Naši čtenáři se rozhodli přesídlit ze satelitního městečka, které nesplnilo jejich očekávání, do domu po rodičích na konci malé valašské vesnice. Pro trvalé bydlení manželů s dospívajícím synem tu ale není dost místa.

Poloha na severním svahu blízko le­sa každého okouzlí klidem a krásným výhledem. Zahrada se ze tří stran otevírá do volné přírody. Při severním okraji parcely stojí samostatná ga­ráž, v jižní části zahrady je hospodářská přístavba a dřevěná kůlna.

ÚKOL PRO ARCHITEKTY

Majitelé domu považovali za nutné vybudovat nové ložnice se zázemím v podkroví, pokud možno bez šikmých stropů, a upravit dispozici přízemí. Především propojit kuchyň s obývacím pokojem, zachovat schodiště a ložnici otevřít na jih francouzským oknem.Na místě přístavby a kůlny plánují vystavět bazén. Přestavba by měla dodat domu modernější ráz a také zohlednit drsné klimatické podmínky, především tuhé zimy s velkým množstvím sněhu.

Pohled severní - stávající stav. Pro architekturu domu je typický symetrický vzhled. Hlavní obytné místnosti jsou orientovány na sever a mají výhled do okolí.Vytvoření komfortnějších pokojů v podkroví vyžaduje rekonstrukci krovu spojenou s celkovým zvýšením domu. Půdní vestavba bez šikmých stropů by ale stavbu zvýšila příliš a dům by byl celkově velmi disproporční. Nová sedlová střecha zachovává ráz podhorské architektury, odstranění polovaleb ve štítech přináší dynamičtější a modernější výraz.

Hlavním architektonickým motivem návrhu je barevně i tvarově vystupující ar­kýř ve střední části hmoty domu, jenž na­vazuje na původní zděný vikýř ve stře­še. S ním je barevně sladěna hmota vstupu. Terasa na její střeše, přístupná z chod­by a ještě z jednoho pokoje v podkroví, tak zůstala zachována.   Stávající okna, která mají různé proporce a jsou nepravidelně „rozházená" po fa­sádě, byla nahrazena dvojicemi stejných oken. Dům se tím opticky sjednotil a získal řád.

SLOVO MAJITELŮ

Řešení se nám velmi líbí a určitě jej v praxi využijeme. Líbí se nám zmodernizovaný tvar střechy a kontrastní barevnost. Za zdařilé považujeme zejména řešení podkroví, kde se podařilo najít místo pro dvě komfortní ložnice.

Kuchyně přechází v jídelnu a knihovnu

Třetí varianta - arkýř a vstupní část s obkladem.Architekti se zaměřili na účelnější využití a lepší prosvětlení vnitřního prostoru domu. Plocha zádveří se zmenšila, místo původního WC na něj navazuje prostorná šatna. Chodba se díky průhledům do kuchyně a bezdveřovému vstupu do obý­vacího pokoje stává součástí obytného prostoru. Za průchodem do obývacího po­koje vznikl krb, na nějž navazuje obývací stěna.

Prostor kuchyně a obývacího pokoje byl spojen v jeden, kuchyně přechází v jídelnu a knihovnu. Obě stávající okna byla změněna na francouzská. U ok­na v obývacím pokoji vznikl malý balkonek, který příjemně propojuje obytný prostor s přírodou a poskytuje výhled do krajiny.

SOUČASNÝ STAV

◗ Částečně podsklepený dům postavený podle typového projektu a dokončený v roce 1968
◗  Obvodové zdivo z pálených cihel tloušťky 45 cm bez zateplení, vnitřní příčky zděné tloušťky 18 cm, dva komínové vývody (jeden pro vytápění, druhý volný)
◗ Dřevěný strop nad 1. podlažím, dřevěný krov bez zateplení, střešní krytina - hliníkový plech
◗ Dům je připojen na veškeré veřejné inženýrské sítě - vodu, kanalizaci, elektřinu a plynovod.
◗ Technický stav konstrukcí je vyhovující, ale neodpovídá současným požadavkům na tepelnou ochranu budov.

Přibyly vestavěné skříně

Půdorys | návrh: 1) zádveří, 2) šatna, 3) chodba, 4) kuchyně a jídelna, 5) obývací pokoj, 6) ložnice, 7) koupelna a WC, 8) komora, 9) balkon.Půdorys | původní stav: 1) zádveří, 2) WC, 3) chodba, 4) komora, 5) šatna, 6) koupelna, 7) kuchyň, 8) obývací pokoj, 9) ložnice, 10) přístavba.Stávající koupelnu nahradilo WC s umyvadlem a sprchovým koutem, chodba je zakončena ložnicí s novým francouzským oknem. Přibyly vestavěné skříně poskytující velký úložný prostor. Po několika schodech lze z ložnice vyjít pří­mo na zahradu. Zároveň tak bude možné projít k v budoucnosti zamýšlenému krytému bazénu.

V patře vznikly dva rovnocenné pokoje, jeden z nich má východ na terasu nad vchodem. Vedle schodiště se nachází samostatné WC a koupelna osvětlená střešním oknem, na konci chodbičky je vstup do nevelké rohové pracovny.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

V této verzi jsou arkýř a vstup zvýrazněny kontrastní barevnou omítkou.Konstrukční úpravy

Veškeré stavební zásahy se týkají pouze příček nebo probourání nových otvorů do nosných stěn. Kvůli požadavku zobytnění celého podkroví bude nutné odstranit stávající krov, provést nadezdívku a použít starý krov, nebo vystavět nový. Stavbu je nutné také dodatečně zateplit. Vzhledem k horské lokalitě, kde dům stojí, byla navr­žena nová sedlová střecha tva­rově odpovídající místní zástavbě.  Stávající krov neumožňoval vestavbu dostatečně prostorných pokojů v podkroví. Abychom získali více místa, je nová střecha nadzvednuta o 800 mm (výška nadezdívky) nad původní úroveň.

text: Jan Kyzlink, Petr Popíšil, Michal Musil, návrh: autoři textu, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem