Klasický triangl, v němž architekt tvoří a dbá na dodržení projektu, stavebník obstarává prostředky a vytváří podmínky a smluvní firma plní zadání, někdy dost skřípe. Pískem v tomto pomyslném soukolí bývá často právě projektová dokumentace.

Každá stavba musí být postavena nebo rekonstruována na základě projektové dokumentace (PD). Ta mimo jiné definuje vlastnosti stavby z hlediska bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Aby stavba byla v souladu se sledovanými parametry, PD upřesňuje požadavky na materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací.

celý článek

logo MessengerPoslat Messengerem