Mladá tříčlenná rodina zdědila starý dům v malé vesnici na Lounsku na dohled Českého středohoří. Původně chtěli stavení jen zateplit a mírně upravit, nakonec se rozhodli pro radikální přestavbu.

Návrh, pohled z ulice. Přízemí má omítnutou fasádu, podkroví je obloženo dřevem,Architektura je v této oblasti různorodá, lze tu nalézt jak původní statky, tak celou škálu domů z doby nedávno minulé až po typové novostavby. Majitelé se nebrání modernějšímu pojetí domu při respektování okolní zástavby. Přejí si starou část zbourat a no­vější část zakomponovat do navrhovaného domu, který již bude splňovat jejich požadavky na moderní bydlení. Dům má být energeticky nenáročný a ma­ximálně otevřený do zahrady. Součástí domu bude i samostatné bydlení pro dědečka s odpovídajícím sociálním zázemím. Ve zbývající části přízemí si mladí manželé představují velkou obytnou kuchyň s krbem, v horním podlaží ložnicovou zónu

Návrh přízemí

Návrh, opačná kombinace materiálů: přízemní část je obložena, patro omítnuto.Nový dům je situován na místě původního objektu z 20. let. Zachovává stávající uliční frontu, výšku hřebene i původní sklon střechy. Část z 80. let je součástí nového domu, projde ale dispozičními změnami i úpravami vnějšího vzhledu.Objekt je řešen jako hmotově jednoduchá přízemní část s prostornou obytnou kuchyní s krbem situovaným uprostřed místnosti. Ze zádveří se vchází také do technické místnosti, kde bude umístěn elektrokotel, centrální vysavač a pračka. Součástí přízemí je rovněž obytná místnost s vlastním WC a koupelnou pro by­dlení dědečka. Obytné místnosti jsou otevřeny na sever do zahrady a zároveň mají další okna z osluněné strany.

Původní stav

K původnímu přízemnímu objektu z 20. let s fasádou v uliční frontě byla kolem roku 1980 přistavěna nová část s přízemím a obytným podkrovím. Pří­zemí sloužilo k trvalému by­dlení prarodičů, podkroví mělo být využíváno k rekreaci.
Tomu odpovídá i slabší tloušťka zdiva a tepelných izolací v půdním pros­toru. Dům stojí na mírně svažitém pozemku a jeho jižní stěna tvoří hranici se sousedním dvorem (proto zde nemohou být žádná okna vyjma střešních). V dolní části zahrady stojí nově vybudovaná dvojgaráž se sedlovou střechou a s přiléhajícím sezením. Původní objekt je bez základů a hydroizolace, stará i nová část jsou energeticky náročné a pro trvalé by­dlení nevyhovují ani po technické, ani po dispoziční stránce.

Půdorys přízemí: 1) zádveří 2) technická místnost 3) chodba 4) obývací pokoj 5) kuchyň + jídelna 6) spíž 7) koupelna 8) pokoj dědečka 9) komora 10, 11) WC.Nové podkroví

Kostru tvoří sedlový krov ve tvaru „L" na nadezdívce vysoké asi 1 m. Štíty mírně ustupují od líce fasády v přízemí. V podkroví se nacházejí dětské pokoje, ložnice rodičů, šatna, koupelna a WC.

Krovy jsou otevřeny až do hřebene. Ve střeše na jižní a západní straně jsou osazena střešní okna.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Půdorys patra: 1) chodba 2) ložnice 3) koupelna 4) šatna 5) WC 6, 7) dětské pokoje.Výběr materiálů

Přízemí domu doporučujeme obložit, lze použít štípaný betonový obklad, ká­men, případně dřevo. Štíty budou omít­nuté hladkou štukovou omítkou. Plechová střešní krytina přechází i na bo­ky tzv. nadezdívky. Stejné materiály jsou uplatněny i na oplocení domu.

text a architektonický návrh: Eva Leštinová, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem