Vznik domu je podmíněn spoluprací mnoha povolání a řemesel. Jednu z nezastupitelných rolí zde hraje hydrogeolog. Na osobní zkušenosti z praxe jsme se zeptali RNDr. Petra Čížka ze společnosti A až Zet.