Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. Po týdenní technologické přestávce pokračuje stavba pracemi na štítech budoucí střechy.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Fáze 12: Vyzdívky štítů

Vyzdívky štítů se provádí opětovným založením první vrstvy cihel na zmonolitněnou stropní konstrukci. Předklady nad okny ve štítě je možné řešit atypicky zvýšenou vrstvou polystyrénu, a to z toho důvodu, že uložení překladu PTH7 (Porotherm překlad 7) nad roletovou schránkou není technicky možné. Překlad PTH7 se rozměrově do štítu nad oknem nevejde, což je dobře porovnatelné i prostým okem, když na fotografii porovnáte tento atypický detail s konstrukčním řešením dolního okna. Atypický detail je možné v tomto případě použít především proto, že zatížení překladu ve štítě není tak vysoké jako ve spodním patře. Jedná se o minimální ukončení štítu, které by v případě tohoto atypického detailu nemělo mít negativní dopad na statiku. Ve štítové stěně se tvarovky seřezávají podle sklonu střechy a připravují se na následný štítový věnec.

Vyzdívky štítů se provádí opětovným založením první vrstvy cihel na zmonolitněnou stropní konstrukci. (Zdroj: Wienerberger)

I v této fázi je velmi důležité dohlížet na popsané detaily, jelikož tepelné mosty jsou nejenom příčinou zvýšených ztrát energie, ale také časem mohou také ohrozit kvalitu výsledného zdiva a urychlit jeho lokální degradaci. Vzniklé poruchy se pak pod vrstvou malty navíc špatně hledají. V tomto smyslu si není nutné dělat starosti, protože vše zajistí certifikovaný projektant a plnění ohlídá stavební e4 dozor.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem