V módě jsou dnes otevřené interiéry. Titěrné kumbály s přesnou specifikací využití (kuchyně, jídelna, komora, předsíň) se mění ve vzdušné a hlavně multifunkční prostory. Zajímavým rébusem se pak stává možnost jejich variabilní a rychlé separace i přestavby.

Praktickou realizaci prostorových změn umožňují osvědčené konstrukční materiály, zdicí a montážní prvky. Patří k nim i oblíbený a rozšířený systém suché výstavby pomocí desek a prefabrikovaných stěnových panelů, obecně známých pod pojmem sádrokarton (SDK). Obdobnou variantou jsou desky sádrovláknité - Fermacell.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Sortiment a produkty

Materiál se zrodil z dokonalé symbiózy sádry s papírem v USA koncem minulého století. Tím v podstatě vznikla kompletní stavební technologie s nespornými technickými přednostmi - rychlou montáží, flexibilitou, snadnou zpracovatelností, nízkou hmotností, mnohostranností využití i jednoduchou manipulací. Sádra i papír (vysokopevnostní karton) jsou ryze přírodní produkty, takže splňují vynikající vlastnosti biologické a ekologické a výsledný produkt je tudíž bezezbytku recyklovatelný.

„Modrá je dobrá.“ Akustická deska s vhodně zvolenou hustotou jádra, kterou tvoří upravená sádrová krystalická struktura se specifickými tlumicími vlastnostmi.Materiál našel své opodstatnění a využití v moderních novostavbách stejně jako při rekonstrukcích, při budování podkrovních prostor a půdních vestaveb. Základním komponentem jsou hygienicky nezávadné a nehořlavé SDK desky, které se značí písmeny podle druhu a čísly podle tloušťky. Profily hran desek mohou být kolmé, zkosené, polokulaté nebo kulaté případně kombinované. Váha desek se podle typu pohybuje od zhruba 21 do 26 kg/ks.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Universální použití sádrokartonu

Sádrokartonové desky jsou stále moderním, velmi inspirativním, konstrukčně tvůrčím a z hlediska montáže jednoduše aplikovatelným stavebním materiálem. Těžko hledat interiér novostavby nebo rekonstruovaného domu, v němž by tyto desky nehrály nějakou roli.Ze sádrokartonu se suchou cestou stavějí všechny možné interiérové konstrukce. Především příčky - nenosné stěny rozdělující prostor, které netvoří opory stropu a lze je snadno přemisťovat. Montují se z nich rovněž předsazené stěny - stavějí se například před stávající nosnou stěnu kvůli zlepšení akustických, tepelných či protipožárních parametrů - a také šachtové stěny, jimiž se obepínají nejrůznější šachty. V dutém prostoru mezi původní stěnou a instalační příčkou se zase zpravidla vedou veškeré domovní instalace (elektro, voda, odpady).

Sádrokarton spolehlivě plní funkci suché omítky - speciálním sádrovým lepidlem se na stěnu nalepí celé desky, a tím se vyloučí mokrý proces omítání. V interiérech domů a bytů bychom našli i šikminy při podbíjení podkroví, sádrokarton úspěšně nahrazuje umakart koupelnových jader, lze z něj vytvořit římsy pro osvětlení, ohýbané konstrukce - třeba fabiony, obloukové příčky a dokonce kopule.

Typy profilů

■ UW - vodorovné, k připevnění příčky na podlahu a strop, š = 50, 75 mm, d = 4000 mm
■ CW - svislé (stojiny), vložené do UW profilů, nosné, k opláštění,
š = 50, 75 mm, d = 2750 mm
■ UD - obvodové k připevnění podhledu na navazující konstrukce,
š = 30 mm, d = 3000 mm
■ CD - profily podhledu, vložené do UD profilu, nosné, montážní,
š = 60 mm, d = 4000 mm

SDK desky Knauf

■ stavební deska GKB/RB/A
■ protipožární deska GKF/RF/F
■ impregnovaná stavební deska GKBI/RBI/H
■ impregnovaná protipožární deska GKFI/RFI/HF
■ sendvičová deska

Spojnice stropů a podlah

Ačkoli se statika zabývá především nosnými stavebními konstrukcemi, v mnoha souvislostech se samozřejmě vztahuje i na příčky (zejména na nosné příčky). Stavební dílo jako celek je totiž během celé své životnosti vystaveno působení mnoha účinků - hmotnosti konstrukcí i vnitřního vybavení budovy včetně osob, účinkům sněhu, vlivům větru, deště, vlhkosti... Je-li řeč o příčkách, pak samozřejmě vybourání jedné nenosné (dělicí) příčky celkovou statiku objektu nenaruší. Kdo však posoudí, nakolik nově vystavěná příčka na jiném místě (zvlášť v podlaží) v důsledku nezahýbe celým domem?

