Dávno neplatí, že beton je vhodný jen do základů. Především pro svoji únosnost a dispoziční variabilitu se třeba v konstrukcích se ztraceným bedněním úspěšně používá i ve výstavbě rodinných domů.

Betonové nosné jádro dodává těmto konstrukcím mimořádně dlouhou životnost a stabilitu, technologie ztraceného bednění s tepelněizolační vrstvou zajišťuje potřebné tepelněizolační parametry stěn. Při výstavbě rodinných domů touto technologií se ujaly hlavně skořepinové a tenkostěnné tvárnice (např. dřevoštěpové, dřevocementové, štěpkocementové, třískocementové, z polystyrenu apod.) s vloženou tepelnou izolací, plněné zdánlivě chladným a surovým betonem.

Stavby z „krabic“

Průkopníkem konstrukční technologie ztraceného bednění na tuzemském trhu byl před mnoha lety Isospan, dnešek reprezentuje zejména Velox, ale i Durisol-Izolox a některé další systémy. Na stavbách se používají i tenkostěnné tvárnice vyrobené přímo z betonu.

Tvarovky, tvárnice a další zdicí prvky s použitím betonu se aplikují ve svislých nosných i nenosných konstrukcích, v suterénním zdivu, v základech apod.

Izolantem (vnější obal, tvořící bednění) jsou v daném případě hmoty na bázi dřeva a některé další materiály, nosnou výplní je litý beton. Stěny se zpravidla vyztužují armováním, nerez sponami atd., systém však vyžaduje přesný návrh dispozic, dodržování zásad ukončení zdiva a vytváření stavebních otvorů i nezbytných instalací a prostupů rozvodů (voda, elektro, odpady…). S doplňkovými tvarovkami tvoří ucelený systém pro kompletní hrubou stavbu.

Tloušťka obvodové stěny Velox činí pouhých 34 cm, což při zachování statických a stavebně fyzikálních vlastností přispívá k získání větší obytné či užitné plochy domu (Hoffmann).

Technologie pro úsporu energie 

Systém ztraceného bednění se používá pro stavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických i pasivních domů. Kupříkladu u systému Velox je třeba vyzvednout kombinaci příznivých vlastností materiálů na bázi dřeva s pevností betonu.

Základem jsou stěnové (bednicí) desky, z nichž se na staveništi vztyčí pomocí distančních spon obvodové i vnitřní stěny právě jako tzv. ztracené bednění, které se poté vylije betonem. Na venkovní straně se používají dvouvrstvé desky WS-EPS (tvoří je dřevoštěpková deska tl. 35 mm + nalepená vrstva polystyrenu s grafitem o tl. 50 až 200 mm). Pro stavbu rodinných domů nízkoenergetických parametrů jsou vhodné desky Velox WS-EPS-plus.

Stavební systém Izolox nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů. Tepelné a zvukové izolace stěn uvnitř domu vytváří dokonalou pohodu a komfort obývání (TramVaz).

Inteligentní systém Durisol – Izolox

Skladba (89 % dřevo, 9 % cement a 2 % vodní sklo + výplň směsí betonu a tepelná izolace) dává komponentu do vínku vysokou pevnost a odolnost vůči vodě, mrazu i ohni. Systém je naprosto variabilní, desky se přímo na stavbě řežou pilou a stloukají hřebíky. Vyzdění stěn i stropů vyžaduje minimum ruční práce, neboť 80 % hmotnosti zdi tvoří betonová zálivka, která se do konstrukcí napumpuje pomocí čerpadla na beton.

Standardní zateplení představuje 150 mm šedého polystyrenu GreyWall s přísadou grafitu. Podle požadavků klienta lze tepelnou izolaci zvýšit použitím polystyrenu o tl. 200 mm.

Praktické zkušenosti stavitelů

Ing. Roman Šikl, technicko-obchodní zastoupení firmy Hoffmann, spol. s r. o.

Ing. Roman Šikl technicko-obchodní zastoupení firmy Hoffmann, spol. s r. o., ChrudimTechnologie Velox si za posledních 20 let vydobyla své pevné postavení na trhu stavebních materiálů. K největším výhodám systému patří kromě mnohaleté prověřené tradice (výroba zahájena v Rakousku už v roce 1956) především vynikající tepelněizolační vlastnosti a značná schopnost tepelné akumulace díky sendvičové konstrukci obvodových stěn, obrovská variabilita a stabilita daná stavebnicovým systémem a následnou zálivkou nosných stěn a stropů betonem, komplexní řešení obvodových a vnitřních nosných stěn a stropů ze stejného materiálu, příznivá cena v porovnání s nadstandardními tepelněizolačními vlastnostmi i odborná a kvalitní realizace zaškolenými pracovníky naší firmy.

Ing. Lukáš Hruška, TramVaz, spol. s r. o.

Ing. Lukáš Hruška TramVaz, spol. s r. o.Hlavními výhodami konstrukčního systému Izolox jsou vynikající tepelněizolační a akumulační vlastnosti, kdy v letních horkých dnech udržuje konstrukce v domě příjemnou chladnější teplotu a naopak v zimním mrazivém období drží systém v domě teplo. Dále je to jednoduchá manipulace a opracovávání konstrukčního systému. Desku tvoří z 89 % dřevní štěpka, takže získává vlastnosti dřeva a tím usnadňuje vyřezávání otvorů, ořezávání větších částí a mnoho dalšího. A samozřejmě je potřeba zmínit i zdravotní a hygienickou nezávadnost. Izolox je vhodným materiálem pro svislé i vodorovné konstrukce nízkoenergetických i pasivních domů.

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem