Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

Fáze 57: Základ venkovního oplocení

Na rozhraní pozemku domu a veřejné komunikace, se prováděl betonový základ pro budoucí vyzdívaný plot. Před zahájením výkopových prací byly geodeticky vytyčené přesné hranice pozemku. Vnější líce nových plotových podezdívek a zdi budou tyto hranice kopírovat.

Na rozhraní pozemku domu a veřejné komunikace, se prováděl betonový základ pro budoucí vyzdívaný plot (zdroj: Wienerberger)

Prvním krokem výstavby plotu bylo vyhloubení základů, které musí dosahovat nezámrzné hloubky. Spára byla vyhloubena pomocí mechanizace a manuálně dočištěna. Základová spára byla po celé délce vylita betonem s drtí. Po vytvrdnutí betonu se základ prováděl ze ztraceného bedněné vylévaného rovněž betonem. Zmonolitněná konstrukce bude následně nést klinkerem (cihly klinker se vyznačují pravidelností svého povrchu a mají pohledové tři strany, jedna strana je technologická) vyzdívaný plot a bude podkladem pro nosnou část venkovní příjezdové brány a vstupní branky.

Připomeňme, že cihelné materiály jsou téměř bezúdržbové. Všechny povinné i doporučené značky stavebních materiálů mají připravené doporučené zpracování svých detailů, které jsou osvědčeny praxí. Vše zajistí certifikovaný projektant a plnění ohlídá stavební e4 dozor.

Materiály navíc už nyní splňují požadavky bydlení v budoucnosti. Keramika, její vlastnosti a napojení na technologie odpovídá budoucím potřebám.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger

logo MessengerPoslat Messengerem