Sádrokartonové desky jsou stále moderním, velmi inspirativním, konstrukčně tvůrčím a z hlediska montáže jednoduše aplikovatelným stavebním materiálem. Těžko hledat interiér novostavby nebo rekonstruovaného domu, v němž by tyto desky nehrály nějakou roli.Stejné je to se změnou dispozic, kde je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem. Moderní stavební technologie dávají materiálům stejnou odolnost a nosnost, jakou kdysi mělo prakticky jen poctivé cihelné zdivo. K výhodám současných technologií, systémů a materiálů patří subtilnost. Při zachování akustických a tepelněizolačních vlastností nová příčka prakticky neukrajuje, ale naopak „přidává" na obytném prostoru. Sádrokartonové dělicí stěny slouží především k „porcování" prostoru na samostatné místnosti.

Tyto konstrukce jsou nenosné, lze však na ně bez problému zavěšovat skříňky, kotle k ohřevu vody, topná tělesa či bojlery. Běžné stěny mají požární odolnost 30 minut, použitím speciálních skladeb konstrukcí a desek lze docílit až 120 minut požární odolnosti stěn. Kdo příliš nevěří akustickým schopnostem sádrokartonu, měl by vědět, že jednoduché konstrukce mají vzduchovou neprůzvučnost od přibližně 40 dB, lze však docílit až 65 i více dB při odpovídající skladbě stěny.

Typy desek podle norem (ČSN EN 520)

■ stěnové (A)
■ stěnové se sníženou absorpcí vody (H1, H2, H3), označované jako impregnované
■ plášťové (E)
■ stěnové se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách (F), označované jako požární, podkladové  (P)
■ s kontrolovanou objemovou hmotností (D)
■ se zvýšenou pevností (R) a se zvýšenou tvrdostí (I)
Podle platných regulí (norem) musí být desky označeny takto: Sádrokartonová deska, písmeno označující druh, odkaz na normu, rozměry v pořadí: šířka, délka, tloušťka v mm a profil hrany. Příklad: DFN2/EN 520 - 1250/3000/12,5/
/polokulatá snížená hrana

Standardní rozměry SDK desek

■ standardní tloušťka je 12,5, 15 a 18 mm
■ desky tloušťky 6,5 a 9,5 mm jsou určeny pro ohýbání a vyrábějí se v šířce 600 mm
■ desky tloušťky 9,5 mm slouží také jako podklad sádrových omítek
■ existují i desky o síle 25 mm (tzv. masivní sádrokartonové desky se šířkou 900 mm)
■ obvyklé šířky jsou 1 200 nebo
1 250 mm (taky 400, 600 mm aj.)
■ obvyklé délky jsou od
2 000 do 3 000 mm (2 000, 2 500,
2 750, 3 000 mm, ale i 1 500,
1 800 mm aj.). Možné jsou i další případné rozměry.

Nejpoužívanější komponenty SDK desky Rigips

■ deska stavební RB (A), „hobby"

■ deska impregnovaná RBI (H2)

■ deska protipožární RF (DF)

Rastr z profilů

Od počtu konstrukcí, počtu a typu desek a objemové hmotnosti minerální (jiné) izolace se odvíjí nejen hmotnost a tloušťka stěny (příčky), ale i její tepelněizolační vlastnosti, hodnoty vzduchové neprůzvučnosti a požární odolnosti. K praktické montáži se používá systém nosných konstrukcí z ocelového tenkostěnného pozinkovaného plechu.

K jednoznačným výhodám SDK konstrukcí mimo jiné patří naprosto rovný a hladký povrch,  který lze po vytmelení spár dále libovolně upravovat (omítat, štukovat, malovat, natírat, tapetovat, obkládat). Montážní systémy samozřejmě zahrnují i obsáhlý sortiment nářadí, pomůcek a příslušenství.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem