Jak se proměňuje náš životní styl, proměňují se i naše potřeby a způsob trávení volného času. Patří k nim i rozmach wellness a fitness prostor, které si stále častěji nacházejí své místo přímo v prostorách rodinných domů. Často bývá jejich součástí i malá domácí sauna.

O významu a kladných účincích saunování nemá smysl příliš polemizovat. Intenzivní pocení během procedury v ohřívárně má za následek odstraňování nečistot z kůže i mazových a potních žláz. Urychluje se tak celková látková výměna, čímž dochází ke zvyšování odolnosti organismu. Kromě fyzické rekonvalescence může sauna stejně tak dobře působit i na duševní obrodu. Tu ale každému uživateli necháme raději na vlastním posouzení. Podrobněji se naopak budeme zabývat tím, co k saunování v domácích podmínkách potřebujeme.

Sauna

Předně je třeba říci, že sauna není jen ta dřevěná kabinka, v které se potíme (nazývá se prohřívárnou). Saunou se nazývá  celý soubor provozů, ať již v jedné, či více místnostech. Tvoří ji tedy prohřívárna, šatna, umývárna, ochlazovna (může být i venku) a odpočívárna. Prohřívárna, místnost, v které se prohříváme, je nicméně srdcem každého saunového provozu. Uspořádání i rozměry prohříváren jsou různé, v domácím prostředí lze ovšem očekávat skromnější velikost. Nejmenší sauna pro jednu osobu se podobá větší skříni, v které se dá pouze sedět. Je-li to alespoň trochu možné, doporučuje se mít jednu stěnu dlouhou tak, aby si podél ní člověk mohl lehnout, tedy cca ke dvěma metrům. Je to důležité kvůli rovnoměrnosti prohřívání, protože v prohřívárně je v každé výšce trochu jiná teplota.

Materiály na stavbu sauny

Pro kvalitu celé sauny je přirozeně důležitý použitý materiál. Přestože máme dost našeho českého dřeva, na stavbu saun se nejčastěji používá skandinávské dřevo, např. skandinávský smrk. Důvodem je nízká smolnatost jeho dřeva. Severské dřeviny mají kratší vegetační dobu růstu, proto je jejich dřevo hustší a zásmolky jsou menší. Vhodná je i kanadská borovice (hemlock), která se vyznačuje bezsukovostí, vysokou hustotou a odolností vůči mikroorganismům, nebo cedr pro svou antiseptičnost a uklidňující aroma.

Sklo do dveří prohřívárny je třeba volit kalené dithermové, jeho tloušťka bývá mezi 6 až 8 mm (SAUNY SALUS).Na vybavení interiéru sauny (lavičky, kryty, rohože atd.) se často používá jiné dřevo než na stěny. V praxi se tak uplatňuje například africká vrba abachi, jejíž dřevo není sukaté ani smolnaté. Navíc se vyznačuje minimální tepelnou vodivostí. Z našich dřevin se k tomuto účelu používá lípa a osika. Výhodou lipového dřeva je, že při absorpci vlhkosti tzv. nechlupatí, ale zůstává stále hladké. Tento materiál na sauny lze většinou sehnat u firem dodávajících saunové kabiny a zabývající se výrobou saun. Třebaže nabídka dřev je poměrně široká, jedno musí mít společné. A to naprosto minimální obsah pryskyřice.

Saunová kamna

Druhou nejvýznamnější položkou mající vliv na užitnou hodnotu sauny jsou její kamna. Saunová kamna jsou zpravidla elektrická (pouze u venkovních saun je možné setkat se s kamny např. na dřevo. Elektrická jsou přirozeně méně stylová, o to ovšem pohodlnější). Kamna musí být vybavena regulací, obvyklý výkon se dle vyhřívaného objemu pohybuje mezi 2,5-18 kW. Kamna se instalují na stěnu sauny nebo na podlahu, musí být opatřena dřevěným krytem. Saunová kamna se dodávají včetně venkovního nebo vestavěného ovladače kamen (spínání kamen a osvětlení, regulace teploty a času), saunového čidla, silikonového kabelu (pro spojení ovladače s kamny) a saunových kamenů.

Standardním vybavením jsou dále regulátory, které umí automaticky upravovat teplotu, vlhkost i výměnu vzduchu. Díky tomuto zařízení si můžete v sauně zvolit klima podle své momentální nálady. Regulátory mohou být mechanické nebo digitální, jejich výběr je na trhu bohatý. Důležitou a nedílnou součástí kamen je také zásobník na kameny.

Rozdělení vnitřních saun

■ vestavěné - v předem vyzděném prostoru se obkládají vnitřní stěny, sauny se vyrábějí na míru, zhotovují se na místě
■ samonosné blokové kabiny - jejich konstrukci tvoří sendvičové panely, stěny sauny jsou z pohledové i vnitřní strany obložené dřevem

Dobrý tip

Teplota prohřívárny za provozu má dosahovat max. 110 °C, měřeno ve výši 200 cm od podlahy a 50 až 100 cm od topidla.

