Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. 

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Fáze 45: Instalace elektro

Kabely zajišťující rozvodnou síť pro elektrospotřebiče a další síťová připojení tvoří základ pro fungování moderní domácnosti podle soudobých trendů.

V tomto týdnu rozváděli montéři kabely v sádrokartonových roštech na místa budoucího osvětlení i pro další využití a krátili je na přesné délky. Práce probíhaly jak v podkroví, tak v podhledech 1. nadzemního podlaží.

Kabely zajišťující rozvodnou síť pro elektrospotřebiče a další síťová připojení tvoří základ pro fungování moderní domácnosti podle soudobých trendů. (Zdroj: Wienerberger)

Vnitřní elektrické rozvody musí být přesně vymezeny a rozděleny. Minimálně na světelné, zásuvkové a pro pevně připojené spotřebiče. Doporučené hodnoty jističů se odvíjí od domovního připojení a rozvaděče. Důležitou součástí elektroinstalací jsou prvky ochrany proti zkratům a účinkům přetížení. Vedení (jeho průřez) je dimenzováno pouze na určitý jmenovitý proud, vycházející zpravidla ze jmenovitých proudů připojených elektrozařízení.

Průřezy vodičů a kabelů se volí tak, aby ani při průchodu jmenovitého proudu nedocházelo k nadměrnému zahřívání jader vodičů. V současnosti se používají samostatné ochranné vodiče (PE se zeleno-žlutým značením) a střední vodič (N se světlomodrým značením). Nejsložitějším problémem je elektřina v koupelně, kde se vše řídí striktními normami. Obecně platí – svítidla co nejdále od vany a umyvadla, dvojí izolace a krytí IP 54 (před stříkající vodou). Prostor se dělí na zóny (0, 1, 2) a ostatní prostory místnosti s koupací vanou, který je charakterizován jako zóna 3.

Kabely zajišťující rozvodnou síť pro elektrospotřebiče a další síťová připojení tvoří základ pro fungování moderní domácnosti podle soudobých trendů. (Zdroj: Wienerberger)

Ekologie, energetika i ekonomika – v konceptu se počítá s nejmodernějšími postupy v těchto oblastech. Dům je předpřipraven na moderní technologie budoucnosti, parametry vyhovují již dnes kritériím, která budou platná v budoucnu, zohledňuje i velmi přísná pravidla.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger

logo MessengerPoslat Messengerem