Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 6: Vyzdívání vnitřních cihel a ukládání překladů

Pro dosažení klidu a ticha v interiéru je nutné použít ty správné cihly a technologie.

Pro vnitřní zdění se používají cihly akustické, jejichž účelem je co nejvíce zabránit šíření zvuku uvnitř domu, ale i zvuku přenášeného z exteriéru. Technicky probíhá zdění stejně jako u obvodového zdiva a podobně i zde je kladen důraz na vysokou hmotnost. Důvodem je fyzikální zákonitost – čím větší je hmotnost, tím lepší jsou zvukově izolační vlastnosti. Těžší cihly se ale hůř řežou. Jakékoli výplně nebo dořezy se následně vyplňují těžkými maltami s vysokou objemovou hmotností. Obvod se řeší tak, že když je dořez velikostí od 5 mm do 30 mm, použije se montážní pěna, která se po zatvrdnutí proškrábne a doplní tepelně izolační maltou, v tomto případě z produkce Baumitu. Na rozdíl od zdiva, kde se jakékoli výplně řešily těžkými maltami, se obvody naopak řeší lehkými tepelně izolačními maltami.

Takže obavy, zda bude můj dům dostatečně izolovat hluk z ulice, jsou liché. Materiály jsou vybrány na základě přísných kritérií, po konzultaci s odborníky ve stavebnictví a tyto poznatky jsou vtěleny do Konceptu e4 domu.  Podobné je to i s eventuální obavou, zda budou od sebe dostatečně zvukově izolované i jednotlivé místnosti? Ano. Koncept je postaven na doporučeném sortimentu, který zahrnuje i AKU cihly pro „klidný domov“. Tyto cihly jsou již navíc připravené pro technologii rychlého zdění.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem