Společnost G SERVIS CZ svými službami postoupila do další kategorie. Klientům dokáže pomoci s řešením podoby nového domova komplexním způsobem. Tedy včetně projektu celého pozemku, na němž dům stojí, a to dokonce včetně projektu jeho oplocení.

Pravidelný neznamená fádní

Společnost G SERVIS CZ svými službami postoupila do další kategorie.Je pravda, že ideálních stavebních parcel ubývá. Ty nejvhodnější už dávno zastavěly předcházející generace stavebníků rodinných domů a od drastického přetváření rovných a úrodných polí v budoucí satelity velkých měst se v posledních letech také upouští. Ale i když se najde parcela z mnoha pohledů perfektní – v profilu rovná a půdorysně pravidelná – nemusí být stále ještě vyhráno. Tak jako má svoje pravidla dispoziční řešení samotného rodinného domu, musí se zase jinými pravidly řídit i členění okolního pozemku. Pokud má fungovat jako zázemí dokonalého bydlení.

Koordinovaný postup je výhodný

Společnost G SERVIS CZ svými službami postoupila do další kategorie.Ve spolupráci se společností G SERVIS CZ získává stavebník absolutní představu o možnostech, které před ním na jeho parcele stojí. Koordinované situování domu i všech dalších uvažovaných prvků, vše umístěno v závislosti na jejich fungování a lokálních podmínkách místa, ušetří spoustu času, energie a hlavně peněz. Navíc stavebník získává naprosto věrné představy o budoucí podobě okolí svého domu zásluhou dokonalé vizualizace.

Zaměřme se tentokrát na pravidelný pozemek. A shodněme se, že takový vykazuje poměr stran délky a šířky maximálně 4:3. Na podobné parcele se pochopitelně duše a styl zahradním úpravám vtisknou snáze, než když jsou předpokládané úpravy omezeny mnohem tvrdšími limity. Takže v tomto případě zahradní architekti společnosti G SERVIS CZ zpravidla zákazníkům předloží i více možných variant. Třeba podobu harmonické zahrady zaměřené na relaxaci, jindy zase intimní variantu s altánem a japonskými prvky a potřetí například provozně jednoduché řešení s bazénem.

Tři varianty

Harmonická zahrada zaměřená na relaxaci vychází z polohy domu orientovaného terasou na severozápad. Prostorné zahradě dominuje jezírko a japonské prvky. Prostor pro relaxaci skýtá drobná stavba označovaná v nabídkových materiálech společnosti G SERVIS CZ jako Altán 04. Nechybí garáž a prostor pro uskladnění dřeva. Plot ze stejného zdroje pod typovým označením 16-02 s charakterem zahrady dokonale ladí.

Intimní varianta zahrady s altánem a japonskými prvky je ovlivněna polohou domu s terasou tentokrát orientovanou jihovýchodně. Už vzpomínaný Altán 04 je umístěn na jakémsi stinném ostrůvku. Pás mezi zahradou a oním ostrůvkem se skvěle hodí pro aranžování přechodů, vodních prvků, kamenů a zajímavých přírodnin. Pozemek je cloněn živým plotem kombinovaným s volně rostoucími keři.

A konečně provozně jednoduchá varianta s bazénem, představuje moderní řešení, vycházející z rozmístění funkcí v zahradě a z provozních vztahů mezi nimi. Zahrada s jasně dominujícími geometrickými prvky je oživena dlažbou a nebude klást velké nároky na údržbu. Při zachování prostornosti zůs­talo místo i pro bazén.

Společnost G SERVIS CZ svými službami postoupila do další kategorie.Záleží na prioritách

Při návrhu řešení úpravy okolí domu obecně vždycky nejvíce záleží na prioritách definovaných samotnými uživateli, na jejich zálibách, sklonech a způsobech trávení volného času. Klíčovou roli hraje situování samotného tělesa domu v závislosti na oslunění pozemku a na příjezdových komunikacích. Přestože se někdy může zdát, že tyto okolnosti příliš velkou variabilitu řešení nepřipustí, profesionálové dokážou investora za pomoci drobných zahradních staveb, zeleně a často i vodního živlu zpravidla velmi příjemně překvapit.

Komplexní řešení úpravy okolí rodinného domu má mnoho výhod. Důležité je, že všechny stavby na pozemku se řeší najednou, v rámci jediného jednání s úřady. A koordinovaným postupem se pak při samotné stavbě významně šetří finanční prostředky oproti způsobu, kdy by se případně postupovalo po etapách.

G SERVIS CZ, s.r.o.
Zákaznická linka 568 845 000
E-mail gservis@gservis.cz

Chcete se dozvědět více informací? Navštivte www.vybersidum.cz.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem