Panely a dílce jsou ideální pro ty, kdo preferují rychlou montáž. Na výběr mají lehké konstrukce na bázi dřeva i bytelné domy z betonu. Kvalitní tepelná izolace je v obou případech samozřejmostí.

První možností jsou sendvičové panelové konstrukce zhotovené na tovární lince a montované na staveništi jako stavebnice. Prefabrikáty se od sebe liší hlavně technologií výroby, použitými materiály a skladbou konstrukce.

Dřevostavby

Existuje zhruba dvacítka základních sendvičových konstrukčních systémů, trh nabízí pestré spektrum variant i řešení (Atrium, Haas-Fertigbau, MS Haus, RD Rýmařov, Okal CZ a další). Každý takový ucelený konstrukční systém představuje vlastně soubor vzájemně kompatibilních konstrukčních dílů a detailů, z nichž pak vychází všechny projektované vlastnosti celku. V podstatě se jedná o technické know-how každého výrobce.

Jedno však mají sendvičové dřevostavby společné, a to je velká přesnost, malá hmotnost a rychlost výstavby. Kvalitu zvyšuje a náklady naopak snižuje i minimalizace podílu lidské práce při dokončení samotného díla.

Vlastimil Makovec, obchodní ředitel Atrium, s.r.o.

Vlastimil Makovec, obchodní ředitel Atrium, s.r.o.Montovaná dřevostavba (konstrukce DifuTech) snoubí rychlost výstavby, úsporu energií, technologii suché výstavby a ekologie s na pohled těžko finančně vyčíslitelnými výhodami, kam patří přesnost celé stavby (ocení se při montáži nábytku, fasád apod.), příprava celého domu v suchých a teplých halách (eliminují se chyby a nepřesnosti vznikající na staveništi), počáteční rychlost výstavby (hrubá stavba pod střechou do dvou dnů od zahájení montáže, dům je chráněn před nepřízní počasí), předem garantovaná cena (žádné překvapující vícenáklady) a v neposlední řadě certifikovaný dohled nad celou stavbou (nejen materiály, ale i výroba a také montáž domu).

Kvalitní montovaný dům vytváří perfektní vstupní podmínky pro to, aby měl budoucí stavebník co nejméně starostí s přípravou stavby, jejím průběhem a samozřejmě samotným bydlením.

Materiály na bázi dřeva

Při výrobě hlavních konstrukčních dílů a celků (stropních a vazných trámů, pozednic apod.) se zužitkovávají pouze mohutnější stromy nebo dokonce jen některé jejich části. Dřevo může mít také vrozené vady a nepravidelnosti, bránící výrobě rozměrnějších prvků.

Pak je třeba dřevní hmotu dělit na menší části, které se následným spojením zbaví uvedených vad a kazů. Touto metodou se kromě výše zmíněných prvků vyrábí tzv. aglomerované materiály, kdy se z pilin, hoblin, štěpků s pomocí pojiv zhotovují desky a tvarovky. Pojivem je zde zpravidla cement, různá lepidla a pryskyřice. Desky jsou buďto využívány přímo, nebo se z nich předpřipravují lepené profily, I-nosníky a další konstrukční prvky, opláštění, podlahy atd.

Canaba patří k největším dodavatelům těžkých montovaných domů. Dům Chico kromě moderního vzhledu poskytuje klidné, bezpečné, cenově dostupné a vysoce úsporné bydlení.

V hlavní roli kámen a beton

Také „těžké“ stavby lze zhotovit pomocí prefabrikované technologie, která zajistí stavebním objektům jak nezbytnou pevnost a velmi dlouhou životnost, tak i rychlost výstavby a další technické požadavky i konstrukční kritéria.

Například beton výborně akumuluje teplo a s odpovídající tepelnou izolací je dokonce schopen dosahovat mimořádných parametrů prostupu tepla. Vzhledem k difuzním vlastnostem nemá ani po zateplení (dokonce i polystyrenem) problém s hromaděním vlhkosti ve zdivu. To i mnohé další přednosti dokazují kupříkladu praktické zkušenosti sendvičových domů Canaba.

Ing. Pavel Herclík, obchodní ředitel Canaba, a.s.

Ing. Pavel Herclík, obchodní ředitel Canaba, a.s.Moderní konstrukce Canaba je nejefektivnějším stavebním systémem, odborníky označovaná jako technologie budoucnosti. Jedná se o unikátní montovanou technologii, jejímž základním stavebním prvkem je patentovaný Ecobeton Canaba.

Progresivní konstrukce kombinuje masivní stěny, které se po montáži zmonolitní se sofistikovaným izolačním systémem. Největšími přednostmi jsou vysoká přesnost a rychlost výstavby (hrubá stavba trvá jen 4 dny), neomezená životnost, ale především nízká cena i provozní náklady.

Rodinné domy Canaba se vyznačují optimální vyvážeností tepelněizolačních a tepelněakumulačních vlastností, ve standardu vykazují nízkoenergetické parametry. Dlouhodobé statistiky potvrzují, že energetická náročnost středně velkého domu je srovnatelná nebo dokonce nižší než náklady na vytápění běžného malého bytu 2 + 1.

Text: Petr Saulich, Foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem