Jen jediná česká značka se může pochlubit tradicí sahající až do roku 1883, která je lemovaná velkými díly, jež lze bez nadsázky nazvat architektonickými poklady či „národním stříbrem“. Během 135 let existence značky RAKO vznikly interiéry, které jsou součástí našeho kulturního dědictví, například Obecní dům v Praze, Hotel Imperial, Vila Tugendhat, tunel Holland v New Yorku nebo lázně Amalienbad ve Vídni. Celý svět obdivuje nedávné realizace, jako je revitalizovaná Vila Tugendhat, nový tunel Blanka nebo univerzita v Saudské Arábii. Zachovat i rozvíjet dlouhou a bohatou tradici značky RAKO má za cíl společnost LASSELSBERGER, s. r. o.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

LASSELSBERGER s.r.o je v současnosti jediným výrobcem keramických obkladových materiálů v České republice a jedním z nejvýznamnějších v Evropě. Obkládačky RAKO se vyrábějí v Rakovníku, dlaždice v Chlumčanech, další výrobní závody jsou v Horní Bříze, Podbořanech a Borovanech. Firma strategicky investuje do moderních technologií.

Právě nové technologie a nové formáty zajišťují značce RAKO její čelní pozici na středoevropském trhu a dávají možnost prosazení se na nových, vysoce náročných trzích celého světa. Vrací tak značku RAKO do období její největší slávy, kdy byla světově známou a používanou jak v oblasti rezidenčních, tak i objektových aplikací keramických obkladů.

Ve společnosti nyní pracuje 1600 lidí, firma patří k nejatraktivnějším zaměstnavatelům v plzeňském regionu. Díky značkám RAKO HOME, RAKO OBJECT a RAKO SYSTEM pokrývá téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti keramických obkladů a nabízí jim komplexní řešení. Výrobky RAKO se prodávají do 67 zemí 5 kontinentů, včetně Kanady a Austrálie.

RAKO slaví 135 let - potisk zápalek

Jak šel čas se značkou RAKO…

1882

Historie nejslavnějších českých keramických závodů a zároveň nejvýznamnějšího průmyslu na Rakovnicku se začala psát už roku 1882, když povodeň v oblasti zatopila a zničila celou soustavu nadějně se rozvíjejících kamenouhelných šachet. Zatímco v šachtách nebylo možné těžbu obnovit, část technického vybavení, budovy, ale také místní suroviny dobře posloužily keramické výrobě.

RAKO slaví 135 let - inzerát z roku 1891

1898

Pro rozvoj továrny měl značný význam její prodej v roce 1898. Kupci se stali pánové Kasalovský a Sommerschuh. Emil Sommerschuh byl synem známého pražského keramika a výrobce kachlových kamen. Kromě svých schopností a znalostí spolupracoval s řadou malířů, sochařů a architektů, díky tomu se nabídka továrny brzy významně rozšířila. Spolupráce se špičkovými výtvarníky vedla k vysoké estetické úrovni výrobků a přinesla také ocenění na mezinárodních výstavách a soutěžích.

1907

Od roku 1907 patří továrna knížeti Janu II. z Lichtenštejna. Ten již vlastní keramický závod v Poštorné u Břeclavi, obě továrny spolupracují a vzniká podnik značného významu. Generálním ředitelem je jmenován Emil Sommerschuh. V této době vznikla velká díla v budovách, které slouží dodnes, například mozaikové obrazy v termálních lázních a hotelích v Budapešti nebo v lázních ve Vídni, výzdoba pražského Obecního domu, např. obraz Jakuba Obrovského Žně v tamní Plzeňské restauraci či keramická výzdoba blízkého hotelu Imperial.

1920

Od Jana z Lichtenštejna kupuje v roce 1920 keramické továrny akciová společnost s většinovou účastí Živnobanky. Zavádí se řada mechanizačních novinek, staví se většina výrobních hal stávajícího oddělení pórovinových obkládaček. Na přelomu 20. a 30. let vzrostl zájem o fasádní obklady, z tohoto období pochází nejvýznamnější zakázky, jako je podzemní tunel Holland v New Yorku (15 000 m²), Všeobecný penzijní ústav Praha-Žižkov (nyní VŠE; 16 000 m²), sanatorium Vyšné Hágy ve Vysokých Tatrách (18 000 m²), lázně Amalienbad ve Vídni a Haviak v Basileji.

1945

Po omezení během druhé světové války byla v roce 1945 výroba opět obnovena. Závod byl znárodněn a k novému národnímu podniku Rakovnické keramické závody bylo připojeno 17 dalších závodů. Reorganizací v roce 1949 vznikly tři nové národní podniky, další reorganizační změny pokračovaly v následujících letech. Výroba kachlů a kamen už nebyla v Rakovníku obnovena. Na přelomu 50. a 60. let došlo k prvním významnějším poválečným rekonstrukčním a investičním akcím.

1980

V Lubné u Rakovníka byla dokončena výstavba nového závodu Rako III. Provoz byl zahájen v roce 1980. V devadesátých letech se národní podnik mění na akciovou společnost. Majoritním vlastníkem akcií Rakovnických keramických závodů byl v letech 1994–2002 přední německý výrobce stavební keramiky Deutsche Steinzeug Cremer and Breuer AG.

RAKO slaví 135 let - potisk zápalek

2002

V roce 2002 zakoupila akcie Rakovnických keramických závodů rodinná firma LASSELSBERGER z Rakouska, která začlenila RAKO do své společnosti LASSELSBERGER, a. s. Společnost LASSELSBERGER působí v České republice již od roku 1998, kdy získala majoritní podíl v Chlumčanských keramických závodech, a.s. a jejich prostřednictvím i v akciové společnosti Calofrig Borovany. O rok později přibyla ještě akciová společnost Keramika Horní Bříza a následně Kemat Skalná, s. r.o. Dynamický rozvoj společnosti pokračoval akvizicí společnosti Cemix Čebín, s. r. o. a byl završen právě získáním akciové společnosti RAKO.

2007

Na konci roku 2007 došlo k rozdělení společnosti do nových samostatně působících subjektů podnikajících v oblasti výroby keramických obkladových materiálů (LASSELSBERGER, a. s.), v oblasti těžby a úpravy surovin (LB MINERALS, a. s.) a ve výrobě suchých maltových a omítkových směsí a pastovitých omítek (LB Cemix, a. s.).

2012

Komplexní inovací prochází objektový program RAKO OBJECT v roce 2012. Díky unikátnímu systému 24 denních a nočních barev se stává zásadním marketingovým nástrojem pro stabilizaci stávajících trhů společnosti i pro rozvoj trhů zcela nových. Poprvé se tak ve velkém rozsahu otevírají nové trhy např. Kanada, arabské země Středního Východu či Pákistán.

2016

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. dokončila významnou modernizaci na závodě RAKO III v Lubné u Rakovníka. Kompletní linka včetně nové pece umožňuje výrobu obkládaček ve formátech 20 x 40, 20 x 60, 30 x 60 cm a v novém formátu 30 x 90 cm. Novinkou značky RAKO je kalibrace obkládaček. Kapacita závodu se navýšila na 14 mil. m².

2018

Rok 2018 se zásadně zapíše do historie firmy. V závodě Chlumčany probíhá největší investiční akce všech dob. V září 2018 bude v závodě Chlumčany slavnostně zahájen provoz nové linky včetně kompletního výrobního příslušenství na výrobu velkoformátových dlaždic. Plánujeme výrobu nových formátů, designů, které představíme poprvé na výstavě Cersaie v září 2018.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem