyste postavil správně příčku z pórobetonu Ytong. Naopak, kromě správného nářadí a času na seznámení se s doporučenými postupy vám kromě chuti do práce pomohou i praktické rady. Techničtí poradci společnosti Xella sestavili oblíbenou sestavu FAQ (tedy opakujících se otázek a odpovědí), a výběr z těch, které se týkají stavby příčky Ytongu, najdete v našem článku.

Často se stavebníci například ptali a ptají, proč je při zdění příčky nutná při založení separační vrstva na podlaze a zda není možné klást první řadu příček přímo do malty. Praktici takový postup nedoporučují, naopak pod první řadu zdiva je potřeba nejprve položit separační vrstvu (asfaltový pás, papírová lepenka apod.), aby došlo k oddělení stropu od příčky. Předejde se tak možným nežádoucím dotvarováním stropů a stěn, což by mohlo mít za následek popraskání příček apod. V krajním případě lze také použít folii z palet Ytong.

Opakovaně se objevuje i otázka, do jaké maximální výšky a délky lze postavit příčku z Ytongu. Přesný výpočet provádí projektant / statik, ale pro nenosné příčky platí obecné pravidlo, že maximální výška bez posouzení statika je 2,75 m.

Zajímá vás, do jaké maximální hloubky můžete provést rozvody v příčkách z Ytongu? Obecně společnost Xella doporučuje, aby se v Ytong příčce tloušťky 75 a 100 mm vytvořila drážka pouze pro vedení el. kabelů, v příčce tl. 125 mm i pro vedení vody, a v příčce tl. 150 mm i pro vedení odpadu apod. Větší oslabení příček a nosných stěn je nutné konzultovat s projektantem či statikem.

Mezi pravidelně se objevujícími se otázkami je i téma omítání příček z pórobetonu Ytong. Většina kutilů a domácích mistrů ví, že k příčkám Ytong patří i malty a omítky této značky, ale ne vždy mají jasno, jak tlustá má být vrstva malty a omítky při zdění pórobetonových příček. U malty je to tenká vrstva o síle 1 - 3 mm, u omítek je doporučená tloušťka vrstvy 5 - 10 mm.

Všechny detaily a popisy správného zdění příček z Ytongu najdete na stránkách společnosti Xella. Jednak jsou tam produktové listy, které postup práce s příčkovkami Ytong obsahují, stáhnout se dají i publikace Stavební postupy. Velmi názorné jsou také videa s pracovními postupy.

logo MessengerPoslat Messengerem