Mnoho stavebníků považuje beton za materiál ryze technický, vhodný pouze ke zdění, a v exteriéru jim připadá oproti kamenné dlažbě takřka méněcenný. To je však ukvapený názor. Betonová dlažba totiž kromě příznivé ceny nabízí některé speciální vlastnosti, které přírodní materiály nemají. Například variabilitu barev a tvarů.

Je nad slunce jasné, že přírodní materiály použité na dlažbu jsou krásné a prakticky věčné. Na druhé straně jsou drahé a v určitých případech nevyhovují speciálním požadavkům stavebníka. Například žulovou zatravňovací či drenážní dlažbu neseženete. Také v nabídce barevných odstínů či rozměrových formátů přírodní materiály trochu pokulhávají. Šedivé časy s šedivými betonovými dlaždicemi, ze kterých se za pár let drolil písek, jsou už dávno za námi.

Lité „šlapáky“ Dakar věrně imitují kámen (PRESBETON).Za pomoci sofistikovaných technologií dnes výrobci produkují kompaktní dlažební prvky i další betonové okrašlovací a stavební komponenty v široké škále barevných odstínů. Beton už zkrátka není tím nudným šedivým otloukánkem, ale naopak dokáže uspokojit i kreativního stavebníka.

Začněme u dlaždic

Betonové dlaždice se používají pro vytváření povrchu venkovních komunikací a ploch jako například chodníků, teras, pochozích částí plochých střech atd. Dlaždice se vyrábějí v přírodní šedé barvě betonu v hladkém a vzorovaném provedení nebo s vymývaným povrchem tvořeným různobarevnou drtí o zrnitosti 4-8 mm (drobná, malá) nebo 8-16 mm (velká). Oproti litým betonovým chodníkům a plochám v okolí domů mají také jednu velmi praktickou výhodu - jsou rozebíratelné, např. při opravách rozvodů pod chodníky.

Pokládka betonové dlažby

Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly ve všech místech plochy stejnou hloubku.1) Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak, aby podkladní vrstvy měly ve všech místech plochy stejnou hloubku. Druhým krokem bývá zpravidla osazení obrubníků, které vymezují hranice plochy pokryté dlaždicemi.2) Druhým krokem bývá zpravidla osazení obrubníků, které vymezují hranice plochy pokryté dlaždicemi. Na řádném zhutnění podkladní vrstvy pomocí vibrační desky závisí stabilita budoucí dlažby. Podkladní vrstva má ve zhutněném stavu hloubku cca 100 až 150 mm.3) Na řádném zhutnění podkladní vrstvy pomocí vibrační desky závisí stabilita budoucí dlažby. Podkladní vrstva má ve zhutněném stavu hloubku cca 100 až 150 mm.
Čtvrtým krokem je příprava kladecí vrstvy jemné drtě o zrnitosti 2–5 mm. Tato vrstva je určena pro pokládku dlaždic, a je proto velmi důležité, aby její povrch byl rovný a hloubka rovnoměrná v celé ploše cca 30 až 40 mm.4) Čtvrtým krokem je příprava kladecí vrstvy jemné drtě o zrnitosti 2-5 mm. Tato vrstva je určena pro pokládku dlaždic, a je proto velmi důležité, aby její povrch byl rovný a hloubka rovnoměrná v celé ploše cca 30 až 40 mm. Dlaždice se pokládají do nezhutněné kladecí vrstvy z nejnižšího místa plochy směrem k nejvyššímu tak, aby kladecí vrstva nebyla narušena (tedy z již položené dlažby). Zjevně poškozené kusy dlaždic vyřaďte.5) Dlaždice se pokládají do nezhutněné kladecí vrstvy z nejnižšího místa plochy směrem k nejvyššímu tak, aby kladecí vrstva nebyla narušena (tedy z již položené dlažby). Zjevně poškozené kusy dlaždic vyřaďte. Po položení dlaždic se spáry zasypou a pomocí koštěte vyplní jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm. Po čase písek dosypte. Jako materiál pro výplň spár nesmí být použit písek obsahující vápenné nebo hlinité příměsi.6) Po položení dlaždic se spáry zasypou a pomocí koštěte vyplní jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0-2 mm, případně 0-4 mm. Po čase písek dosypte. Jako materiál pro výplň spár nesmí být použit písek obsahující vápenné nebo hlinité příměsi.

Dlažba na zámek

Zámková dlažba se vyrábí v několika typech, které se liší jak podobou, tak vlastnostmi. Některá zámková dlažba je určena pouze k lehkému zatížení a je vhodná do zahrad, na chodníky nebo do parků. Díky svému tvaru působí dlážděná plocha méně strohým dojmem a najde si své místo i u rodinných domů a rekreačních objektů. Při nákupu dlažby se možná setkáte s termínem „skladba", který znamená, že dlažební kameny jsou na paletě baleny včetně určitého počtu krajových nebo půlených kamenů.

Promyšlenou kombinací různých betonových dlažeb můžete docílit exkluzivního vzhledu prostředí (DITON).Další typ zámkové dlažby svým tvarem připomíná květinu a setkáte se s ní např. pod obchodním názvem Magnolia. Tato dlažba s výškou kamenů 40 mm je určena pro tvorbu zpevněných ploch určených výhradně chodcům. Je tedy vhodná pouze pro pěší zóny, chodníky, zahradní pěšiny, k bazénům a všude tam, kde se nepředpokládá vysoké zatížení. Dlažba se vyrábí v přírodním provedení jako hladká s fazetou, dále pak v barvě červené a pískové. Na trhu jsou ovšem další tvary zámkové dlažby, například H-profil, vlnovková dlažba, kameny v kombinaci osmistěnu a čtyřstěnu a mnoho dalších tvarů.

Skladebná dlažba

Tento druh dlažby je tvořen obvykle třemi dlažebními kameny stejné tloušťky, ale tří různých formátů. Ty se dají variabilně skládat, čímž je možno dosáhnout zajímavých vzorů. Skladebných dlažeb je opět mnoho druhů a liší se velikostí, tvarem, barvou i zátěžovými schopnostmi.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Speciální plošná dlažba

Pro úpravu zahradních cest a odpočinkových zákoutí se používá speciální plošná dlažba. Dlažební kameny jsou trvale uloženy v pomocném nosném roštu. Je to síť, která slouží jako podpůrná konstrukce pro dobrou manipulaci a přesnější i rychlejší pokládku. Umožňuje také snadněji dodržovat stejnou šířku spár mezi jednotlivými rošty, jaká je mezi kameny. Tím vznikne jednolitá plocha, kde napojení jednotlivých dílců není vidět.

Obloukové, vlnité a nepravidelné tvary ploch lze jednoduše vytvořit odštípáním nosné sítě i s kameny, které do daného tvaru nepotřebujeme. Spáry je třeba zasypat spárovacím pískem, ale také těženým kamenivem frakce 4-8 mm, nebo dokonce směsí písku, zeminy a semen nízkých trav a nechat je zarůst. Nosná síť po zasypání není vidět a zůstává trvale v zemi. Plochu z této dlažby je možné ohraničit a zarámovat použitím speciálního reliéfního obrubníku ve stejné barevnosti a s podobným povrchem.

Vegetační tvárnice

Dlažba TRES – colormix Kalahari (PRESBETON).Vegetační dlažba se stala pro mnohé majitele pozemků sympatickou a důležitou „maličkostí", která umožňuje propojit venkovní vozovku se zahradou či příjezdem do garáže nebo na parkoviště. Má široké využití také v městské a venkovní architektuře. Lze ji použít i ke zpevnění svahů s mírným sklonem. Přednost vegetační dlažby je jednoduchá manipulace a zejména výsledný přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy. Dlažba se vyrábí ve dvou tloušťkách - 80 a 100 mm - a dodává se v provedení přírodního betonu. Je vhodná pro občasný pojezd osobních automobilů (příjezd do garáže přes okrasný pozemek). Po provedení pokládky se otvory mohou vysypat směsí písku a travních semen nebo jen nechat prorůst trávou.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Stop kalužím

Tvoří se vám na zámkové dlažbě kaluže vody? Stává se to. Plocha dlážděná zámkovou dlažbou totiž tvoří kompaktní celek. Spáry mezi jednotlivými dlažebními kameny jsou celkem malé a zasypané pískem. Dešťová voda obvykle prosakuje do spodních vrstev podloží nebo odteče po povrchu. Jak si ale poradit s trvale vlhkým pozemkem nebo s místem, kde je vody stálý nadbytek? Jak vyřešit průjezd mezi veřejnou komunikací a vjezdem do garáže?

Na jedné straně toužíme po pěkně upraveném okolí domu, na druhé straně bojujeme s vlhkem a přemýšlíme, jak uchránit požadované místo před zničením a přitom projet autem bez následků. Pro tyto případy jsou vhodným řešením takzvané drenážní dlažby, které ve stavebninách najdete pod názvy HYDRONET, HYDROSET a HYDROSTAR. Unesou i vyšší zátěž při pojezdu osobních automobilů. Dlažbu Hydronet tvoří čtverec 30 x 30 x 8 cm s pravidelnými otvory, takže je podstatně menší než klasická vegetační tvárnice.

Dlažební kámen Hydroset má hladký povrch s fazetou, na bočních stěnách široké výstupky, které mají vymezovací funkci a umožňují zachovat dostatečně velké mezery v dlážděné ploše. Poslední v trojlístku drenážních dlažeb, Hydrostar, je vzhledově podobná těm předchozím, každý dlažební kámen má navíc ve spodní části půlkulatou dutinu, která připomíná jakýsi tunel pro odtok přebytečné vody. Tyto drenážní dlažby se pokládají do písku, na pečlivě připravené podloží z vrstev štěrkových drtí. Široké otvory a spáry se zasypávají zeminou s pískem a semeny vhodných rostlin a nechávají se postupně zarůst vhodnou vegetací.

Můj dům doporučuje

Dlaždice je vhodné pokládat za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících, kdy venkovní teploty neklesají pod 5 °C. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch dlažby proti otěru, náletům trav a dřevin, před znečištěním naplaveninami z okolních ploch, případně znečistěním ze stavební a jiné činnosti.

Pozor na znečištění

Výsledek závisí také na skladbě dlažby (PRESBETON).Pokud není striktně oddělena plocha dlážděná od plochy zahrady, je třeba počítat s tím, že čištění ploch bude nutné průběžně vícekrát opakovat.

Ke znečištění dochází také z vyvýšených záhonů, ohraničených palisádami nebo obrubníky. Pro výsadbu zeleně a květin se dnes běžně používají pytlované substráty, které obsahují řadu složek podporujících růst rostlin. Tyto organické látky mohou být vyplavovány na nižší dlážděnou plochu, na které vytvářejí hnědé skvrny nebo hnědý závoj. Tyto skvrny jsou velmi obtížně odstranitelné. Vážné změny v barevnosti dlažeb způsobují cukernaté roztoky, které se uvolňují z některých stromů (lípy, javory), jsou lepivé a vážou na sebe prach ze vzduchu a z obuvi. Dlaždice časem přecházejí do černošedého odstínu. Toto znečištění lze s úspěchem odstranit tlakovou vodou.

text: Adam Krejčík, foto: autor a archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem