Střešní plášť se stará o tepelnou stabilitu domu, chrání podkroví a tím kompletní stavbu před nežádoucím ochlazováním, přehříváním a povětrnostními vlivy. Každá střecha je ovšem tak dokonalá, jak dokonalý je celý její systém. Včetně střešní krytiny.

Souvrství nese nosná konstrukce se značnými nároky na vodotěsnost, bezpečnost, trvanlivost a zdravotní nezávadnost. Jestliže typ a tvar střechy hraje roli v architektonickém ztvárnění stavby, pak volba té či oné střešní krytiny dává domu do vínku také obranyschopnost. Součet těchto konstrukčních elementů pak určuje funkčnost, životnost a vzhled střechy i budovy.

Krytinu Prefa FX.12 lze pořídit v tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, břidlicové nebo tmavě červené barvě.Střešní skládanky

Patří sem například betonové a pálené tašky. Standardně se používají na plochách od sklonu 15°, existují však systémy, které lze pokládat od sklonu 7°. Dílčími komponenty se pokrývají šikmé střechy, střechy oblých tvarů, vikýře a další prvky. K položení a upevnění krytiny slouží pomocné montážní konstrukce – rošty. Betonové a pálené střešní tašky se řadí k těžkým krytinám, které kladou zvýšené nároky na kvalitu střešní vazby. Tašky nesou střešní latě s rozměry stanovenými normou. K žádaným produktům patří pálená taška – moderní materiál s úctyhodnou tradicí (Tondach, Röben a další). Vyrábí se z ryze přírodních komponentů, hlíny, jílu a vody a vypaluje se za vysokých teplot.

Taška disponuje velmi dobrými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, hodí se tedy i na střechy podkrovních bytů. Široká škála barevných možností, engob a glazur vzniká nanášením jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku s následným výpalem. Povrch je hladší než u běžné režné tašky, což brání znečištění, obrůstání mechy a řasami. Dekorativní vlastnosti si pálená taška udrží po celou dobu své životnosti, tedy asi 80–100 let.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Uměle zhotovený kámen

Betonová taška je známa zhruba od poloviny 30. let minulého století. Nahrazovala kámen, který se tradičně používal i na pokrývání střech. Oproti páleným taškám snižovala energetickou spotřebu – beton vysychal pod širým nebem. K předním výrobcům patří Bramac, KM Beta, Betonpres, KB Blok, Mediterran aj. Tašky se většinou vyrábí z portlandského cementu, písku, vody a speciálních příměsí.

Pracovní postup se prakticky shoduje s výrobou keramické tašky. Díky vlastnostem suroviny komponenty dědí velmi malou nasákavost a extrémní mrazuvzdornost. Materiál v průběhu času zraje, čímž se zvyšuje jeho pevnost a odolnost. Životnost betonové tašky může přesáhnout i 100 let. Určitou nevýhodou může být o něco vyšší váha – 1 m2 zatíží střechu hmotností od cca 40 kg až po dvojnásobek.

Z LOMU, LESA, Z POLE

Břidlice je metamorfovaná hornina s jemnou zrnitostí (šedé až černé barvy). Může být štípaná (nepravidelné tvary) a řezaná (naopak). Používá se k pokrývání různých typů střech, v roztodivných provedeních (Dekslate, Richter – Pizarras, Assulo), je nenáročná na údržbu s výbornými tepelnými a protihlukovými vlastnostmi. Vyznačuje se svou dlouhou životností a elegancí. Slaměné a rákosové došky s výbornými izolačními vlastnostmi brání rychlému střídání teplot v interiéru. Dobře zhotovená došková střecha z rákosu vydrží 40 i více let, pokládá se na laťování a tloušťka se pohybuje okolo 30 cm. Variantou jsou dřevěné šindele s uplatněním na historických či památkových objektech (i moderní dřevostavby, roubenky, sruby). Na výrobu šindelů štípáním či řezáním se používá smrkové a modřínové dřevo s velkým obsahem silic pro větší odolnost střechy vůči povětrnostním vlivům.

Ocel + zinek

Díky dokonalé schopnosti asfaltových šindelů kopírovat svůj podklad je možné plochu střechy modelovat do různých architektonických detailů, jako jsou věžičky, vikýře, okna a další členitosti (IKO).Střešní komponenty se vyrábí z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou (např. aluzinkem). Profilují se do tvaru klasických tašek s různou výškou vlny, formátu a barevného provedení (zde dominuje např. Lindab, Ruukki). Základní surovinou je speciální žárově pozinkovaný svitkový ocelový plech šířky 670 mm a tl. 0,6 mm.

Pasivační chemická úprava plechu se děje pomocí dvouvrstvého organického polyesterového laku tl. 50 μm s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy. Jinou variantou je velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina Maxidek (nízká hmotnost do 5 kg/m2), určená pro střechy se sklonem od 14°, nebo Dektile 375 z ocelového pozinkovaného plechu s vrstvou polyesterového či polyuretanového laku a z neželezného plechu (měď, hliník i titanzinek) v normální, lakované či tzv. předzvětralé úpravě.

HLINÍKOVÉ PŘEDNOSTI

Pozitivem falcovaných tašek, šindelů a šablon z hliníkového plechu (např. Prefa Aluminiumprodukte) je 40letá záruka proti rozbití, korozi a poškození mrazem v přirozených podmínkách a při odborné pokládce. Falcované tašky (4 ks/m²) patří s pouhými 2,3 kg/ m² k nejlehčím, ale také nejstabilnějším materiálům vůbec. Falcované šindele zase spojují osvědčený kosočtvercový tvar s moderními vlastnostmi high-tech materiálu. Falcovaná šablona se pokládá klempířskou technikou falc na falc, zajišťující perfektní integraci komponentů do střešního systému. Používají se i svitky a plechy pro vytváření štítů a úžlabí, lemů komínů a střešních oken, vikýřů, parapetů atd.

Vlákna s cementem, bitumen a jiné

Odvodňovací taška KM Beta je součástí nového podstřešního okapového systému. Na dva otvory v ploše tašky navazuje skrytý okapový systém.Pestrý sortiment střešních prvků lze doplnit vláknocementovou krytinou – patří sem i eternit (cement, voda, mletý vápenec a celulózová vlákna) s nízkou hmotností, značnou životností a vysokou funkčností. Bitumenové šindele (Dehtochema, Tegola, IKO) se vyrábí z asfaltových pásů s vložkou, metodou vysekávání do různých tvarů. Asfaltové šindele se skládají ze skelné nosné vložky, technologicky upraveného asfaltu a kamenného posypu.

Plastové krytiny se vyrábějí ve formě šablon, desek nebo rolí buďto recyklací plastů, nebo z nových materiálů (polykarbonát, polyester, polyetylen, PVC atd.). Imitují břidlici, dřevěné došky a jiné prvky. Polykarbonátové krytiny jsou mechanicky velmi odolné, polyesterové (PES) krytiny – skelné vlákno nahradilo efektivnější vlákno nylonové. Sklolaminátové desky jsou pak teplotně a materiálově stálé, pevné i odolné.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem