Pod pojmem „stavby s použitím dřeva“ se mohou ukrývat jak montážně rychlé, lehké, kvalitně izolované sendvičové konstrukce, tak roubená stavení z masivních prvků.