Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 1: Od výkopu po základové pasy

Po výkopech základů byly prvním stavebním procesem na stavbě ukázkového e4 domu betonové základové pasy o výšce 500 mm. Na základové pásy se následně ukládá ztracené bednění s výztuží, které se vyplňuje betonem. Šířka pasů je 600 mm, ztracené bednění má výšku 400 mm, hloubka základu od nuly (skladba podlahy) je 1850 mm, použit byl beton C20/25.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Poté následovalo budování odvětrávacích kanálů pro odvod radonu a ukládání chrániček pro následnou kabeláž. Struktura hadic umožňuje vstřebávat radonové záření. Systém je koncipován tak, aby se v něm udržoval průvan, který odvádí radon mimo základy domu. Koncentrace radonu byla naměřena jako střední, což je zcela běžná hodnota. V základech byl využit betonový recyklát ze zbouraných objektů. Použity byly flexi hadice, systém plastového potrubí od firmy Pipelife, kamenivo, betonový recyklát od firmy AZS 98, kari síť 150×150 mm tl. 6mm, geotextilie a štěrkodrť 16/32.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem