Před šesti týdny došlo ke spuštění příjmu žádostí Nová zelená úsporám. Fond obdržel celkem 1557 žádostí za 359 milionů korun. Rozpracováno je 2369 žádostí za 264 milionů korun. Zrychlené tempo pro vyřizování žádostí tak pokračuje. Fond tedy zatím plní slib o zkrácení lhůt daný na konci března před spuštěním výzev.