Minerální nebo organický, nehořlavá kompozice, co nejtenčí a vysoce účinné izolační materiály: pro každé zadání zateplení existuje ten správný systém. Velmi různorodý výběr je ovšem na místě, protože každá budova je jiná.

  (KOMERČNÍ PREZENTACE)

Šest faktorů ovlivňuje výběr zateplovacího systému. Jaká váha je jednotlivým faktorům přičítána, o tom rozhodují předpisy, stavebně-technické předpoklady budovy a vy jako investor a vaše priority – pro jednoho je důležitá cena, pro jiného je na prvním místě naopak vzhled. Ať už jsou jednotlivé aspekty vyhodnoceny a zkombinovány jakkoli: sortiment zateplení fasád od firmy Sto je tak různorodý, že vám pro každý případ nabídne vhodný systém.

Ekologie

Všechny kontaktní zateplovací systémy jsou ekologické! Protože pokud započítáme dobu jejich životnosti, je jejich energetická bilance vždy pozitivní. Doba „energetické amortizace“ je u zateplovacích systémů na bázi minerální vlny mezi třemi a osmi měsíci, systémy na bázi polystyrenu ušetří množství energie potřebné na výrobu za pět až 14 měsíců. Při několikaleté životnosti – podle Fraunhoferova institutu stavební fyziky odpovídá očekávaná životnost kontaktního zateplovacího systému životnosti „konvenčních zdicích materiálů s omítkou“ – je jasné, že izolační systémy jsou samy o sobě přínosem pro životní prostředí. Kdo hledá řešení s ještě vyššími ekologickými nároky, může vsadit na izolace z obnovitelných surovin, například na izolační dřevovláknité desky (StoTherm Wood).

Bezpečnost

Mnoho fasád musí snášet tvrdé zásahy: někdy slouží jako „fotbalové brány“, nebo se nachází v oblastech s častým výskytem krupobití. V takových případech hovoří podmínky pro volbu organických systémů. Nabízejí nejvyšší odolnost proti mechanické zátěži – v případě StoTherm Classic to potvrzuje i „simultánní test“ – dosud nejnáročnější test odolnosti fasády.

StoArmat Classic Plus QS pro aplikace ve vlhkém a chladném počasí (Zdroj: Sto)

Hospodárnost

Soubor výchozích požadavků určuje, jaké systémy budou zvoleny. Také jejich konečné náklady však lze ovlivnit. Výrobky firmy Sto, které je možné aplikovat i strojově, lze zpracovat s minimálním počtem člověkohodin a umožňují tak výhodnější ceny za metr čtvereční. Aby se zkrátily i stavební přestávky kvůli nepříznivému počasí v přechodných obdobích brzy na jaře a na sklonku podzimu, jsou k dispozici postupy „QuickSet Technology (QS)“ a „FastTrack Technology (FT)“. První zajišťuje, aby organické struktury povrchů spolehlivě fungovaly i za chladného počasí (> 1 °C), druhý funguje analogicky u minerálních malt.

Různorodost úprav

Zateplovací fasádní systémy jsou neuvěřitelně mnohostranné: barevná a strukturní mnohotvárnost omítek téměř nezná hranic – a kromě toho jsou tu i klinkery, přírodní kámen, klasické nebo moderní architektonické prvky, skleněná mozaika nebo efektní a strukturované povrchy. Od té doby, co ekologická opatření zlepšila kvalitu ovzduší v Evropě do té míry, že emise téměř nezabíjejí mikroorganismy, objevily se na střechách a fasádách znovu řasy a plísně – tak, jak tomu bylo v předindustriálním věku. Jedním z takových výrobků je i vrchní omítka se samočisticím lotosovým efektem® Sto Lotusan K / MP, díky kterému jsou nečistoty z omítky smývány deštěm. Povlakový film zpomaluje a brání růstu řas a hub. Riziko tvorby řas a hub na fasádě výrazně snižují také silně vodoodpudivé fasádní barvy StoColor Dryonic, které díky svému mikro strukturovanému povrchu cíleně odvádí dešťovou a zkondenzovanou vodu a tím brání vzniku typického zeleného a černého znečištění na fasádě.

Izolační výkon

Požadovaná tloušťka izolačních desek vyplývá z požadavků na hodnotu fasády „U“ a konkrétních příplatků za tepelné mosty, přitom přehled o jednotlivých tepelných mostech vždy pomůže vyhnout se bezdůvodně silným izolačním paketům. Na hranicích pozemků nebo u budov s malým přesahem střechy se ovšem stává, že vypočítaná tloušťka vrstvy koliduje se zadanými hranicemi. V tom případě nastal čas pro izolační látky s vysokou účinností. Desky z pěnového polystyrenu o stupni tepelné vodivosti 032 izolují asi o deset procent lépe než standardní izolační materiály se stupněm tepelné vodivosti 035. Použitím desek z tvrdé pěny PIR (stupeň tepelné vodivosti 024–026) je možné podstatně zvýšit izolační účinek a ještě lepší izolační výkon mají desky z fenolické pěny (stupeň tepelné vodivosti 021–022).

Ochrana proti požáru

Systémy zateplení fasády patří k nejlépe prozkoumaným stavebním materiálům z hlediska protipožární ochrany. Jejich povolení zaručuje jejich bezpečnost. Přesto samozřejmě platí, že je bezpodmínečně nutné dodržovat důsledně protipožární opatření. Tam, kde se tak jako tak smí stavět pouze z nehořlavých materiálů (například u budov, které přesahují hranici výškové budovy), se uplatní systémy s minerálními izolačními materiály, jako je například StoTherm Mineral.

Nabídka fasádních zateplovacích systémů, omítek, barev a designových prvků je samozřejmě podstatně širší – nezmínili jsme například výhody předsazených provětrávaných fasádních systémů StoVentec a široké možnosti jejich povrchových úprav a řadu dalších výrobků. Pokud si však najdete čas a podíváte se na Sto.cz, najdete tam vše, co dnes Sto stavebníkům a majitelům nemovitostí nabízí.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem