Stále více domácností objevuje v posledních letech výhody, pramenící ze samotné podstaty sálavého vytápění. Seznamte se s nimi.   

K výhodám sálavého topení patří i to, že zvládnou dvě věci najednou: interiér nejen vyhřejí, ale zároveň i ozdobí.

Esteticky a technicky zajímavá řešení pro sálavé vytápění vznikají například v tuzemské společnosti Fenix. Příkladem mohou být především skleněné panely GR (z anglického glass radiant) a mramorové panely MR (marble radiant). V obou případech jde o sálavé panely určené zejména pro vytápění moderních interiérů a prostor, u kterých je kladen důraz na vysokou designovou čistotu a funkčnost.

Teplo vyzařované z těchto materiálů je přitom velmi příjemné a přirozené. Skleněné topné panely jsou vyrobeny z bezpečnostního tvrzeného skla tloušťky 12 mm, topného elementu, omezovacího termostatu a přívodního kabelu. Mramorové sálavé panely se hodí také do koupelen nebo běžných obytných místností.

Topný panel je proveden z masivní leštěné mramorové desky o tl. 3 cm, topného elementu, omezovacího termostatu a přívodního kabelu. Zařízení je určeno k pevné instalaci na stěnu s připojením přívodního vodiče do instalační krabice. Protože jde o „živý“ přírodní materiál, může u panelů docházet k odchylkám v barvě nebo struktuře materiálu, ale v našem „plastovém“ věku je to spíše klad než zápor.

Sálavé panely Ecosun G s potiskem (FENIX)

Jak to funguje

Zájemce o elektrické sálavé panely z přírodního kamene bezesporu zaujme i taková speciální nabídka, jakou jsou sálavé panely do oblouku (KOPŘIVA PRAHA, s. r. o.)U konvekčního vytápění je topným tělesem ohříván vzduch, který následně při proudění předává teplo ohřívaným předmětům – stěnám, nábytku apod. Z hlediska poměru předávaného tepla je u tohoto systému sálavá složka minimální. U sálavého vytápění je poměr obrácený – záření neohřívá vzduch, ale volně jím prochází. Zářivý tok se po dopadu na předměty, například stěny, podlahu, nábytek apod., částečně odrazí (cca 15 %), ale jeho větší část (cca 85 %) je pohlcována předměty, na které dopadá. Právě tady se sálavá energie přeměňuje na teplo: předměty se zahřívají. A od nich se pak ohřívá vzduch.

Teplo jako ze slunce

Sálavé panely mohou být umístěny „klasicky“ na stěnách. Velmi dobře ale fungují i tam, kde bychom to z hlediska fyzikálního nejméně čekali. Na stropě. Přitom je princip takového způsobu vytápění velmi efektivní. Například u teplovodních stropních panelů, založených na principu sálavého předávání tepla, je efekt v zásadě stejný jako u tepelného účinku slunce: přímé sluneční záření vnímáme příjemně teplé i v zimě při studeném okolním vzduchu. Elektromagnetické vlny slunečního záření procházejí vzduchem bez energetických ztrát, tato energie se mění na teplo až při kontaktu s lidským tělem.

Tento přírodní princip využívají například teplovodní stropní sálavé panely Zehnder. Díky tomu mohou sálavé panely instalované ve výšce například 30 metrů poskytovat příjemné teplo až u země. To vše s unikátní účinností, využití sálavého principu umožňuje velké úspory energie a výrazné snížení provozních nákladů.

Panel jako žárovka

Přírodním zdrojem světelného i infračerveného paprsku je, jak již bylo řečeno, slunce. Infračervený paprsek prochází vesmírem, kde je teplota pod bodem mrazu, prochází atmosférou a vzduchem, ale v teplo se přemění až při dopadu na povrch Země, od něhož se ohřívá vzduch (zemská atmosféra).

Udělejte si jednoduchý pokus: srovnejte světelný tok ze žárovky a tepelný tok ze sálavého panelu. Nejhustší světelný tok směřuje dolů nebo směrem, kterým je žárovka namířena (předpokládejme panel i žárovku instalováné tak, že tok bude směřovat dolů).

Stejně se chová i sálavý panel, nejhustší část tepelného sálání směřuje v kónusu svisle dolů. Světelné i infračervené paprsky se částečně odrážejí, proto vidíme mimo osvícenou část šero, stejné je to i u infrazáření, část paprsku se odráží a rozehřívá stěny apod. Pokud se podíváte na žárovku ze vzdálenosti 0,1 m, začne vás hned bolet oko a musíte je zavřít. Obdobné je to i u sálavého panelu, pokud dáte dlaň 0,1 m od sálavého panelu, ucítíte nepříjemné pálení.

Pokud se však na žárovku i panel podíváte z pěti metrů, uvidíte přijatelné světlo a od panelu ucítíte příjemné teplo. Hustota světelného i infračerveného záření se vzdáleností od zdroje se snižuje, ale zvětšuje se osvícená, ozářená plocha.

Sálavé panely Ecosun G s potiskem (FENIX)

Výhody sálavého topení

- Pocitu tepelné pohody se docílí už při teplotách vzduchu 18–19 °C. Dochází tak k úspoře energie minimálně o 18–24 %

- V určitých aplikacích lze sálavé topné panely využít k cílenému ohřívání přítomných osob a proti klasickému vytápění vybraných prostor dosáhnout více než 50% úspory nákladů na vytápění – tzv. zónové vytápění

- Je možné docílit podstatně rovnoměrnějšího rozložení teplot ve svislém profilu: rozdíl 1–2 °C mezi podlahou a stropem (u konvekčního vytápění je udáván rozdíl 1 °C na 30–50 cm výšky)

- V důsledku sníženého proudění vzduchu v místnosti je omezeno i víření prachových částic, snižuje se nebezpečí astmatu, zánětů sliznic apod.

- Na ohřátém povrchu stěn méně kondenzuje vlhkost, přitom ale vzdušná vlhkost v interiéru výrazně neklesá.

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem