Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Zakládací řada ze soklových tvárnic Porotherm  38 TS Profi je impregnována proti nasáknutí  vodou a zabraňuje vzlínání vlhkosti (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 2: Založení první řady cihel

Necelé tři týdny po zahájení stavby byla základová deska připravena na založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi s vnitřní izolací. Na základovou desku byly položeny asfaltové izolační pásy zamezující vzlínání vlhkosti z betonové konstrukce. Asfaltové pásy jsou vyztuženy speciální hliníkovou vložkou, která tvoří další stupeň radonové ochrany. Na tyto pásy byla položena tenká vrstva zakládací malty Porotherm AM, do které se po zavadnutí položí první vrstva zdiva. Použité materiály: beton C 20/25, hydroizolace od firmy Dehtochema, modifikované pásy Radonelast 4mm, penetrace.

Pro založení dvou pásů – krátkého užšího základového pásu nad garáží o šířce 32–33 cm pro cihly Porotherm 30 TS Profi a zbytku obvodu pás o šířce 40 cm pro cihly Porotherm 38 TS Profi, byla použita vyrovnávací souprava a práce se ujal zakládací technik Wienerbergeru. Od druhé vrstvy se pak zdí cihlami Porotherm 30 T Profi a 44 T Profi. Písmeno „S“, které je obsaženo v názvu cihel první vrstvy, znamená, že cihla je soklová a je ošetřená roztokem proti nasáknutí vodou – například ze základové desky apod. Cihla 44 T pro druhou vrstvu se oproti použité 38 TS pro první vrstvu liší svou větší šířkou kvůli vyrovnání odskočení u soklu, které na vnitřní straně zdi není.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem