Vytápění tepelnými čerpadly je v současnosti moderní a velmi často volená forma vytápění rodinného domu, zvláště pak u novostaveb. Pro budoucí spokojenost s tímto typem vytápění je však předpokladem správná volba jeho typu, výkonu a také dodržení pravidel instalace. O tématu jsme si povídali s panem Ing. Petrem Štarmannem, technikem společnosti BDR Thermea s.r.o., která v ČR zastupuje výrobce čerpadel De Dietrich.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Ing. Petr Starmann (Zdroj: De Dietrich)Jaký je zásadní rozdíl mezi tepelnými čerpadly země–voda a vzduch–voda z hlediska systému?

Zmíněné dva typy se liší, jak už název napovídá, v hodnotě teploty primárního zdroje. V prvním případě země–voda získáváme tuto tepelnou energii ze země prostřednictvím zemního kolektoru nebo geotermálního vrtu, Teplota na primární straně je vyšší. Tepelné čerpadlo má v tomto případě zpravidla pouze vnitřní jednotku, která může být doplněna zásobníkem teplé vody. U druhého, v místních podmínkách podstatně více rozšířeného čerpadla vzduch–voda se tepelná energie získává z okolního vzduchu. V zimě je jeho teplota logicky nižší než teplota v zemi. V tomto případě se systém tepelného čerpadla skládá většinou z venkovní jednotky, nasávající vzduch, a vnitřní jednotky vytvářející teplo k ohřevu vody a vytápění. Samozřejmě zmíněné typy tepelných čerpadel se liší cenou, stavební přípravou i podmínkami pro jejich použití.       

Vytápění tepelnými čerpadly je v současnosti moderní a velmi často volená forma vytápění rodinného domu, zvláště pak u novostaveb. Pro budoucí spokojenost s tímto typem vytápění je však předpokladem správná volba jeho typu, výkonu a také dodržení pravidel instalace. O tématu jsme si povídali s panem Ing. Petrem Štarmannem, technikem společnosti BDR Thermea s.r.o., která v ČR zastupuje výrobce čerpadel De Dietrich. (Zdroj: De Dietrich)Kdy tedy volit tepelná čerpadla země–voda a kdy vzduch–voda?

Základním kritériem jsou finanční možnosti investora a také geografická poloha rodinného domu. Výrobce De Dietrich nabízí samozřejmě oba typy, ale ve zdejším podnebí i s přihlédnutím na celkové investice jsou preferována čerpadla vzduch–voda. Má sice mnoho výhod, ale ne vždy lze u novostavby použít. Jedním z důvodů může být jeho hlučnost venkovní jednotky, která v případě více domů v obci může být důvodem k zamítnutí v rámci stavebního povolení. Typ vzduch–voda by neměl být používán ani v horských oblastech, kde se předpokládá dlouhodobější trvání nízkých teplot vzduchu. Docházelo by tak často k podkročení tzv. bivalentního bodu, kdy je potřeba posílit výkon tepelného čerpadla – většinou integrovaným elektrokotlem, což samozřejmě zvyšuje náklady na vytápění. Naproti tomu pro čerpadlo typu země–voda v obou verzích zdroje tepla hovoří, při správně navrženém primárním okruhu, nižší provozní náklady o cca 15 %. Celkově se také jedná o stabilnější a téměř bezúdržbový systém vytápění při dlouhodobé životnosti. Rozhodující jsou tak ekonomické možnosti investora.        

Pokud se investor nakonec rozhodne pro typ země–voda, jaký primární okruh by měl zvolit?

V tomto případě bude, kromě ochoty investovat, rozhodujícím kritériem velikost pozemku. U velké zahrady spíše doporučujeme zemní kolektor, což je určitě levnější řešení. U omezeného prostoru nezbývá nic jiného než geotermální vrt. Je sice dražší, ale stále poukazujeme na nejstabilnější a velmi efektivní způsob vytápění z pohledu provozních nákladů. Podobně bude asi uvažovat také investor v případě staršího domu s již realizovanou zahradou, kde instalace zemního kolektoru je rozsáhlým a asi nechtěným stavebním zásahem do pozemku v okolí domu.

Vytápění tepelnými čerpadly je v současnosti moderní a velmi často volená forma vytápění rodinného domu, zvláště pak u novostaveb. Pro budoucí spokojenost s tímto typem vytápění je však předpokladem správná volba jeho typu, výkonu a také dodržení pravidel instalace. O tématu jsme si povídali s panem Ing. Petrem Štarmannem, technikem společnosti BDR Thermea s.r.o., která v ČR zastupuje výrobce čerpadel De Dietrich. (Zdroj: De Dietrich)

Doporučuje tedy výrobce De Dietrich ještě nějaká základní pravidla pro výběr tepelného čerpadla?

Všem našim klientům vždy nabízíme zdarma odbornou konzultaci s techniky společnosti BDR Thermea pro správnou volbu typu čerpadla De Dietrich i jeho výkonu. Klademe také důraz na vypracování kvalitní projektové dokumentace, která se často ze strany investorů záměrně i neúmyslně opomíjí. Je potřeba mít vždy na paměti, že nevhodně zvolené tepelně čerpadlo může budoucí vytápění rodinného domu skutečně dramaticky prodražit.

Vytápění tepelnými čerpadly je v současnosti moderní a velmi často volená forma vytápění rodinného domu, zvláště pak u novostaveb. Pro budoucí spokojenost s tímto typem vytápění je však předpokladem správná volba jeho typu, výkonu a také dodržení pravidel instalace. O tématu jsme si povídali s panem Ing. Petrem Štarmannem, technikem společnosti BDR Thermea s.r.o., která v ČR zastupuje výrobce čerpadel De Dietrich. (Zdroj: De Dietrich)

Máte nějaký případ konkrétní realizace tepelného čerpadla země–voda z poslední doby?

Určitě máme. Nedávno jsme realizovali s investorem montáž čerpadla v novostavbě rodinného domu nedaleko Orlíku nad Vltavou. Jednalo se o tepelné čerpadlo De Dietrich GSHP 5 typu země–voda s výkonem 5 kW doplněné geotermálním vrtem. Z pohledu tepelných ztrát domu okolo 6,5 až 7 kW to bylo ideálně zvolené řešení, protože tepelné čerpadlo by mělo být dimenzováno na hodnotu okolo 80–90 % tepelných ztrát domu. Geotermální vrt o hloubce 110 m, podléhající schválení Českého báňského úřadu, realizovala specializovaná firma během jediného dne, přičemž prvních 15 m bylo v jílovém podloží a zbytek ve skále. Za situace, kdy toto čerpadlo pracuje s teplotou ve vrtu okolo 6 °C a s účinností přibližně 1:6, jsou poté náklady na vytápění v nejnižší možné výši. Mezi obrovské přednosti patří u tohoto zařízení bezchybná funkce regulace s neustálým optimalizováním svého vlastního provozního režimu, celoročně minimální údržba a jeho chod s téměř nulovým akustickým projevem.

Děkujeme za rozhovor!

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem