Společnost Wienerberger opět připravila sérii seminářů věnovaných projektování a výstavbě objektů z materiálů Porotherm. Témata mají přinést odpovědi na nejčastější otázky, které v přípravě a realizaci staveb řeší odborná stavební veřejnost.

Účast na seminářích je bezplatná, avšak počet míst je omezený. Zaregistrovat se budete moci od poloviny listopadu prostřednictvím formuláře na stránkách www.wienerbergerFORUM.cz. Akce je akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Témata Wienerberger fóra

● Požární odolnost zděných konstrukcí – Co si představit pod jednotlivými kritérii R, E, I a M

deklarace PO. Jak používat tabulky. Konstrukční detaily.

● Tepelná technika – navrhování nákladově optimálních domů – Jak jednoduše navrhovat stavby na vyhláškou požadované nákladové optimum. Jak získat teplo ze Slunce i bez solárních kolektorů. Lze umístit okna až k líci fasády? Proč a kde stavbu izolovat a kde je to již zbytečné. Na které detaily si dát při provádění pozor pro úspěšný test vzduchotěsnosti?

● Zásady navrhování a provádění střešní krytiny.

● Vodorovné prutové konstrukce – (překlady, průvlaky, věnce) – návrh a provádění. Řešení keramobetonových překladů pro rozpětí větší než 3 m. Jak správně určit optimální typ překladu (průvlaku).

● Cihly plněné minerální vatou – Vata a voda, problém nebo zbytečná obava? Co všechno dokáží „vatovky“? Statika zdiva z cihel plněných vatou.

● Praktická ukázka zdění cihel Porotherm T Profi Dryfix.

● Akustika v praxi – detaily mezibytových stěn.

● Technické konzultace a diskuse.

Termíny

● 13. 1. 2015 – České Budějovice, Clarion Congress Hotel

● 15. 1. 2015 – Praha, Hotel STEP

● 20. 1. 2015 – Ostrava, DK Akord

● 22. 1. 2015 – Brno, Boby centrum

● 26. 1. 2015 – Plzeň, Park Hotel

● 28. 1. 2015 – Hradec Králové, KC Aldis

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem