Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 5: Vyzdívání vnějších cihel vazby rohu a stěn

Zdění z cihelných bloků je rychlé, ale má-li být pevné a kvalitní, vyžaduje dodržování určitých pravidel.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)Založili jsme základní vrstvu a na ní položili vrstvu soklovou, na které se začíná pomocí tzv. vozíku zdít. Tato metoda umožňuje nejenom zrychlení celého procesu, ale také rovnoměrnou pokládku velmi tenké vrstvy malty. Ještě před nanesením malty je ale potřeba cihly pomocí štětky navlhčit. Dělá se to ze dvou důvodů: zaprvé proto, aby cihly příliš rychle nenasály vlhkost z tenké vrstvy malty a nedošlo tak ke špatnému spojení vrstev, a zadruhé se tím očistí z cihel prach. Vozíkem se pak do spáry nanáší stejnoměrná cca 1 mm tlustá vrstva zdicí malty Porotherm TM. Aby zdění bylo co nejúčinnější i z hlediska konstrukční pevnosti, je důležité dodržovat tzv. převazbu – jde o vazby v rohu, kdy by měla protější strana cihly končit v prostředku cihly předchozí. Norma je 0,4 x výška cihly, konkrétně 0,4 x 249 mm = 100 mm. Je důležité dodržet to, aby převazby nebyly nad sebou, tzn. aby 100mm odchylka byla v rozích jednou doleva, podruhé doprava. Ideální je, když se převazba řeší uprostřed řady. 

Jak se říká: „malta schová vše“, a tak v tomto případě může vzniknout obava, že zedníci neprováží správně zdivo v rozích. V tomto případě můžeme konstatovat, že obavy jsou zbytečné, jelikož převazby provedl odborník podle vydaných podkladů Wienerberger e4 dům.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem