Použití dřevěných oken je tradicí u velké části staveb. Moderní technologie umožnily potlačit jejich nevýhody, dávají vyniknout přirozenému vzhledu dřeva a umocňují jeho technické i tepelněizolační kvality. Pověsti dřevěných oken uškodila éra paneláků, kdy se nedodržovaly zásady truhlářského řemesla. naštěstí se od té doby mnohé změnilo...

Dřevěná okna jsou opředena různými mýty a pověrami. K nejčastějším argumentům proti dřevěným ok­nům patří, že se musejí natírat. Ovšem současná okna se povrchově upravují vy­soce elastickými akrylovými barvami a la­zurami s vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a ochranou proti UV zá­ření. Taková úprava povrchu res­pek­tuje vlastnosti dřeva - je pružná, po­hybuje se spolu se dřevem, a proto také nepraská.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Tajemství odolnosti současných dřevěných oken – označovaných obvyk­le jako euro­okna – tkví ve způsobu zhotovení rámu.Prodloužit životnost takto upravených oken pak opravdu není náročné. Stačí jejich rámy velmi jednoduše ošetřit spe­ciálním přípravkem, který se nanáší hadříkem nebo houbičkou. Tím se zacelí případ­né mikrotrhliny a obnoví hedvábný lesk.

Při správné aplikaci povrchové úpravy výrobcem a při dodržování zmíněné údržby vydrží okna pěknou řadu let. K loupání barvy či laku nedojde, barva se pouze sprašuje, čímž se její vrstva ztenčuje. Ano, jednou bude potřeba barvu obnovit a okna natřít. To ale neznamená, že budete muset opalovat starý nátěr. Pouze očistíte povrch rámu a natřete ho nezávadnou vodouředitelnou barvou.

Můj dům doporučuje

Při montáži je třeba dodržet nezbytnou dilataci. V létě se fasáda rozehřeje i na 50 °C, v zimě může vnější teplota klesnout na -20 °C. Při značných teplotních rozdílech se pochopitelně mění i objem různých materiálů. Bez dilatační spáry se pak okna vlivem smršťování a roztahování kroutí, následně svěšují, klesají a netěsní.

K výrobě oken tuzemské dřeviny

Vysoká izolační schopnost současných dřevěných oken vůči teplu a hluku dovoluje architektům pracovat s velkými prosklenými plochami (Internorm).Tajemství odolnosti současných dřevěných oken - označovaných obvyk­le jako euro­okna - tkví ve způsobu zhotovení rámu. K výrobě okenních profilů se po­užívají výhradně dobře vysušené tzv. eurohranoly. Ty jsou lepeny z několika vrstev (3 vrstvy - profil IV68, 4 vrstvy - profil IV78), čímž se vyloučí možné kroucení profilů. Pohledové lamely jsou bez vad a suků v provedení bez podélného napojení (fix), nebo napojované (cink). K výrobě oken se využívají tuzemské dřeviny: smrk, borovice a dub. Nejobvyklejší a nejměkčí surovinou je smrk a potom borovice.

Součástí výrobního programu české společnosti Slavona je individuální zakázková výroba stylových oken a dveří, jež splňují současné vysoké technické nároky.

Ta je kvalitnější, ale ob­sahuje více pryskyřice, která může pů­sobit problémy. Pro výrobu oken se proto vybírá borovice pocházející jen z určitých oblastí, která není tolik „smolnatá".
Z exotických dřevin je nejznámější meranti - červené a bílé. Má zajímavou strukturu, podobnou našim ušlechtilým dřevinám, jako je dub, ale je to měkké dřevo podobně jako smrk. Novou exotickou dřevinou na trhu je merawan. Vzhledem se podobá meranti, ale svou tvrdostí se blíží dubu.

Zapuštění skla do rámu

Výrobci oken reagují na náročnější po­žadavky na tepelnou pohodu v budovách a rozšiřují svou nabídku o okna v nových profilech. Těmi nahrazují doposud používaný profil eurooken IV68 (tloušťka rámů i křídel 68 mm) s izolačními dvojskly s hli­níkovým rámečkem.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Zasklení izolačními troj­skly

Nejoblíbenějším se v současné době stává profil IV78. Rám okna pak dosahuje lepší hodnoty Uf (f - frame = konstrukce, rám), navíc umožňuje i zasklení izolačními troj­skly nebo dvojskly s fólií Heat Mirror, sa­mozřejmě s teplými distančními rámečky z plastu nebo z nerezu. Hodnota součinitele prostupu celého okna Uw pak může být asi 0,9 W/m2K (závisí na dřevině rá­mu okna, na hodnotě U skla, na konkrétní konstrukci okna, na vlhkosti dřeva).

I takovéto prosklené dřevěné dveře mohou dostát nynějším náročným normám (Slavona).Taková okna snižují nežádoucí šíření tepla okny, minimalizují tepelné ztráty v zimním období a v létě tepelné zisky. Snižují tedy budoucí náklady na provoz budovy ohledně vytápění či klimatizace a navíc také zamezují možné kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu.

Skla s teplým okrajem

Významnou částí současného okna, které musí dostát dosti přísným požadavkům normy, je izolační sklo. Již jsme zmínili změnu v mate­riálech distančních rámečků - tepelně dobře vodivý hliník nahrazují materiály s nižší tepelnou vo­divostí. Nejlepších hodnot dosahují tzv. plas­tové rámečky vyrobené ze speciální hmoty obohacené o skelná vlákna (např. Swisspacer). Jen o málo horší parametry mají rámečky nerezové. Oba druhy zlepšují hodnoty U v okraji skla a zvyšují je­ho teplotu na vnitřním povrchu. Izolačním sklům s těmito rámečky se říká skla s takzvaně teplým okrajem (warm edge).

Řada výrobců oken kombinuje dřevo s vnějším hliníkovým pláštěm zatepleným izolační pěnou (Internorm).V posledních měsících se také značně rozšířila izolační trojskla. Dosahují vý­borných hodnot U a ještě teplejšího okraje skla. Nevýhodou je ovšem vyšší hmotnost okna.

Další zajímavou možnost zasklení skýtají izolační dvojskla s fólií Heat Mirror (tzv. tepelné zrcadlo). Jedná se o fólii pokrytou nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Vý­sledkem je tedy třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami. Fólie je průhledná, a tudíž propouš­tí viditelné světlo - odráží však tepelné a ultrafialové záření. Zjednodušeně lze funkci „tepelného zrcadla" vysvětlit tak, že odráží tepelné záření nazpět k jeho zdroji. To znamená že v létě, kdy nechceme, aby docházelo k pře­hřívání místností, odráží teplo ven, a v zimě, kdy naopak chceme, aby drahé teplo zůstalo uvnitř, ho odráží zase zpět do interiéru.

text a foto: redakce

logo MessengerPoslat Messengerem