Obklady a dlažby se nejvíce uplatňují i v obytných místnostech, proto by měly ladit s duchem domu. Zvláštní důraz je třeba klást na kvalitu materiálu, detaily i celkové provedení.

Výrobci se předhánějí v rozšiřování typové i rozměrové škály barevnosti, struktur, dekorů... Pokud jde o design, konečný výběr samozřejmě stále závisí především na vkusu zákazníka, na jeho představivosti. Obklady a dlažba jsou však zároveň stavebním materiálem s normovanými vlastnostmi a parametry. Přísně definovaná pravidla je proto třeba dodržet nejen při výrobě, ale i při praktické aplikaci.

Dotazy ohledně BYDLENÍ můžete pokládat v PORADNĚ ZDE.

Od mozaiky po obří formáty

Technologie výroby keramických obkladových materiálů nabízí rozsáhlý rozměrový sortiment, od mozaiky až po velkoformátové „desky" 30 x 60 cm nebo dokonce s délkou hrany 120 cm. Právě rozměrová variabilita umožňuje vytvářet plochy složené z různých formátů. Dlaždice však musí mít stejný modul (viz Značení rozměrů).

Značení rozměrů

- jmenovitý rozměr N - základní rozměrové označení obkladových prvků, zpravidla udávané v centimetrech

-deklarovaný rozměr W - rozměr v milimetrech, odvozený od jmenovitého rozměru z důvodu výrobních tolerancí (od N se může lišit až ± 5 mm)

- modulární rozměr - odvozený od základních modulů M = 10, 20, 30 cm atd. a jejich násobků (M 10 x 10, M 20 x 20, M 30 x 30). Do takto označeného modulu je započtena i šířka spáry, což umožňuje pravidelné spárování i při použití různých formátů

- jmenovitý a deklarovaný rozměr - s využitím modulů M nebo bez nich (M 10 x 10 cm je W 98 x 98 mm nebo M 15 x 15 je W 145 x 145 mm). Někteří výrobci neudávají modularitu v metrické soustavě, ale v palcích

Mechanicko-fyzikální vlastnosti

Pravidla keramických obkladůSvým složením se keramika řadí mezi silikáty s obsahem přírodních látek s oxidy křemíku. U keramických obkladových materiálů se sleduje především nasákavost, odolnost proti mrazu, tepelná vodivost, délková tepelná roztažnost, hydrotermální nárůst, odolnost vůči vzniku trhlin a proti teplotním změnám, antistatičnost, pevnost, obrusnost a rázová pevnost, odolnost vůči povrchovému opotřebení (otěruvzdornost), tvrdost, pevnost v tlaku, protiskluznost. V tom aby se vyznal... odborník. Stavebník a dodavatel díla by se proto měli spíše zaměřit na přímost hran, pravoúhlost, rovinnost plochy, kvalitu povrchu, případnou barevnou odlišnost...

Pravidla keramických obkladůPředpokladem kvality a trvanlivosti díla je samozřejmě dostatečná pevnost, únosnost a tvarová stabilita podkladu. Roli hraje i preciznost provedení (není pak třeba dorovnávat podklad lepidlem a spárovací hmotou). Problémem je i pravoúhlost (geometrie stěn), vzájemná kolmost, zakřivení. Je třeba měřit vodováhou, pravítkem, olovnicí, „šlaufkou" nebo ještě lépe s využitím laserových, ultrazvukových nebo infračervených pomůcek. Sklon a odchylky v rovinnosti zjistíte několikanásobným kříženým položením vodováhy na stěnu alespoň ve dvou na sebe kolmých směrech. Měřicí nástroj by však měl mít délku minimálně 2 metry.

Způsoby lepení

K lepení obkladových keramických prvků užíváme maltoviny a stavební lepidla, přičemž maltovina je směs hydraulických pojiv, minerálů a přísad, zatímco lepidlo je polymerní lepicí hmota s obsahem plniv. Existují maltoviny cementové - dávka cementu je minimálně 400 kg/m3, tloušťka maltového lože by se měla pohybovat mezi 2,5 až 4 mm. Maltoviny polymercementové obsahují stabilizátory, přísady způsobující větší lepivost, (redispergované polymery) a přísady potlačující tvorbu bublinek (odpěňovače). Dále známe polymerní lepidla a tmely, akrylátové disperze, epoxidová lepidla, polyuretanová lepidla, silikonové pryskyřice (vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům od -50 do +200 °C).

Třídění a značení lepidel

- Malty a lepidla pro keramické obkladové materiály jsou rozděleny do tří druhů: cementové, disperzní a z tvrditelných pryskyřic. Každý druh se může vyskytovat ve třídě 1 nebo 2. Třída 1 je určena pro běžné použití a slovně se označuje jako normální, třída 2 zahrnuje náročnější aplikace a označuje se jako zlepšená.

- Malty a lepidla mohou mít i zvláštní charakteristiky: rychle tvrdnoucí (F), se sníženým skluzem (T), s prodlouženou dobou zavadnutí (E). Pro cementová lepidla je významnou charakteristikou přídržnost k podkladu (počáteční, po ponoření do vody, po uložení v teple, po vystavení cyklům zmrazení a rozmrazení).

- Označení flexibilní ve vztahu k lepidlům znamená přizpůsobivé, tj. že lepidlo je schopné udržet si zvýšenou přídržnost při všech zkoušených způsobech namáhání. Novelizace normy ČSN EN 12004 umožňuje přívlastek flexibilní ve smyslu ohebný vykládat pouze ve vztahu k cementovým lepidlům třídy 2 se zvláštní charakteristikou S1 - deformovatelné a S2 - vysoce deformovatelné lepidlo. Jedině tato charakteristika vypovídá o ohebnosti materiálu.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem