Dům má obvodové stěny z opuky nebo ze smíšeného zdiva o tloušťce 80 cm. Jejich sanaci předcházelo odstranění 90 procent omítek, zdivo bylo třeba obnažit až na kámen. Zde dobře posloužila tlaková voda z wapky, tím se povrch zbavil sprašnosti i nečistot.