Účinné větrání je v rámci vytváření podmínek komfortního bydlení naprosto nepostradatelnou funkcí! Tento seriál už svým třetím dílem mluví o nezbytnosti instalace systémů řízeného větrání ve všech novostavbách, kde má být zdravě.   

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Už v minulých dvou pokračováních jsme vycházeli z aktivit společností BEAM ČR a SMART-VAC, seznámili jsme se mimo jiné s technologiemi RENSON. Podržme se jich i nyní, těžko totiž budeme hledat dodavatele, který by byl v této oblasti dál a dokázal by ventilaci vnitřního prostředí budov zajišťovat s tak vysokou mírou kreativity.

Tři zásadní principy

RENSON staví do popředí pozornosti technické řešení označované ve firemní terminologii jako I-Flux. Garantuje maximální ventilační komfort s minimálními ztrátami tepelné energie a systém je založen na třech zásadních principech.

Především jde o samoregulační zařízení situované v okenních rámech, kde ovládací klapka reaguje na změnu tlaku a zajišťuje tak konstantní průtok vzduchu. Zároveň brání vzniku nežádoucího průvanu při případných poryvech větru. Druhá klapka je

ovládaná manuálně a obvykle je jí požadovaný průtok vzduchu upravován například v závislosti na počtu osob v místnosti. A konečně třetí princip fungování technologie I-Flux znamená zajištění dokonalé distribuce vzduchu prostřednictvím tvaru ovládací klapky tak, aby byl vždy zajištěn plný uživatelský komfort.

Ještě jeden další technický termín je v souvislosti s řešením dokonalého řízeného větrání technologie RENSON I-Flux velmi frekventovaný – Invisivent. Chápejme ho jako proces permanentní ventilace, zajišťovaný zásluhou takřka neviditelného přívodu vzduchu v horní části rámu okna. Zásluhou takové konstrukce zůstává okno v interiéru i exteriéru bez markantních zásahů do vzhledu, velikost prosklené plochy se nemění, bezpečnost okna je zachována.

Povinnost nikoli, nutnost ano

RENSON rovněž vypracoval speciální řadu výkonných mechanizmů řízeného větrání a rozčlenil je podle účelu použití. Healthy School Concept nachází uplatnění nejen ve školách, ale i v administrativních budovách a všude tam, kde dochází k intenzívnímu poznamenávání kvality vnitřního ovzduší. Snížená míra pohodlí a takové zdravotní problémy jako jsou bolesti hlavy, únava, zhoršování alergií, astmatické záchvaty, nebo dokonce šíření infekčních onemocnění, patří k typickým projevům sníženého standardu prostředí

Podobné nežádoucí projevy se však mohou vázat i k bytovým domům, kde se náprava řeší jinými speciálními systémy RENSON, sdruženými do projektu Healthy Apartment Concept. Připravena je také verze pro rodinné domy a sestava vhodná pro nemocnice.

V České republice zatím sice žádná vyhláška povinnost vybavit novostavbu technologií řízeného větrání nenařizuje, ale v souvislosti s jinými povinnostmi už by to v praxi zvykem asi dávno být mělo. A také při četbě souvisejících stavebních nařízení už lze nevyhnutelnost používání takového systémového řešení jaksi mezi řádky dobře vnímat! Existuje totiž jasně daný hygienický předpis zajistit v každé budově kvalitní přívod čerstvého vzduchu a zejména hladinu oxidu uhličitého garantovat pouze v dlouhodobě přijatelné výši.

Pracuje jen tam, kde to je nutné

Jednotky řízeného větrání RENSON představují to nejlepší, co dnes v tomto segmentu domovního vybavení existuje. Zastavme se u větracího systému RENSON Healthbox. Zjednodušeně řečeno – toto zařízení pracuje pouze tam, kde to je v danou chvíli nezbytné.

Větrací systém RENSON Healthbox umožňuje napojení až jedenácti samostatných potrubí, řízeným větráním tedy energeticky účinně obslouží až jedenáct místností. Ovšem rozdílně od běžných systémů jednotek řízeného větrání, jejichž jednotlivé stanice buď všechny stejnoměrně pracují, nebo všechny stojí, tady se větrá velmi kreativně! Senzory umístěné v každém z řídících ventilů trvale monitorují vlhkost, zápach nebo koncentraci oxidu uhličitého. Tedy klíčové ukazatele kvality vzduchu. Na základě aktuálně naměřených hodnot pak ventil vzápětí buď snižuje, nebo zvyšuje, objem odváděného vzduchu z místnosti. Tím je dosaženo v maximální míře úspory provozní energie. Tato úspora pak výrazně převyšuje úsporný efekt případné rekuperace.

Program RENSON Healthbox zásadně posunuje rozhodující limity procesu řízeného větrání. Jeho zásluhou je klima v interiérech kvalitnější a provoz větracích jednotek hospodárnější i efektivnější. To vše s výrazně nižší energetickou náročností, jakou vyžadují složitější systémy s rekuperací tepla.

Za značkou stojí proslulý belgický výrobce, postupující ve svém počínání s jasnou vizí zabezpečit uživatelům obytných budov za všech okolností hlavně zdravý a pohodlný domov. A to s důrazným zaměřením na energetickou úspornost celého systému.

Další systémová řešení RENSON v segmentu vytváření kvalitního prostředí interiérů nejrůznějších budov, jsou zaměřena například na využívání odpadního tepla, chlazení větráním, či strukturální stínění. V komplexu všechna tato zařízení zajišťují optimální životní komfort, zdravé prostředí a pohodlné užívání domů i bytů.

Čtěte také:

Řízené větrání, část 2.: Všemu nadřazená hygiena prostředí

Řízené větrání, část 1.: Zdravý vzduch jako nejvyšší hodnota bydlení

logo MessengerPoslat Messengerem