Minimální a ideální rozměry sauny

■ Jako minimální rozměr hotové sauny pro rodinné účely se uvádí 130 x 190 x 205 cm. Objem takovéto sauny činí cca 5 m3. V případě vestavěné sauny mezi třemi stěnami se musí na každou stranu počítat alespoň o 15 cm více kvůli obložení a izolaci. Nejmenší světlá výška by tak měla být 220 cm.
■ Vnitřní délka 190 cm alespoň jedné stěny sauny je dostatečná pro pohodlné natažení celého těla. Při délce druhé stěny 160-170 cm máme zase zaručeno, že se pod sebe vejdou dvě lavičky a topidlo.
■ Jako minimální prostor pro saunu včetně zázemí se uvádí plocha o velikosti
cca 15 m2, ale nejmenší typy saun potřebují necelé 2 m2 plochy a dá se v nich pouze sedět. Zpravidla je využijí pouze skuteční nadšenci saunování.

Ochlazovna

Součástí principu saunování je po prudkém prohřátí těla jeho ještě prudší ochlazení. V domácích podmínkách k tomu dochází různě. Nejlépe k tomu slouží ochlazovací bazénky, poněkud méně nákladné či náročné se jeví pořízení dřevěné kádě. Ta může mít i laminátovou vložku, její velikost se pohybuje od 700 x 1 000 mm až po 1 000-2 000 mm. Tvar i rozměry ochlazovacích bazénků mohou být libovolné, ovšem nikdo ho asi nechce zaměňovat za plovací bazén s ledovou vodou. V případě těch nejúspornějších podmínek (finančně i prostorově) lze vystačit se sprchou, tu ovšem skutečně nelze považovat za nic jiného než naprosté minimum. Při uvažování o sauně je vhodné počítat také s prostorem pro lehátka na odpočinek po saunování. Ani v tomto případě se nejedná o nějaký „nadstandard". Pokud chceme hovořit o skutečném saunování, je odpočívárna zcela samozřejmá.

Cesta k sauně

Nejjednodušší cesta k sauně vede přes pořízení prefabrikované saunové kabiny. Nabídka kvalitních kabin je široká, díky způsobu výroby jsou i cenově přijatelné. Specializované firmy nabízejí sauny v několika základních rozměrových řadách. Nicméně ani atypické či jinak členité prostory nemusí představovat zásadní problém. V takovém případě vám výrobce navrhne saunu přímo na míru. Dodávka na klíč je sice trochu dražší, ale kromě veškerých prací zahrnuje i záruku, která je minimálně dva roky a více.

Velmi stylová a elegantní celodřevěná káď se stane ozdobou každé ochlazovny.Instalace sauny má tu výhodu, že se zpravidla obejde bez klasických stavebních prací, jako bourání, zdění, štukování apod., resp. bez velkého objemu těchto prací. Stavební příprava pro budoucí saunu je tedy minimální, přesto je ale třeba pár věcí připravit. Jedná se zejména o zajištění potřebné elektroinstalace (samostatně jištěný přívod elektrického proudu 380 V do místa, kde bude umístěn regulátor), přívod vzduchu do sauny a její odvětrání.

Důležitá položkou v sauně je podlaha. Musí být rovná a z keramické dlažby, nejlépe s protiskluznou úpravou. Pro údržbu podlahy nezávisle na použitém materiálu je nutné, aby se dala snadno čistit a dezinfikovat.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Infrakabina

Regenerační alternativou ke klasické sauně je infrasauna. Infrasauna nebo také jinak infrakabina bývá s tou klasickou také pro vnější podobnost často zaměňována, princip fungování je ale radikálně odlišný. Infrakabinu se saunou lze srovnat snad pouze v ceně, která bývá podobná.

Stylová vestavěná sauna s nevelkou odpočívárnou a ochlazovnou s laminátovou kádí (SAUNY SALUS).Infrakabina je založená na principu prohřívání lidského těla pomocí přenosu tepla infrazářením (nikoliv ohřevem od horkého vzduchu jako u klasické sauny). Při této formě saunování se prohřívá nejen povrch těla, ale teplo proniká i do hloubky tkáně a dochází k rychlejšímu prohřátí požadovaných částí těla než při klasickém saunování.

Výhodou infrakabiny je nižší provozní teplota vzduchu v infrakabině (cca 55 °C) a tím zpřístupnění této terapie i lidem, kteří nemohou ze zdravotních důvodů využívat klasické sauny. Mezi další přednosti patří také menší spotřeba energie nebo připravenost k provozu již po 10 až 15 minutách po zapnutí.

text: Petr Mach, foto: Petr Mach, archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem