V uplynulých dvou desítkách roků na staveništích platila zásada zateplovat, zateplovat a ještě jednou zateplovat… Nyní nastává éra, kdy jsou procesy zrodu nových obydlí vedeny především snahou dobře v nich větrat!

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Nejde o názorový kotrmelec. Energetická úspornost nadále zůstává velmi ceněnou předností. Ovšem v době, kdy zásluhou optimálních systémových řešení stavebních konstrukcí může majitel rodinného domu počítat s průměrnými náklady na vytápění třeba jen ve výši tisícikoruny měsíčně, musejí být zdůrazněny i kvality další. Co jiného by mělo přijít na pořad, než zaručit v domech a bytech zdravé prostředí?

Nový trend

Jako zřetelný dobový trend se vynořil pojem AirComfort. Zjednodušeně lze říci, že jde o jakýsi souhrn možností, jak řešit potíže vznikající nedostatečným větráním. Obsah pojmu AirComfort zapadá do škály kvalit, které podmiňují a limitují zdravý životní styl. Osvětou a instalacemi zařízení upravujících kvalitu vzduchu v domácnostech už dlouhodobě v Česku vynikají firmy BEAM ČR a SMART-VAC. Opírají se hlavně o technologie značek Renson a Electrolux. Tyto dvě věhlasné firmy pak patří ke gigantům, kteří se v rámci systému AirComfort angažují globálně.    

V moderních budovách bývá kvalita vnitřního prostředí často výrazně horší, než jaká byla typická pro vlastně primitivní domy, stavěné někdy před sto lety. Ano, nejrůznější vyspělé technologie dnes dávají podnět nejen k oklasifikování stavby jako energeticky úsporné, ale mnohdy také k užití termínu inteligentní dům. Ovšem úspornost i inteligenci často provází mizerná kvalita vzduchu uvnitř! Tedy té nejzákladnější látky nezbytné pro zdravý život. Pokles objemu větraného vzduchu v budovách určených k bydlení, až někam na polovinu hodnot z dob ještě před několika desetiletími, je aktuálním celoevropským problémem! Ano, i to je výsledek úzkostlivého zateplování.

Větrá se málo!

V minulosti jednoduché dřevěné rámy oken příliš netěsnily a určitá ventilace probíhala nepřetržitě a poměrně intenzívně. I když nechtěně. V porovnání s brilantně těsnícími okny dneška, šlo sice o proces poznamenávaný značnými tepelnými ztrátami, ale zato nutná výměna vzduchu probíhala mnohem snáz.

Také důkladné zateplení obvodových stěn a svědomité utěsňování staveb obecně, výměně vzduchu nepřejí. Takže běžně dochází k tomu, že už po poměrně krátkém pobytu několika osob v místnosti, začíná dramaticky růst přítomnost oxidu uhličitého a povážlivě se zvyšuje také vlhkost vzduchu! Domy bývají plné nezdravých látek, přes mnohdy až úpornou snahu o opak, se v nich hromadí nečistoty. A také obyvatelé k tomu přispívají. Dýcháním, pocením, kouřením. Přitom v interiérech budov trávíme 85 procent svého času. A během jediného dne se každý člověk nutně nadechne asi 20 000krát! Spotřebujeme tak každý až 15 000 litrů vzduchu! To je mnohonásobek spotřebovaného jídla i tekutin.

Přičemž potraviny a nápoje podrobně vybíráme, zatímco vzduch přijímáme bez jakékoli selekce. Přitom je v našich silách kvalitu vzduchu uvnitř budov poměrně přesně nastavit.

Co umí mechanická ventilace

Obranou proti nezdravému prostředí se stává kontinuální řízené větrání, fenomén zásadním způsobem ovlivňující vybavení dokonalého rodinného domu či bytu současnosti. Mechanická ventilace, jak také někdy je řízené větrání nazýváno, bývá v laických kruzích obecně spojována převážně s domy vysoce energeticky úspornými. Pak k ní patří rekuperace, tedy proces, kdy v rámci řízeného větrání objektu je předávána tepelná energie vzduchu odpadního, vzduchu čerstvému. Ale ruku na srdce, rekuperační efekt není nezbytností… Prioritní je v éře energeticky nenáročných obydlí jednoznačně výměna vzduchu!  

Princip řízeného větrání je jednoduchý: Venkovní vzduch do domu kultivovaně proudí přes obytné místnosti, tedy obývacím pokojem či ložnicemi. Zatímco vzduch znečištěný, je ven z domu odváděn přes místnosti se zvýšenou lokální vlhkostí, jakými jsou koupelny nebo kuchyně.

Zastavme se u ventilačních systémů RENSON, produktů belgické firmy, jejíž technologie platí v oboru za absolutní špičku. Uživatel má tu čest s uceleným program dokonalé distribuce vzduchu, sestávající z okenních mřížek, dveřních mřížek a antibakteriálního potrubního rozvodu s dokonalou těsností systému a s nulovou uhlíkovou stopou. Čerstvý vzduch je v tomto případě přirozeně přiváděn regulovatelnými mřížkami v rámech oken. Centrální řídící jednotka, osazená inteligentními neviditelnými senzory, neustále monitoruje množství vlhkosti, oxidu uhličitého a dalších nežádoucích látek. Svůj výkon pak upravuje tak, aby požadovaná kvalita vnitřního ovzduší byla vždy zaručena.

Systém například zvýší výkon v koupelně pokaždé, když se někdo sprchuje. Jindy zase zasáhne v kuchyni při přípravě jídla. Naopak, když v budově nikdo není, je výkon jednotky plošně snížen. Během noci bývá vždycky zaručen přísun čerstvého vzduchu pro dobrý spánek. Koncentrace těžkého vydýchaného vzduchu v ložnicích po ránu? Něco takového je úplně vyloučeno.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem