Fasády mají mnoho složek a funkcí a ve spojení s moderními materiály dokáži i věci nečekané.

Některé prvky fasády tvoří viditelnou část objektu (omítka, obklad…) a mají estetickou funkci, jiné jsou složkou technickoinženýrskou – zpevňující, sanační, nosnou – a některé mohou mít přímý vliv na mikroklima a ekonomiku provozu – to jsou tepelněizolační funkce.

Vzhledem ke stoupajícím nárokům na dlouhou životnost a bezúdržbový provoz objektů se objevil nový trend ve vývoji technologií – nové povrchové úpravy schopné bránit usazování nečistot nejrůznějšího druhu a dokonce ničit mikroorganismy, které se na omítkách či dřevu rozšiřují. Ty způsobují nejen estetické defekty, ale zejména postupnou degradaci materiálů. K ní často přispívají i vysoká vlhkost vzduchu a nevhodná struktura povrchu fasády pro dané povětrnostní podmínky. Výrobci využívají nejnovějších poznatků v oblasti přírodních chemických a fyzikálních procesů.

Slunce a vítr

Povrch běžné fasády po několika letech po realizaci (BAUMIT)Jednou z možností ochrany proti organickým částicím je speciální fasádní nátěr na principu fotokatalytické reakce, která za pomocí UV záření denního světla škodlivé organismy, například mechy, houby či plísně, účinně rozkládá.

Další, ještě účinnější metodou jsou speciální úpravy, které kombinují nanostrukturu povrchu s přítomností fotokatalyzátoru. „Do procesu vývoje vstoupila nanotechnologie, která umožnila vytvořit nebývale hladký povrch, na kterém se mikroorganismy velmi těžce usazují,“ říká Ing. Jaromír Žumár, Ph. D., ze společnosti Baumit a dodává: „Druhým, ještě účinnějším krokem byla poté vhodná aplikace fotokatalyzátoru do struktury fasádní omítky s cílem efektivního využití samočisticího účinku.“ Výsledkem je nabídka velmi kvalitní fasádní omítky s názvem NanoporTop.

Fasáda s povrchem Baumit NanoporTop zůstává stále sněhobílá (BAUMIT)

V chemicko-fyzikálním procesu fotokatalýzy sehrává hlavní roli fotolýza, tedy přirozený rozklad některých látek působením světla. S použitím fotokatalyzátoru se tato reakce rozkladu dále urychluje. Mezi látky, které jsou tímto procesem rozložitelné, patří příkladně oxidy dusíku, síry, oxid uhelnatý či uhlovodíky a také různé druhy organických látek.

Zajímavé vlastnosti má vysoce účinná samočisticí nano-omítka weber.pas extraClean, která v sobě spojuje všechny výhody silikonových i silikátových pastovitých omítek. Lze ji bez obav použít v lokalitách, kde je velké a agresivní znečištění ovzduší. Její povrch odpuzuje prach a nečistoty, omítka je zároveň velmi hydrofobní a zabraňuje usazování a šíření mikroorganismů.

Nové struktury udržují suchý povrch

Nanoxilcolor je samočisticí mikroarmovaná silikonová fasádní barva. Účinně zabraňuje rozvoji plísní a řas na zdivu, je vodoodpudivá a dostatečně paropropustná, kvalita barvy se stárnutím nesnižuje. Díky mikrovláknům je vhodná na hrubé a vlasově rozpraskané dekorativní omítky (JUB)K ochraně proti biologickému napadení fasády mohou pomáhat i nová speciální plniva omítek, například vysrážený uhličitan vápenatý (precipitated calcium carbonate – PCC). Jeho částice plné spletitých kapilár z povrchu omítky snadno odsají zkondenzovanou vlhkost, a tak jej vlastně osuší. A na suchém povrchu se biologické napadení nerozvíjí tak snadno jako na povrchu smočeném vodním filmem nebo na oroseném superhydrofobním povrchu. Touto funkcí je vybavena omítka Baumit StarTop.

Po změně mikroklimatických podmínek, například přechodu ze sychravého rána do slunného odpoledne, se vlhkost absorbovaná omítkou snadno a beze škod odpaří. Veliký a členitý povrch PCC napomáhá i k rychlejšímu osychání fasády po dešti.

Naopak omítka weber.pas topdry má díky unikátní technologii vysoce smáčivý povrch, po kterém se voda snadno rozlévá, velmi rychle odtéká a zbylá mikrovrstvička vody je absorbována omítkou, ze které se ve velmi krátké době odpaří do ovzduší. Omítka tedy nemusí obsahovat biocidní prostředky a je šetrná k životnímu prostředí.

Nanoxilcolor je samočisticí mikroarmovaná silikonová fasádní barva. Účinně zabraňuje rozvoji plísní a řas na zdivu, je vodoodpudivá a dostatečně paropropustná, kvalita barvy se stárnutím nesnižuje. Díky mikrovláknům je vhodná na hrubé a vlasově rozpraskané dekorativní omítky (JUB)

Návrat k bílému vápnu

Weberton bio je fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku použitelný v místech zvýšeného rizika biotického napadení fasády. Je vhodný i k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu (DIVIZE WEBER)Milovníkům návratu k přírodě nabízí firma Weber čistě minerální vápenný nátěr v bio kvalitě, určený zejména pro použití na památkově chráněných historických budovách a pro ekologickou bytovou výstavbu. Vápenná barva Weber.cal vápenný je vyrobena tradičním způsobem: hašením kusového vápna.

Po vyhašení je vápno skladováno po dobu minimálně 3 let a následně se plní do nádob v pastovité konzistenci. K samotné aplikaci stačí vápennou hmotu doředit čistou vodou. Takto připravený vápenný nátěr plně zachovává difuzi zdiva, nabízí sametový vzhled natíraného povrchu, má dezinfikující vlastnosti a je přirozeně fungicidní. Neobsahuje žádná syntetická aditiva, pojiva, konzervanty, cement ani síru. Jde tedy o čistě přírodní produkt. Dodává se v přírodně bílé barvě nebo se probarvuje přírodními vápnu blízkými pigmenty do maximálních 5 %.

Weberton bio je fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku použitelný v místech zvýšeného rizika biotického napadení fasády. Je vhodný i k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu (DIVIZE WEBER)

Text: Stojan Černodrinski | Foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem