Představujeme vám řadové rodinné domy u golfového resortu, které byly realizovány pro privátního stavebníka v blízkosti  dohrávky jezerní jamky číslo 17 místního golfového hřiště v Michalovicích. Většina domů je situována v linii přímo podél hráze golfového jezera a promyšleně tak těží z vysoce nadstandardních parametrů tohoto unikátního místa pro bydlení.

(Komerční prezentace)

Domy jsou řešeny jako dvojpodlažní sestavy jednoduchých kubických tvarů zastřešených plochými střechami.

Přízemí, jenž v hlavní obytné části bezprostředně navazuje na jezerní hráz nebo zahrady, je využito pro vstupní a garážové partie plus hlavní pobytovou zónu domů, která spolu s prostory v patře a nadstandardním rozsahem hygienických zařízení, umožňuje vysoce komfortní bydlení i pro početnější rodiny.

řadové rodinné domy u golfového resortu byly realizovány pro privátního stavebníka v blízkosti dohrávky jezerní jamky číslo 17 místního golfového hřiště v Michalovicích. (HELUZ)

Druhé nadzemní podlaží je navrženo částečně jako obytné podlaží a částečně jako kombinace střešních teras skýtajících nezapomenutelné výhledy na park golfového hřiště, jehož je většina domů přímou součástí. 

Domy jsou navrženy v nejlepší  energetické kategorii A – Mimořádně úsporné stavby, čímž je zajištěna absolutní minimalizace nákladů potřebných na jejich provoz. Jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi – systém teplovodního podlahového vytápění a přípravy teplé vody je teplem zásobován z ekvitermně regulovaných tepelných čerpadel systému země/voda napojených na zemní vrty hluboké cca. 75m ( realizované pro každý řadový dům zvlášť ).

Řadové rodinné domy u golfového resortu v Michalovicích - stavba (HELUZ)

Systém vytápění  je v domech doplněn chladícími jednotkami, rovněž napojenými na zemní vrty, které umožňují v letním období komfortní přichlazování interiérů domů prostřednictvím rozvodů podlahového topení. Samozřejmostí je rovněž centrální systém řízeného větrání s rekuperací.

Součástí vybavení jsoukomínová tělesa umožňující instalaci krbových kamen. Pochopitelně zde nechybí kompletní datové rozvody napojené na místní vysokorychlostní optickou datovou síť, TV a AUDIO rozvody, elektronická zabezpečení a podobné technologické vychytávky tolik příjemné pro život v moderním stylu.

Řadové rodinné domy u golfového resortu v Michalovicích - stavba (HELUZ)

Informace o stavbě

Investor: Privátní stavebník
Projektant: Ing. Jan Gregora, Ing. Jana Gregorová
Stavební firma: Pepi Leas s.r.o. 
Měrná spotřeba tepla: do 20 KWk/m2
Energetická náročnost: A – Mimořádně úsporná
Skladba konstrukce:  Jednovrstvá zděná konstrukce bez dodatečného zateplení

Více fotografií a další informace o stavbě najdete na stránkách společnosti HELUZ.

Zdroj: Tisková zpráva

logo MessengerPoslat Messengerem