Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Vizualizace domu. Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 14: Konstrukce krovu

Dům bez kvalitní střechy nemůže splnit nároky kladené na moderní výstavbu.

Dům bez kvalitní střechy nemůže splnit nároky kladené na moderní výstavbu. (Zdroj: Wienerberger)Důležitou součástí konstrukce střešního pláště je izolace. Volba izolantu a technologie aplikace jsou určující pro životnost střechy i následný uživatelský komfort. Na krokve se pokládá nadkrokevní izolace Tondach iRoof tloušťky 120 mm. Desky jsou z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) a tvoří difuzně otevřený systém. PIR izolace patří v současné době mezi nejmodernější a nejúčinnější izolační materiály. Její výhodou oproti klasickým izolantům je, že dosahuje stejného tepelněizolačního výkonu při nižší tloušťce desky. Šetří tak místo, stavební náklady, náklady na množství materiálů v navazujících stavebních technologiích a čas.  Při aplikaci PIR izolací nevznikají tepelné mosty. Další výhodou je tvrdost desek umožňující snazší pohyb po střešním plášti. Desky se spojují pomocí zámků a následně kotví vruty do krokví.

Zároveň se v této fázi zhotovuje konstrukce odtokového žlabu pomocí fólie z klempířských plechů.

Použitý izolant patří mezi nejkvalitnější a nejvýkonnější v současné době. Již nyní má e4 dům nastavené tepelně technické parametry, které splňují legislativu roku 2020. A to je zárukou nízké spotřeby energie. Koncept e4 dům je navíc postaven tak, aby splnil legislativní podmínky, které ukládá směrnice EU o energetické náročnosti budov i v budoucnu.

Typ a tloušťka střešního izolantu také zaručuje i to, že pod střechou bude příjemně nejen v zimě, ale i při letních teplotách.  Koncept e4 dům je navržen jako nZEB, tedy dům s téměř nulovou spotřebou energie, tomu vyhovují i navržené materiály. Teplotní stabilita podkroví bude navíc zajištěna pomocí těžkého stropu. Strop svojí velkou hmotností udržuje fázový posun teplot – přes den chladí a v noci hřeje. Srovnává tedy teplotu.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem