Leonardo da Vinci by vám řekl, že „Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.” A techničtí poradci firmy Sto, lídra v oblasti fasádních zateplovacích systémů by dodali, že základem úspěchu je znát potřeby zákazníka a poté mu nabídnout vzájemně perfektně sladěné komponenty a systémy, které budou odpovídat jeho prioritám.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Velmi často se řeší u fasádních systémů zadání, jak efektivně zabránit úniku tepla v zimě a současně zamezit přehřívání domu v létě. V centru zájmu je také zateplení pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou. Budoucí majitelé se často ptají i na správné řešení zateplení difúzně otevřené konstrukce rodinného domu. Jedním z aktuálních témat je také dodatečné zateplení, evergreenem je otázka akustiky a výběru vhodného systému pro tu či onu konstrukci nebo stavební materiál.

Příjemné klima v létě i v zimě

Pokud je pro vás jako majitele rodinného domu klíčem ke spokojenosti příjemné klima v zimě i v létě, jsou ideálním řešením takové zateplovací systémy, které jsou vhodné pro difúzně otevřené konstrukce a které charakterizuje nízká tepelná vodivost, vysoká difúzní otevřenost a výborné akustické vlastnosti. Zapomínat by se nemělo ani požární odolnost. A vzhledem k tomu, že navrhování a provádění obvodových difuzně otevřených konstrukcí u dřevostaveb v sobě skrývá množství záludností a úskalí, měl by to certifikovaný systém, potvrzený evropskými technickými certifikáty (ETA).

Ze zateplovacích systémů Sto je pro dřevostavby příkladem takového systému zateplovací systém StoTherm Wood. Díky dřevovláknitým tepelně izolačním deskám představuje ekologický systém, který je v kombinaci s vrchní minerální omítkou biologicky odbouratelný. Tento nejprodávanější ekologický kontaktní zateplovací systém na světě je na trhu již 20 let a výborně se uplatňuje nejen na difúzně uzavřených fasádách, ale je odzkoušen i na difuzně otevřené konstrukci současných dřevostaveb.

Odolnost a klasifikace kontaktního zateplovacího systém StoTherm Wood jsou potvrzeny evropskými technickými certifikáty (ETA). StoTherm Wood vytváří pohodlí po celý rok. V zimě brání úniku tepla (součinitel tepelné vodivosti je pouhých 0,039 W/m*K), v létě díky vysoké tepelné kapacitě izolačních desek udržuje fasádní systém dům po delší dobu příjemně chladnější. Nízké hodnoty μ (odolnost proti difuzi vodní páry) potvrzují vysokou difúzní otevřenost desky. Venkovní stěna, zateplená tímto systémem (s izolační deskou tloušťky 10 cm) redukuje v dřevěné konstrukci hluk na hodnotu Rw = 50 dB. Ticho v domě je tak zaručeno. Fasádní systém je certifikován pro konstrukce se zvýšenou požární odolností.

Systém lze použít přímo na nosnou dřevěnou konstrukci, na vnější stěny dřevostaveb s nebo bez opláštění z normovaných desek na bázi dřeva s osvědčením, na masivní dřevěná bednění, na masivní dřevěné stavební dílce a vrstvené dřevo. Výborné uplatnění má na stávajících objektech i novostavbách včetně domů s téměř nulovou spotřebou energie a pasivních domů.

Alfou a omegou pasivního domu je odstranit tepelné ztráty

Toho zpravidla dosáhneme pomocí tří opatření: neprodyšného pláště budovy, optimálního zateplení vnějšího pláště a důsledného odstranění tepelných mostů (např. na otvorech do budovy, výstupcích atd.). K tomu ještě patří uspořádání budovy, které se řídí solárními energetickými zisky, co nejlépe izolovaná okna a také ventilační zařízení s efektivní rekuperací tepla. Fasádní zateplovací systémy přispívají důležitou měrou k zateplenému, vzduchotěsnému plášti budovy bez tepelných mostů.

Zateplovací fasádní systém StoTherm Classic s izolací z fasádního polystyrénu těmto vysokým nárokům vyhovuje. Navíc kromě velkého počtu certifikovaných konkrétních řešení nabízí i varianty provedení odpovídající pasivnímu domu, jako jsou například zešikmené okenní klenby, takzvané „světelné klíny“. Nabídku doplňují rozšiřující produkty jako konzoly bez tepelných mostů pro výstupky, modifikované okenní parapety, speciální soklové profily nebo profily pro ostění.

Předsazené provětrávané fasády chrání dřevostavby obzvláště před mrazem, horkem a vlhkostí. Už před staletími se jako ochranný štít před nosnou stavbu, původně na dřevěné nosné konstrukce, připevňovaly prvky fasády ze šindelů nebo břidlice. Dnes jsou nové generace těchto konstrukcí díky své schopnosti přizpůsobit se stávajícím stěnám i kvůli mnohým požadavkům, které jsou na konstrukci kladeny, vhodné především při dodatečném zateplení.

Konstrukce bez tepelných mostů byly dříve výhodou jen kontaktního zateplovacího systému, který byl aplikován přímo na fasádu. Od léta roku 2012 se touto kvalitou mohou prokázat i předsazené odvětrávané konstrukce fasády. Darmstadtský Institut pasivního domu Dr. Feista certifikoval nosnou konstrukci jako připojení bez tepelných mostů. Pomocí předsazené provětrávané fasády StoVentec lze realizovat jak bezesparé omítnuté fasády, tak i povrchy ze skla, sklokeramiky nebo keramiky, případně panelové fasády se sklem, přírodním kamenem nebo fotovoltaickými moduly.

Předsazený provětrávaný zateplovací systém StoVentec s bezesparými povrchy je použitelný úspěšně jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích a nabízí rychlé a vysokohodnotné řešení obzvláště při vlhkých a extrémních podkladech. Vnější stěny dřevostaveb jsou díky ekologické nosné omítkové desce bezpečně chráněny proti větru a počasí. Vícevrstvá skladba přispívá kromě toho k lepší ochraně proti hluku. V oblasti barev a ztvárnění povrchu nabízí systém neomezené možnosti.

Sto nabízí pro každý ze svých systémů početné varianty kombinací dekorativních povrchových úprav, které nevycházejí pouze z výběru barevných odstínů. Architektonické fasádní prvky, profily, plošné lícovky, obklady, bosáže, přírodní kámen a také sklo vždy garantují spolehlivost, kvalitu a dlouhodobou živostnost systémů Sto. Veškeré informace o sortimentu Sto najdete na www.sto.cz.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem