Rekonstrukce podlah v přízemí se pochopitelně lišila od rekonstrukce podlah v patře. V přízemí se podlaha sanovala v souvislosti s řešením vlhkosti – prakticky naráz. Nejprve bylo třeba starou podlahu rozbít a vykopat, a to až na hlínu. Potom pan Milan na podlahu navezl štěrk a srovnal podklad do roviny. Následovala vrstva podkladního betonu, vrstva hydroizolace pomocí asfaltové lepenky a nátěru, tepelná izolace polystyrenem a nakonec beton, stěrkové lepidlo a dlažba.